Faptele apostolilor 18:1-28

  • Pavel predică în Corint (1-17)

  • Pavel se întoarce la Antiohia din Siria (18-22)

  • Pavel pleacă spre Galatia și Frigia (23)

  • Apolo, un bun orator, este ajutat (24-28)

18  După aceea, el a plecat din Atena și a ajuns la Corint.  Acolo l-a găsit pe un iudeu pe nume Aquila,+ originar din Pont, care venise de puțin timp din Italia împreună cu Priscila, soția sa, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. Astfel, s-a dus la ei  și, fiindcă aveau aceeași meserie, a rămas în casa lor și lucra cu ei,+ pentru că meseria lor era confecționarea de corturi.  El ținea o cuvântare* în sinagogă+ în fiecare sabat+ și îi convingea pe iudei și pe greci.  Când Sila+ și Timotei+ au coborât din Macedonia, Pavel s-a dăruit întru totul predicării cuvântului, dovedindu-le iudeilor că Isus este Cristosul.+  Dar, fiindcă ei se împotriveau și îl insultau, el și-a scuturat hainele+ și le-a zis: „Sângele vostru să fie asupra capetelor voastre!+ Eu sunt curat.+ De acum înainte voi merge la oamenii națiunilor”.+  Astfel, a plecat de acolo* și s-a dus în casa unui om pe nume Tițiu Iust, un închinător al lui Dumnezeu, a cărui casă era lângă sinagogă.  Crisp,+ președintele sinagogii, a crezut în Domnul, împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corintenii care au auzit cuvântul au crezut și s-au botezat.  În timpul nopții, Domnul i-a zis lui Pavel într-o viziune: „Nu te teme, ci continuă să vorbești! Să nu taci, 10  fiindcă eu sunt cu tine+ și niciun om nu te va ataca pentru a-ți face rău. Căci am mulți oameni în acest oraș”. 11  Și el a rămas acolo un an și șase luni, predând cuvântul lui Dumnezeu. 12  Pe când Gallio era proconsul* al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu toții împotriva lui Pavel și l-au dus înaintea scaunului de judecată, 13  zicând: „Bărbatul acesta îi convinge pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un mod contrar legii”. 14  Dar, chiar când Pavel a vrut să ia cuvântul, Gallio le-a zis iudeilor: „Dacă, într-adevăr, ar fi vorba de vreo nedreptate sau de vreun delict grav, aș avea motiv să vă ascult cu răbdare, iudeilor! 15  Dar, dacă este vorba despre neînțelegeri privitoare la cuvinte, la nume și la legea voastră,+ asta vă privește pe voi! Eu nu vreau să fiu judecător al acestor lucruri”. 16  Și, spunând aceasta, i-a alungat de la scaunul de judecată. 17  Atunci toți au pus mâna pe Sosten,+ președintele sinagogii, și au început să-l bată în fața scaunului de judecată. Dar Gallio nu voia să se implice deloc în aceste lucruri. 18  După ce a mai stat câteva zile, Pavel și-a luat rămas-bun de la frați și s-a îmbarcat spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila. El își tunsese scurt părul în Chencrea,+ fiindcă făcuse un jurământ. 19  Au ajuns la Efes, iar pe ei i-a lăsat acolo; el a intrat în sinagogă și a discutat cu iudeii.+ 20  Deși aceștia îl rugau să mai rămână, el n-a fost de acord, 21  ci și-a luat rămas-bun și le-a spus: „Dacă va vrea Iehova*, mă voi întoarce din nou la voi”. Din Efes a plecat pe mare 22  și a coborât la Cezareea. Și a urcat* să salute congregația, apoi a coborât la Antiohia.+ 23  După ce a stat un timp acolo, a plecat și a mers din loc în loc prin ținutul Galatiei și prin Frigia,+ întărindu-i pe toți discipolii.+ 24  Un iudeu pe nume Apolo,+ originar din Alexandria, a sosit la Efes. El era un bun orator și cunoștea bine Scripturile. 25  Acest bărbat fusese învățat* calea lui Iehova* și, fiind înflăcărat de spirit, vorbea și preda corect lucrurile referitoare la Isus, dar cunoștea numai botezul lui Ioan. 26  El a început să vorbească cu îndrăzneală în sinagogă. Când l-au auzit, Priscila și Aquila+ l-au luat deoparte și i-au explicat mai exact calea lui Dumnezeu. 27  Și, pentru că voia să meargă în Ahaia, frații le-au scris discipolilor, îndemnându-i să-l primească cu drag. Astfel, când a ajuns acolo, el i-a ajutat mult pe cei care deveniseră credincioși prin bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu, 28  deoarece, cu tărie și în mod temeinic, dovedea în public că iudeii greșeau, arătându-le din Scripturi că Isus este Cristosul.+

Note de subsol

Sau „discuta cu ei”.
Adică din sinagogă.
Guvernatorul unei provincii romane. Vezi Glosarul.
Din câte se pare, la Ierusalim.
Sau „învățat oral”.