Efezanom 6:1–24

6  Deti, poslúchajte svojich rodičov,+ ako si to praje Pán,* lebo to je v Božích očiach správne.  „Cti svojho otca a svoju matku“+ je prvé prikázanie spojené so sľubom:  „Aby sa ti dobre darilo a aby si dlho žil na zemi.“  Otcovia, nedráždite svoje deti,+ ale vychovávajte ich tak, že ich budete poúčať+ a naprávať* v súlade s Jehovovou* vôľou.+  Otroci, poslúchajte tých, ktorí sú na zemi vašimi pánmi,*+ tak ako poslúchate Krista – z úprimného srdca, s úctou a s bázňou.  Nerobte to iba naoko, len preto, aby ste sa zapáčili ľuďom,+ ale slúžte ako Kristovi otroci, ktorí konajú Božiu vôľu celou dušou.*+  Slúžte ochotne, akoby ste slúžili Jehovovi,*+ nie ľuďom,  lebo viete, že každý, kto urobí niečo dobré, či otrok, alebo slobodný, dostane za to odmenu od Jehovu.*+  Aj vy, páni, na to pamätajte pri zaobchádzaní so svojimi otrokmi. Nevyhrážajte sa im, lebo viete, že nad nimi i nad vami je v nebesiach ten istý Pán+ a on nikoho neuprednostňuje. 10  Získavajte silu+ od Pána, z jeho obrovskej moci. 11  Oblečte si úplnú výzbroj+ od Boha, aby ste dokázali odolávať Diablovým nástrahám,* 12  lebo nezápasíme+ s krvou a telom, ale s vládami, s mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zlými duchovnými silami+ v nebeskej ríši. 13  Preto si vezmite úplnú výzbroj od Boha,+ aby ste boli dôkladne pripravení, a keď prídu zlé dni, aby ste mohli odolať a obstáť. 14  Stojte teda pevne: Buďte prepásaní opaskom pravdy,+ majte na sebe pancier spravodlivosti+ 15  a buďte obutí dobrou správou pokoja, vždy pripravení zvestovať.+ 16  Okrem toho všetkého uchopte veľký štít viery,+ aby ste mohli uhasiť všetky ohnivé šípy* toho zlého.+ 17  Nasaďte si aj prilbu záchrany+ a vezmite si meč ducha, čiže Božie slovo.+ 18  Pri každej príležitosti sa modlite+ pod pôsobením ducha+ každým druhom modlitby a úpenlivej prosby. Preto bdejte a neustále úpenlivo proste za všetkých svätých. 19  Modlite sa aj za mňa, aby mi boli dané tie správne slová, keď prehovorím, a aby som mohol smelo oznamovať sväté tajomstvo súvisiace s dobrou správou,+ 20  ktorej som vyslancom+ a pre ktorú som v okovách, aby som o nej smelo hovoril, ako je moja povinnosť. 21  Tychikos,+ milovaný brat a verný služobník v Pánovi, vám porozpráva, čo robím a ako sa mi darí.+ 22  Posielam ho k vám, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdce. 23  Nech Boh, Otec, a Pán Ježiš Kristus obdaria bratov pokojom a láskou spojenou s vierou. 24  Nech sú požehnaní nezaslúženou láskavosťou všetci, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista nehynúcou láskou.

Poznámky pod čiarou

Al. „v Pánovi“.
Al. „usmerňovať; viesť“, dosl. „vkladať myseľ“.
Al. „svojich pánov v telesnom ohľade“.
Al. „úkladom“.
Al. „strely“.