Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Prečo Satan použil hada, aby hovoril s Evou?

Prečo Satan použil hada, aby hovoril s Evou?

 Naši čitatelia sa pýtajú...

Prečo Satan použil hada, aby hovoril s Evou?

▪ Ako bolo uvedené na 8. strane, tým, kto vyvolal zdanie, že s Evou hovorí had, bol Satan. Možno s tým súhlasíte. Biblia to tak rozhodne učí. Možno však uvažujete: ‚Prečo mocný duchovný tvor použil hada, ako nejaký bruchovravec používa bábku?‘

Biblia charakterizuje Satanove taktiky ako „úklady“ a spomínaná udalosť je toho názorným príkladom. (Efezanom 6:11) Správa o Edene nie je žiadna bájka o hovoriacom zvierati; je to desivý príklad prefíkanej stratégie, ktorej cieľom bolo odviesť ľudí od Boha. Prečo to môžeme povedať?

Satan si premyslene zvolil terč svojho útoku. Eva bola najmladšia inteligentná bytosť vo vesmíre. Rozhodol sa využiť jej neskúsenosť, a tak ju oklamať a zviesť. Tým, že nastrčil hada, veľmi plaché a obozretné zviera, prefíkane utajil vlastné trúfalé a ctižiadostivé ciele. (1. Mojžišova 3:1) Všimnime si tiež, čo dosiahol tým, že spôsobil zdanie, že had hovorí.

Po prvé, Satan upútal Evinu pozornosť. Eva vedela, že hady nehovoria, veď jej manžel, pravdepodobne po dôkladnom skúmaní, pomenoval všetky zvieratá, aj toto. (1. Mojžišova 2:19) Aj Eva si už určite všimla toto obozretné zviera. A tak Satanov trik v nej vzbudil zvedavosť; zameral jej pozornosť na jedinú vec v celej záhrade, ktorú mala zakázanú. Po druhé, ak sa had skrýval v korune zakázaného stromu, k akému záveru Eva pravdepodobne dospela? Nemohla uvažovať tak, že toto obyčajné nemé zviera už samo zjedlo z ovocia tohto stromu, a preto dokáže hovoriť? Ak má toto ovocie takú moc, že hadovi umožnilo hovoriť, čo by sa stalo, keby z neho zjedla ona? Nemôžeme presne vedieť, ako Eva uvažovala ani či had naozaj zjedol kúsok tohto ovocia, ale čo vieme s istotou, je to, že keď jej had povedal, že keď z neho zje, bude „ako Boh“, bola naklonená uveriť tejto lži.

Veľa odhaľuje aj Satanov výber slov. Satan naznačil, že Boh odopiera Eve niečo dobré a zbytočne obmedzuje jej slobodu, a tým zasial do jej mysle pochybnosti. Na to, aby Satanova taktika vyšla, bolo potrebné, aby nad Evinou láskou k Bohu, ktorý jej dal všetko, čo mala, prevážili jej vlastné záujmy. (1. Mojžišova 3:4, 5) Žiaľ, Satanova taktika bola účinná; ani Eva, ani Adam si nevypestovali v srdci takú lásku a vďačnosť k Jehovovi, aká by sa očakávala. Nepodporuje Satan v ľuďoch takéto sebecké uvažovanie aj dnes?

Ale aký mal Satan motív? O čo mu išlo? V Edene sa snažil zakryť aj svoju totožnosť, aj motív. Časom sa však sám odhalil. Keď pokúšal Ježiša, určite vedel, že je zbytočné niečo maskovať. Preto Ježiša priamo vyzval: ‚Padni a preukáž mi akt uctievania.‘ (Matúš 4:9) Satana zjavne už dlho spaľuje žiarlivosť na uctievanie, ktoré je preukazované Jehovovi Bohu. Je ochotný urobiť čokoľvek, aby druhých odvrátil od uctievania Boha alebo aby ich spôsob uctievania skazil. Prahne po tom, aby zničil našu rýdzosť.

Teda Biblia odhaľuje, že Satan sleduje svoje ciele ako prefíkaný stratég, ktorý sa pred ničím nezastaví. My však nemusíme byť oklamaní tak ako Eva, „lebo nie sme v nevedomosti o jeho zámeroch“. (2. Korinťanom 2:11)