Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati


Kodi imwe mwakomerwa na pidapfundza imwe?

Kodi imwe mwakomerwa na pidapfundza imwe?

Musafuna kudziwa pizinji thangwi ya Bhibhlya?

Pidapfundza imwe mu bhruxura ino basi ene ndi khundu yakucepa ya bukhu Tsandzayani na Umaso Kwenda na Kwenda!—Kucedza Pabodzi Thangwi ya Bhibhlya.

Imwe nee musafunika kulipa pfundziro peno bukhu. Tinakomerwa kakamwe kupfundza na imwe Bhibhlya pa ndzidzi na mbuto inafuna imwe kusankhula.

Pa pfundziro ineyi ya Bhibhlya imwe munadzapfundza pinthu pizinji, mwacitsandzo:

  • Cifuniro ca umaso

  • Tinakhala tani na ntendere wandimomwene

  • Mabanja anakhala tani akutsandzaya

  • Bhibhlya isapikiranji thangwi ya ntsogolo

Toera kukhala na bukhu ineyi, pontho toera kupitiriza kupfundza Bhibhlya, taphata miyendo, longani na m’bodzi wa Mboni za Yahova peno phembani pfundziro ya Bhibhlya mu saiti jw.org