Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Prečo sa nechať vyučovať Bohom?

Prečo sa nechať vyučovať Bohom?

 Učme sa z Božieho Slova

Prečo sa nechať vyučovať Bohom?

Tento článok sa venuje otázkam, nad ktorými ste sa už možno niekedy zamýšľali, a ukazuje, kde na ne vo svojej Biblii môžete nájsť odpoveď. Jehovovi svedkovia sa s vami o týchto odpovediach radi porozprávajú.

1. Prečo sa nechať vyučovať Bohom?

Boh má pre nás dobrú správu. Ľudstvo čaká niečo lepšie. Hovorí nám o tom na stránkach Biblie. Biblia je ako list, ktorý sme dostali od nášho milujúceho Otca v nebesiach. (Prečítajte si Jeremiáša 29:11.)

2. Čo je tou dobrou správou?

Ľudstvo potrebuje dobrú vládu. Žiadnemu ľudskému panovníkovi sa doteraz nepodarilo zbaviť ľudstvo násilia, nespravodlivosti, chorôb a smrti. Ale je tu dobrá správa. Boh dá ľuďom dobrú vládu, ktorá ich oslobodí od všetkého, čo spôsobuje utrpenie. (Prečítajte si Daniela 2:44.)

3. Prečo je dôležité nechať sa vyučovať Bohom?

Boh čoskoro odstráni zo zeme ľudí, ktorí druhým spôsobujú utrpenie. Zatiaľ učí milióny miernych ľudí žiť lepším spôsobom života, takým, ktorý je vedený láskou. Z Božieho Slova sa môžeme dozvedieť, ako riešiť problémy, ako nájsť pravé šťastie a ako sa páčiť Bohu. (Prečítajte si Sofoniáša 2:3.)

  4. Kto je autorom Biblie?

Biblia pozostáva zo 66 menších kníh, ktoré napísalo asi 40 mužov. Prvých päť kníh napísal Mojžiš asi pred 3 500 rokmi. Poslednú napísal apoštol Ján pred vyše 1 900 rokmi. Pisatelia Biblie však zapisovali Božie myšlienky, nie svoje vlastné. Teda autorom Biblie je Boh. (Prečítajte si 2. Timotejovi 3:16; 2. Petra 1:21.)

Vieme, že Biblia je od Boha, lebo presne a do detailu predpovedá budúcnosť. To nedokáže žiaden človek. (Izaiáš 46:9, 10) Biblia nám tiež odhaľuje Božiu príťažlivú osobnosť. Má moc meniť život ľudí k lepšiemu. Tieto fakty vedú milióny ľudí k presvedčeniu, že Biblia je Božie Slovo. (Prečítajte si Jozuu 23:14; 1. Tesaloničanom 2:13.)

5. Ako môžete porozumieť Biblii?

Ježiš sa stal známym ako učiteľ Božieho Slova. Hoci väčšina ľudí, s ktorými sa rozprával, poznala Písma, títo ľudia potrebovali pomoc, aby im porozumeli. Preto im Ježiš poukazoval na rôzne biblické texty a vysvetľoval im „význam Písiem“. V tejto rubrike s názvom „Učme sa z Božieho Slova“ je použitá tá istá metóda. (Prečítajte si Lukáša 24:27, 45.)

Len málo vecí je takých fascinujúcich ako možnosť dozvedieť sa od Boha, aký je zmysel života. Niektorí ľudia asi nebudú radi, že si čítate Bibliu. Ale nedajte sa odradiť. Vaša nádej na večný život závisí od toho, či budete spoznávať Boha. (Prečítajte si Matúša 5:10–12; Jána 17:3.)

Viac informácií nájdete v 2. kapitole knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.