Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 AUNHANK

Jesus Christus: De Messias, waut verutjesajcht wia

Jesus Christus: De Messias, waut verutjesajcht wia

DAUT de Menschen weeten kunnen, woont de vesproakna Rada ooda Messias wudd sennen, leet Jehova Gott de Profeeten väl oppschriewen äwa dän siene Jeburt, sienen Deenst un  sienen Doot. Aul daut, waut en de Schreft wia jeprofezeit worden, neem sikj bie Jesus Christus krakjt soo rom. Daut es toom bewundren, woo väl Eenselheiten verutjesajcht wieren. Well wie mol seenen, waut äwa dän Messias siene Jeburt un dän siene Kjintheit jeprofezeit wia.

De Profeet Jesaja säd verut, daut de Messias wudd von dän  Kjennich David aufstaumen (Jesaja 9:6). Jesus wia werkjlich eent von David siene Nokomen (Matäus 1:1, 6-17).

De Profeet Micha profezeid, daut dit Kjint lota wudd een Harscha sennen un daut dee wudd en “Betlehem, mank de Efratita” jebuaren woaren (Micha 5:1). En dee Tiet, aus Jesus jebuaren wort, jeef daut en Israel oba twee Städa, waut Betlehem heeten. De eene Staut wia em Nuaden von Israel, nich wiet auf von Nazaret. De aundre wia en Juda, dicht bie Jerusalem. To dit Betlehem säden dee ieeschtemma Efrata. Doa wort Jesus jebuaren, krakjt soo aus daut verutjesajcht wia (Matäus 2:1).

Doa wia uk verutjesajcht, daut Gott sien Sän wudd “von Ägipten” jeroopt woaren. Krakjt soo neem sikj daut met Jesus rom. Dee wort aus kjlienet Kjint no Ägipten jebrocht un bleef doa, bat Herodes doot wia (Hosea 11:1; Matäus 2:15).

Läs die mol de Schreftstäden en de List “ Waut äwa dän Messias verutjesajcht wia” no. Dee wiesen, waut äwa dän Messias wia jeprofezeit worden uk woo sikj daut erfelt haft. Dan woascht du die noch sechra sennen, daut eena sikj opp Gott sien Wuat emma veloten kaun.

Dise Profezeiungen worden oppjeschräwen, aul hundade Joaren ea Jesus jebuaren wort. Jesus säd: “Daut mott aula soo romkomen aus en Moses sien Jesaz, en de Profeeten un en de Psalmen von mie jeschräwen steit” (Lukas 24:44). Du kaust die daut en diene ieejne Schreft noläsen, daut sikj daut aula krakjt soo romjenomen haft.