Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ceň si sväté veci!

Ceň si sväté veci!

 Pre mladých

Ceň si sväté veci!

Ako postupovať: Nájdi si tiché miesto, na ktorom sa môžeš dobre sústrediť. Pri čítaní biblických pasáží sa vži do deja. Predstavuj si to, o čom čítaš, vrátane hlasov jednotlivých ľudí. Usiluj sa vcítiť do pocitov postáv. Snaž sa, aby príbeh, ktorý čítaš, v tvojej mysli ožil.

Hlavné postavy: Izák, Rebeka, Jakob a Ezau

Stručný obsah: Ezau predáva právo prvorodeného Jakobovi, svojmu dvojčaťu.

1. ANALYZUJ OPISOVANÚ SITUÁCIU. — PREČÍTAJ SI 1. MOJŽIŠOVU 25:20–34.

Aké povahové črty sa u Jakoba a Ezaua prejavili ešte pred narodením?

․․․․․

Ako podľa teba vyzeral mladý Jakob a Ezau?

․․․․․

Aké emócie vnímaš v rozhovore medzi Jakobom a Ezauom, ktorý je uvedený vo veršoch 30 až 33?

․․․․․

PRENIKNI HLBŠIE.

Pomocou materiálu, ktorý máš k dispozícii, skús zistiť niečo bližšie o tom, aké práva mal prvorodený syn. Prečo boli tieto práva dôležité? O čom to svedčilo, keď Ezau predal tieto práva za misku duseného jedla?

․․․․․

2. ANALYZUJ OPISOVANÚ SITUÁCIU. — PREČÍTAJ SI 1. MOJŽIŠOVU 27:1–10, 30–38.

Čo cítiš z Ezauovho hlasu, keď zistil, že požehnanie určené pre prvorodeného dostal jeho brat?

 ․․․․․

PRENIKNI HLBŠIE.

Bolo nesprávne, že Rebeka a Jakob ovplyvnili udalosti tak, aby požehnanie dostal Jakob? Prečo tak odpovedáš? (Pomôcka: Pozri 1. Mojžišovu 25:23, 33.)

․․․․․

3. UPLATNI, ČO SI SA NAUČIL. NAPÍŠ, ČO SI SA NAUČIL...

o tom, aké dlhodobé následky môže mať okamžité uspokojenie nejakej túžby.

․․․․․

ĎALŠIE PRAKTICKÉ UPLATNENIE.

Aké sväté veci boli zverené tebe?

․․․․․

Ako konkrétne môžeš ukázať, že si ceníš sväté veci?

․․․․․

4. ČO Z TEJTO BIBLICKEJ SPRÁVY NA TEBA NAJVIAC ZAPÔSOBILO A PREČO?

․․․․․

Ak potrebuješ Bibliu alebo máš nejaké otázky, obráť sa na Jehovových svedkov alebo klikni na www.watchtower.org