Faptele apostolilor 1:1-26

  • Cuvinte adresate lui Teofil (1-5)

  • Martori până la marginile pământului (6-8)

  • Isus se înalță la cer (9-11)

  • Discipolii se întrunesc în unitate (12-14)

  • Matia este ales în locul lui Iuda (15-26)

1  În prima relatare, Teofil, am scris despre toate lucrurile pe care Isus le-a făcut și le-a predat+  până în ziua când a fost luat sus,+ după ce, prin spiritul sfânt, le dăduse instrucțiuni apostolilor pe care îi alesese.+  După ce a suferit, el li s-a arătat viu prin multe dovezi convingătoare.+ Și ei l-au văzut pe parcursul a 40 de zile, iar, în acest timp, el a vorbit despre Regatul lui Dumnezeu.+  Când s-a întrunit cu ei, le-a poruncit: „Să nu plecați din Ierusalim,+ ci așteptați lucrul pe care l-a promis Tatăl+ și despre care ați auzit de la mine.  Pentru că, într-adevăr, Ioan a botezat cu apă, dar, nu peste multe zile, voi veți fi botezați cu spirit sfânt”.+  Când s-au adunat, ei l-au întrebat: „Doamne, în acest timp vei restabili regatul Israelului?”.+  El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să cunoașteți timpurile sau perioadele pe care Tatăl le-a pus sub autoritatea sa.+  Dar veți primi putere când spiritul sfânt va veni peste voi+ și îmi veți fi martori+ în Ierusalim,+ în toată Iudeea, în Samaria+ și până în cea mai îndepărtată parte a* pământului”.+  După ce a spus aceste lucruri, a fost înălțat în timp ce ei priveau și un nor l-a ascuns privirii lor.+ 10  Și, pe când stăteau cu ochii ațintiți spre cer în timp ce el se îndepărta, iată că doi bărbați în veșminte albe+ au stat lângă ei 11  și au zis: „Bărbați din Galileea, de ce stați și vă uitați la cer? Acest Isus, care a fost înălțat de la voi la cer, va veni în același fel în care l-ați văzut ducându-se la cer”. 12  Atunci ei s-au întors la Ierusalim+ de la muntele numit Muntele Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, la o distanță ce poate fi parcursă într-o zi de sabat*. 13  Când au sosit, au urcat în camera de sus, unde erau găzduiți. Erau Petru, Ioan, Iacov și Andrei, Filip și Toma, Bartolomeu și Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon cel zelos și Iuda, fiul lui Iacov.+ 14  Toți aceștia, într-un gând, stăruiau în rugăciune împreună cu unele femei+ și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații lui.+ 15  În zilele acelea, Petru s-a ridicat în mijlocul fraților (toată mulțimea era formată din aproximativ 120 de oameni) și a zis: 16  „Bărbaților, fraților, trebuia să se împlinească ceea ce spiritul sfânt a profețit în Scripturi prin David cu privire la Iuda,+ care a devenit călăuza celor ce l-au arestat pe Isus.+ 17  Căci el a fost unul dintre noi+ și a fost ales să ia parte la acest serviciu. 18  (Omul acesta a cumpărat un teren cu plata pentru nedreptatea lui+ și, căzând cu capul în jos, a plesnit pe la mijloc și i-au ieșit toate măruntaiele.+ 19  Lucrul acesta a ajuns cunoscut de toți locuitorii Ierusalimului, astfel că terenul acela a fost numit în limba lor Akeldama, adică „Terenul Sângelui”.) 20  Căci este scris în cartea Psalmilor: «Locuința lui să rămână pustie și să nu mai fie niciun locuitor în ea»+ și «Sarcina lui de supraveghere s-o ia altul».+ 21  De aceea, dintre bărbații care ne-au însoțit în tot timpul în care Domnul Isus a fost* printre noi, 22  de când l-a botezat Ioan+ și până în ziua când a fost înălțat de la noi,+ unul dintre aceștia să fie împreună cu noi martor al învierii sale”.+ 23  Atunci i-au propus pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, care era numit și Iust, și pe Matia. 24  Și s-au rugat spunând: „O, Iehova*, tu, care cunoști inimile tuturor,+ arată-ne pe care dintre acești doi bărbați l-ai ales 25  să primească acest serviciu și apostolat, de la care Iuda a deviat ca să se ducă la locul lui”.+ 26  Atunci au aruncat sorții pentru ei+ și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat* împreună cu cei 11 apostoli.

Note de subsol

Sau „până la marginile”.
Adică aproximativ un kilometru.
Lit. „intra și ieșea”.
Sau „socotit”, adică privit la fel ca ceilalți 11.