Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Är döden verkligen slutet på allt?

Är döden verkligen slutet på allt?

I FEBRUARI 1987 valde en 85 år gammal man att avbryta den dialysbehandling som hade hållit honom vid liv. Han dog fridfullt i sitt hem två veckor senare med sin ende son vid sin sida.

Deras sista tid tillsammans gav dem möjlighet att tänka över något de hade diskuterat tidigare: Finns det något att hoppas på efter döden? Fadern, en välutbildad man, var skeptisk. Han hade en evolutionistisk livssyn och kände avsmak för hyckleriet inom världens religioner. Han sade att han var agnostiker och menade att det är omöjligt att veta om Gud finns eller inte.

Sonen, som ville trösta sin far och ge honom ett hopp, visade honom varför det är realistiskt att hoppas på att få leva igen. När döden närmade sig medgav fadern att han gärna skulle vilja få ett nytt liv med nya krafter och återställd hälsa.

Tröst inför döden

De allra flesta skulle förmodligen vilja leva igen om de fick göra det med återställd hälsa och nya krafter i en värld där det råder fred. Människan skiljer sig från djuren, som Bibeln beskriver som ”förnuftslösa” eller som ”skapelser med instinkt”. (2 Petrus 2:12; New International Version) Vi människor begraver våra döda. Vi funderar över framtiden. Vi vill inte åldras, bli sjuka och dö. Ändå är det så verkligheten ser ut för oss.

Tanken på att döden närmar sig gör oss nedstämda, oavsett om det gäller oss själva eller någon som står oss nära. Men Bibeln säger att vi faktiskt skall tänka på döden. Den säger: ”Bättre gå till sorgehus än till gästabudshus” och tillägger: ”Den som lever bör lägga det på hjärtat.” (Predikaren 7:2) Varför skall vi lägga döden ”på hjärtat” och tänka på den?

En orsak är att vi har en medfödd önskan att leva, och vi vill njuta av livet i trygghet och ro. Döden – en icke-existens – är automatiskt något frånstötande. Det är svårt och nästan omöjligt att acceptera tanken på att inte finnas till längre. Bibeln förklarar varför det är så: ”Oöverskådlig tid har han [Gud] lagt i deras [människornas] hjärta”, eller ”i deras sinne”. (Predikaren 3:11; Revised Standard Version) Vi vill leva, inte dö. Skulle den önskan vara så stark om det inte hade varit Skaparens avsikt från början att vi skulle leva för evigt? Kan det vara möjligt att få ett evigt, lyckligt liv med god hälsa?

Skäl till att tro

Förra året publicerade tidskriften AARP The Magazine, som ges ut av en amerikansk pensionärsorganisation, artikeln ”Liv efter döden”. Av drygt tusen personer över 50 år som intervjuades sade ”nästan tre fjärdedelar (73 procent) att de trodde på ett liv efter döden”. Å andra sidan ansåg nästan en fjärdedel att döden är slutet på allt. Men är det vad människor egentligen vill tro?

I samma artikel citerades Tom, en katolik från New York. Han sade: ”Prästerna predikar om livet efter döden. Men folk predikar ju om allt möjligt. Man måste bara bestämma sig för vad man själv skall tro på. Jag går i mässan. Jag lever som om det finns ett liv efter döden, men jag tror inte på det. Om det  skulle vara så får man väl helt enkelt se det som ett plus.”

Precis som Tom är många skeptiska. Mannen som nämndes i början av den här artikeln brukade säga till sin son: ”Religion kan vara okej för dem som inte kan hantera döden.” Men både han och många andra skeptiker har fått medge att existensen av en allsmäktig Skapare förklarar sådant som annars kan verka förunderligt och nästan obegripligt.

Vi kan ta ett exempel. Redan tre veckor efter befruktningen börjar hjärncellerna formas hos det mänskliga fostret. Cellerna delar sig snabbt – ända upp till en kvarts miljon nya celler kan bildas på en minut! Nio månader senare föds ett barn med en hjärna som har en otrolig förmåga att lära. Molekylärbiologen James Watson kallar den mänskliga hjärnan ”det mest komplexa vi hittills har upptäckt i universum”.

Känner du vördnad när du tänker på sådant? Kan tanken på livets stora under hjälpa oss att komma fram till svaret på den fråga som Job ställde för länge sedan: ”Om en kraftfull man dör, kan han då få liv igen?” Job hade full förtröstan på Gud och sade: ”Du kommer att ropa, och jag kommer att svara dig. Du kommer att längta efter dina händers verk.” (Job 14:14, 15)

Vi har verkligen all orsak att undersöka vilka skäl det finns för att tro på att man kan få liv igen efter döden.