Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Igitabo cya Esiteri

Ibice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ibirimo

 • 1

  • Ibirori Umwami Ahasuwerusi yakoresheje i Shushani (1-9)

  • Umwamikazi Vashiti asuzugura (10-12)

  • Umwami agisha inama abanyabwenge be (13-20)

  • Umwami atanga itegeko (21, 22)

 • 2

  • Bashakisha umwamikazi mushya (1-14)

  • Esiteri aba umwamikazi (15-20)

  • Moridekayi ashyira ahagaragara umugambi mubi (21-23)

 • 3

  • Umwami azamura mu ntera Hamani (1-4)

  • Hamani ategura umugambi wo kurimbura Abayahudi (5-15)

 • 4

  • Moridekayi agira agahinda kenshi (1-5)

  • Moridekayi asaba Esiteri kugira icyo akora (6-17)

 • 5

  • Esiteri ajya kureba umwami (1-8)

  • Umujinya wa Hamani n’ubwibone bwe (9-14)

 • 6

  • Umwami aha icyubahiro Moridekayi (1-14)

 • 7

  • Esiteri agaragaza ubugambanyi bwa Hamani (1-6a)

  • Hamani amanikwa ku giti yari yarashinze (6b-10)

 • 8

  • Moridekayi azamurwa mu ntera (1, 2)

  • Esiteri yinginga umwami (3-6)

  • Umwami atanga itegeko rivuguruza irya mbere (7-14)

  • Abayahudi babona ihumure kandi bakishima (15-17)

 • 9

  • Abayahudi batsinda (1-19)

  • Hatangizwa umunsi mukuru wa Purimu (20-32)

 • 10

  • Gukomera kwa Moridekayi (1-3)