Faptele apostolilor 2:1-47

  • Spiritul sfânt este turnat la Penticostă (1-13)

  • Discursul lui Petru (14-36)

  • Mulțimile reacționează favorabil la discursul lui Petru (37-41)

    • Se botează 3 000 de oameni (41)

  • Unitatea creștină (42-47)

2  Ziua Sărbătorii Penticostei+ începuse deja și toți erau împreună în același loc.  Deodată, din cer s-a auzit un zgomot ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa în care stăteau.+  Și au văzut niște limbi ca de foc, care s-au împărțit și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei.  Toți s-au umplut de spirit sfânt+ și au început să vorbească în alte limbi, așa cum îi făcea spiritul să vorbească.+  Pe atunci, în Ierusalim se aflau iudei cu teamă de Dumnezeu din toate națiunile de sub cer.+  Și, când s-a auzit zgomotul acesta, s-au adunat o mulțime de oameni, care au rămas uimiți, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui.  Într-adevăr, erau uluiți și se mirau, zicând: „Iată! Nu sunt oare galileeni+ toți aceștia care vorbesc?  Atunci cum se face că auzim fiecare limba noastră maternă*?  Noi toți – parți, mezi+ și elamiți,+ locuitori din Mesopotamia, din Iudeea și din Capadocia, din Pont și din provincia Asia,+ 10  din Frigia și din Pamfilia, din Egipt și din regiunile Libiei care sunt în apropiere de Cirena, vizitatori din Roma, atât iudei, cât și prozeliți,+ 11  cretani și arabi – îi auzim vorbind în limbile noastre despre lucrurile mărețe ale lui Dumnezeu”. 12  Da, toți erau uluiți și nedumeriți și își ziceau unii altora: „Ce înseamnă aceasta?”. 13  Însă alții își băteau joc de ei și ziceau: „Sunt plini de vin*”. 14  Dar Petru s-a ridicat în picioare cu Cei unsprezece+ și le-a spus cu glas tare: „Bărbați din Iudeea și voi toți locuitori ai Ierusalimului, să știți aceasta și să ascultați cu atenție cuvintele mele. 15  Oamenii aceștia nu sunt beți, cum credeți voi, căci este ceasul al treilea din zi*. 16  Dimpotrivă, prin aceasta se împlinește ce a spus profetul Ioel: 17  «„Și în zilele din urmă”, spune Dumnezeu, „voi turna din spiritul meu peste oameni de orice fel*, iar fiii și fiicele voastre vor profeți, tinerii voștri vor avea viziuni și bătrânii voștri vor avea vise.+ 18  Și chiar și peste sclavii mei și peste sclavele mele voi turna din spiritul meu în zilele acelea și ei vor profeți.+ 19  Voi face minuni sus, în cer, și semne jos, pe pământ: sânge, foc și nori de fum. 20  Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte să vină ziua cea mare și glorioasă a lui Iehova*. 21  Oricine va chema numele lui Iehova* va fi salvat”».+ 22  Bărbați ai Israelului, ascultați cuvintele acestea: Isus Nazarineanul a fost un om pe care Dumnezeu vi l-a arătat clar prin lucrări de putere, prin minuni și prin semne, făcute de Dumnezeu prin el în mijlocul vostru,+ după cum voi înșivă știți. 23  Pe acest om, care a fost predat potrivit scopului* stabilit și preștiinței lui Dumnezeu,+ voi l-ați țintuit pe stâlp prin mâna unor nelegiuiți și l-ați ucis.+ 24  Dar Dumnezeu l-a înviat,+ eliberându-l din chinurile* morții, pentru că nu se putea să fie ținut de ea.+ 25  Căci David spune despre el: «Îl am mereu pe Iehova* înaintea ochilor mei, fiindcă el este la dreapta mea ca să nu mă clatin niciodată. 26  De aceea, inima mi s-a înveselit și limba mi s-a bucurat mult. Și eu* voi locui în speranță, 27  pentru că nu mă vei lăsa* în Mormânt*, nici nu vei permite ca acela care îți este loial să vadă putrezirea.+ 28  Mi-ai făcut cunoscute căile vieții; mă vei umple de o mare bucurie în prezența ta*».+ 29  Bărbaților, fraților, permiteți-mi să vă vorbesc deschis despre patriarhul David, care a murit și a fost înmormântat+ și al cărui mormânt este în mijlocul nostru și în ziua de azi. 30  Pentru că era profet și știa că Dumnezeu îi jurase că îl va așeza pe tronul său pe unul dintre descendenții săi*,+ 31  el a văzut dinainte învierea lui Cristos și a vorbit despre ea, spunând că el n-a fost părăsit în Mormânt* și carnea lui n-a văzut putrezirea.+ 32  Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat și toți suntem martori ai acestui fapt.+ 33  Și, fiindcă a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu+ și a primit de la Tatăl spiritul sfânt promis,+ el a turnat ceea ce vedeți și auziți. 34  Căci David n-a urcat la ceruri, ci el însuși spune: «Iehova* i-a zis Domnului meu: „Stai la dreapta mea 35  până îi voi pune pe dușmanii tăi ca scăunel pentru picioarele tale”».+ 36  De aceea, toată casa lui Israel să știe sigur că Dumnezeu l-a făcut Domn+ și Cristos pe acest Isus pe care voi l-ați țintuit pe stâlp”.+ 37  Când au auzit aceasta, ei au fost străpunși în inimă și i-au întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli: „Bărbaților, fraților, ce trebuie să facem?”. 38  Petru le-a răspuns: „Căiți-vă+ și fiecare dintre voi să fie botezat+ în numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor+ voastre și veți primi darul* spiritului sfânt. 39  Căci promisiunea+ este pentru voi și copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, pentru toți cei pe care Iehova*, Dumnezeul nostru, îi cheamă la el”.+ 40  Și cu multe alte cuvinte depunea o mărturie temeinică și îi îndemna: „Salvați-vă din această generație strâmbă!”.+ 41  Cei care au primit cuvântul lui din toată inima au fost botezați+ și în ziua aceea au fost adăugați în jur de 3 000 de oameni*.+ 42  Și ei continuau să învețe de la apostoli, să petreacă timp împreună*, să ia masa împreună+ și să se roage.+ 43  Toți* au fost cuprinși de teamă și prin apostoli se făceau multe minuni și semne.+ 44  Toți cei care deveniseră credincioși erau împreună și aveau toate lucrurile în comun. 45  Își vindeau bunurile+ și proprietățile, iar ce primeau împărțeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare.+ 46  Și zi de zi erau în templu, într-un singur gând. Ei luau masa în diferite case și își împărțeau hrana cu mare bucurie și sinceritate a inimii, 47  lăudându-l pe Dumnezeu. Și erau bine văzuți de întregul popor. În același timp, Iehova* îi adăuga zilnic la numărul lor pe cei ce erau salvați.+

Note de subsol

Sau „limba în care ne-am născut”.
Sau „vin nou”. Lit. „vin dulce”.
Adică aproximativ ora 9.
Lit. „toată carnea”.
Sau „voinței”, „sfatului”.
Sau, posibil, „legăturile”.
Lit. „carnea mea”.
Sau „nu-mi vei lăsa sufletul”.
Sau „Hades”. Vezi Glosarul, „Mormânt”.
Sau „înaintea feței tale”.
Lit. „din rodul coapselor sale”.
Sau „Hades”. Vezi Glosarul, „Mormânt”.
Sau „darul fără plată”.
Sau „suflete”.
Sau „să împartă toate lucrurile între ei”.
Sau „Toate sufletele”.