Faptele apostolilor 13:1-52

  • Barnaba și Saul sunt trimiși ca misionari (1-3)

  • Predică în Cipru (4-12)

  • Discursul lui Pavel în Antiohia din Pisidia (13-41)

  • Porunca profetică de a merge la națiuni (42-52)

13  În congregația din Antiohia erau profeți și învățători:+ Barnaba, Simeon, numit Niger, Luciu, din Cirena, Manaen, care fusese instruit împreună cu conducătorul* Irod, și Saul.  În timp ce îi slujeau lui Iehova* și posteau, spiritul sfânt a zis: „Puneți-mi-i deoparte pe Barnaba și pe Saul+ pentru lucrarea la care i-am chemat”.+  După ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece.  Astfel, bărbații aceștia, trimiși de spiritul sfânt, au coborât la Seleucia, iar de acolo au plecat cu corabia spre Cipru.  Când au ajuns la Salamina, au început să vestească cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Îl aveau cu ei pe Ioan, ca ajutor.+  După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit un iudeu pe nume Bar-Isus, care era vrăjitor și profet fals.  El era cu proconsulul* Sergius Paulus, un om inteligent. Acesta i-a chemat pe Barnaba și pe Saul la el, fiind dornic să audă cuvântul lui Dumnezeu.  Dar Elima, vrăjitorul (căci așa se traduce numele său), li s-a împotrivit, încercând să-l abată pe proconsul de la credință.  Atunci Saul, numit și Pavel, s-a umplut de spirit sfânt, l-a privit țintă 10  și i-a zis: „Om plin de tot felul de înșelătorii și de tot felul de mârșăvii, fiu al Diavolului,+ dușman a tot ce este drept, când vei înceta să strâmbi căile drepte ale lui Iehova*? 11  Iată că mâna lui Iehova* este asupra ta și vei fi orb, iar o vreme nu vei mai vedea lumina soarelui”. Și îndată au căzut peste el ceață și întuneric, iar el umbla încoace și-ncolo căutând pe cineva care să-l ducă de mână. 12  Când a văzut ce se întâmplase, proconsulul a devenit credincios, fiind uluit de învățătura lui Iehova*. 13  Din Pafos, Pavel și cei ce erau cu el au plecat pe mare și au ajuns la Perga, în Pamfilia. Dar Ioan+ s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim.+ 14  Însă ei au plecat mai departe din Perga și au venit la Antiohia din Pisidia. În ziua de sabat au intrat în sinagogă+ și s-au așezat. 15  După citirea publică a Legii+ și a Profeților, președinții sinagogii au trimis să li se spună: „Bărbaților, fraților, dacă aveți vreun cuvânt de încurajare pentru popor, spuneți-l!”. 16  Atunci Pavel s-a ridicat și, făcând semn cu mâna, a zis: „Bărbați israeliți și voi ceilalți care vă temeți de Dumnezeu, ascultați! 17  Dumnezeul acestui popor, Israel, i-a ales pe strămoșii noștri, a înălțat poporul în perioada în care au locuit ca străini în țara Egiptului și i-a scos de acolo cu braț puternic*.+ 18  Și i-a suportat în pustiu aproximativ 40 de ani.+ 19  După ce a nimicit șapte națiuni din țara Canaanului, le-a dat țara aceasta ca moștenire.+ 20  Toate acestea s-au petrecut în aproximativ 450 de ani. Apoi le-a dat judecători până la profetul Samuel.+ 21  Dar, după aceea, ei au cerut un rege,+ iar Dumnezeu li l-a dat pe Saul, fiul lui Chiș, un bărbat din tribul lui Beniamin,+ care a domnit peste ei 40 de ani. 22  După ce l-a înlăturat, li l-a ridicat rege pe David,+ despre care a depus mărturie zicând: «L-am găsit pe David, fiul lui Iese,+ un om după inima mea.+ El va face tot ce doresc». 23  Potrivit promisiunii sale, Dumnezeu a adus Israelului, dintre descendenții* acestui om, un salvator, pe Isus.+ 24  Înainte de venirea lui, Ioan a predicat public întregului popor al lui Israel botezul ca simbol al căinței.+ 25  Însă, spre sfârșitul serviciului său, Ioan zicea: «Nu sunt eu cel care credeți că sunt. Dar iată că după mine vine unul căruia nu sunt demn să-i dezleg sandalele din picioare».+ 26  Bărbaților, fraților, descendenți ai familiei lui Avraam, și voi ceilalți care vă temeți de Dumnezeu, nouă ne-a fost trimis cuvântul acestei salvări!+ 27  Căci locuitorii Ierusalimului și conducătorii lor nu l-au recunoscut, ci, prin judecata lor, au împlinit cuvintele rostite de Profeți,+ care se citesc cu voce tare în fiecare sabat. 28  Și, deși n-au găsit niciun motiv să-l omoare,+ i-au cerut lui Pilat să-l execute.+ 29  Iar după ce au împlinit toate lucrurile scrise despre el, l-au dat jos de pe stâlp* și l-au pus într-un mormânt*.+ 30  Dar Dumnezeu l-a sculat din morți;+ 31  și multe zile a fost văzut de cei care urcaseră cu el din Galileea la Ierusalim. Aceștia sunt acum martorii săi înaintea poporului.+ 32  De aceea, noi vă anunțăm vestea bună despre promisiunea făcută strămoșilor noștri. 33  Dumnezeu a împlinit-o în întregime pentru noi, copiii lor, înviindu-l pe Isus,+ după cum este scris în psalmul al doilea: «Tu ești fiul meu. Eu ți-am devenit astăzi tată».+ 34  Și faptul acesta, că l-a înviat din morți și că nu se va mai întoarce niciodată la putrezire, El l-a spus astfel: «Îți voi arăta iubirea loială pe care i-am promis-o lui David, iar această promisiune este fidelă*».+ 35  De aceea, în alt psalm se mai spune: «Nu vei permite ca acela care îți este loial să vadă putrezirea».+ 36  Cât despre David, el i-a slujit lui Dumnezeu* în generația lui, a adormit în moarte, a fost înmormântat cu strămoșii lui și a văzut putrezirea.+ 37  În schimb, cel pe care Dumnezeu l-a sculat din morți n-a văzut putrezirea.+ 38  Să știți deci, fraților, că prin el vă este vestită iertarea păcatelor+ 39  și că prin el oricine crede este declarat nevinovat de toate lucrurile de care nu puteați fi declarați nevinovați+ prin Legea lui Moise.+ 40  Aveți grijă deci să nu vină peste voi ce se spune în Profeți: 41  «Priviți, disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-o veți crede nicidecum, nici dacă v-ar vorbi cineva despre ea în amănunțime!»”.+ 42  În timp ce ei ieșeau, oamenii i-au rugat să le vorbească despre lucrurile acestea și în sabatul următor. 43  După ce întrunirea din sinagogă s-a terminat, mulți dintre iudeii și prozeliții care se închinau lui Dumnezeu i-au urmat pe Pavel și pe Barnaba; aceștia le vorbeau și îi îndemnau să rămână în bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu.+ 44  În sabatul următor, aproape tot orașul s-a adunat să asculte cuvântul lui Iehova*. 45  Când iudeii au văzut mulțimile, s-au umplut de invidie și au început să-l contrazică pe Pavel spunând blasfemii.+ 46  Atunci Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: „Vouă trebuia să vi se spună mai întâi cuvântul lui Dumnezeu.+ Dar, pentru că voi îl respingeți și nu vă considerați demni de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre națiuni.+ 47  Căci Iehova* ne-a dat poruncă prin aceste cuvinte: «Te-am pus ca lumină a națiunilor, ca să fii o salvare până la marginile pământului»”.+ 48  Când cei din națiuni au auzit lucrul acesta, s-au bucurat și au glorificat cuvântul lui Iehova*, iar toți cei cu o dispoziție corectă pentru viața veșnică au devenit credincioși. 49  Și cuvântul lui Iehova* se răspândea în tot ținutul. 50  Dar iudeii le-au instigat pe femeile de vază care aveau teamă de Dumnezeu și pe bărbații de seamă din oraș, au stârnit o persecuție+ împotriva lui Pavel și a lui Barnaba și i-au scos afară din ținutul lor. 51  Ei și-au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus la Iconium.+ 52  Și discipolii erau plini de bucurie+ și de spirit sfânt.

Note de subsol

Lit. „tetrarhul”.
Guvernatorul unei provincii romane. Vezi Glosarul.
Lit. „ridicat”.
Lit. „din sămânța”.
Sau „copac”. Lit. „lemn”.
Sau „mormânt de amintire”.
Sau „demnă de încredere”, „sigură”.
Sau „a slujit potrivit voinței lui Dumnezeu”.