Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati


Mphyakukwanisika kukhala akutsandzaya kwenda na kwenda?

Mphyakukwanisika kukhala akutsandzaya kwenda na kwenda?

Mbamudatawira kuti . . .

  •  inde?

  •  nkhabe?

  •  panango?

BHIBHLYA ISALONGANJI

‘Anthu akulungama anadzapaswa dziko yapantsi, pontho iwo anadzakhala mwenemu kwenda na kwenda.’MASALMO 37:29.

PYENEPI PISABVEKANJI KUNA IMWE

Imwe munadzakhala antendere na akutsandzaya kwenda na kwenda pabodzi na abale anu na axamwali anu.YEREMIYA 29:11.

Imwe munakwanisa kutsandzaya na umaso, tayu basi mu ntsiku zakucepa mbwenye kwenda na kwenda.MASALMO 22:26.

TINAKWANISADI KUKHULUPIRA PINALONGA BHIBHLYA?

Inde! Tiri na mathangwi mazinji, onani anango mwa iwo mu misolo mitatu ya bhruxura ino. Misolo yace ndi iyi: