Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 DAUT 9. KAPITEL

Läw wie nu en de latste Tiet?

Läw wie nu en de latste Tiet?
 • Waut passieet vondoag dän Dach, waut en de Schreft verutjesajcht es?

 • Waut sajcht de Schreft, woo de Menschen en de latste Tiet wudden sennen?

 • Es fa de latste Tiet uk waut goodet verutjesajcht?

1. Woo kaun eena weeten, waut noch komen woat?

WAN eena äwa Tellewizhen un Rädio Norechten hieet, denkjt eena foaken bie sikj: “Waut woat daut nich noch aules jäwen?” Doa kjemt eene schlajchte Tiedinj no de aundre äwa, un eena weet nich, waut de näakjsta Dach brinjen woat (Jakobus 4:14). Oba Jehova weet, waut noch komen woat (Jesaja 46:10). Aul lang trigj haft hee en de Schreft loten oppschriewen, daut onse Tiet wudd eene schwoare Tiet sennen, oba uk daut daut boolt wudd bäta woaren.

2-3. Waut fruagen de Jinja Jesus? Waut säd Jesus dan?

2 Jesus Christus räd foaken von Gott sien Kjennichrikj. Daut wudd een Enj moaken met daut schlajchte un wudd de Ieed to een Paradies moaken (Lukas 4:43). Väle wullen weeten, wanea daut Kjennichrikj komen wudd. Uk Jesus siene Jinja säden to am: “Saj ons . . . aun waut fa een Tieekjen wie seenen kjennen, daut du kjemst, un daut dise Tiet aufschluten woat” (Matäus 24:3). Jesus säd, daut mau bloos Jehova Gott wist, wanea daut Enj von dise Tiet komen wudd (Matäus 24:36). Oba hee säd verut, waut aules wudd passieren, ea daut Kjennichrikj Fräd un Sechaheit fa de Menschen brinjen wudd. Waut hee verutsäd, erfelt sikj nu en onse Tiet.

 3 Woo kjenn wie weeten, aus wie vondoag en de latste Tiet läwen? Daut woa wie lota noch seenen. Ieescht well wie oba von eenen Kjrich räden, waut fa Menschen nich to seenen wia. Dee wia em Himmel, oba dee jeit ons aula waut aun.

EEN KJRICH EM HIMMEL

4-5. (a) Waut passieed em Himmel, nodäm daut Jesus Kjennich wort? (b) Waut sajcht Openboarunk 12:12, waut no dän Kjrich em Himmel oppe Ieed passieren wudd?

4 Soo aus wie en daut achte Kapitel jeseenen haben, wort Jesus Christus aune 1914 em Himmel Kjennich (läs Daniel 7:13-14). Waut deed hee dan? De Schreft sajcht: “Em Himmel bruak een Kjrich ut: Michael [een aundra Nomen fa Jesus] un siene Enjel kjriejden jäajen dän Droak [de beesa Fient] un siene Enjel.” * De Fient un siene beese Enjel vespälden dän Kjrich un worden vom Himmel raufjeschmäten oppe Ieed. Gott siene true Enjel freiden sikj sea, daut dee nich mea mank an wieren. Oba oppe Ieed wudd daut väl Trubbels jäwen. En de Schreft heet daut: “Wee dee, dee opp de Ieed . . . wonen, wiels de beesa Fient es no junt rauf jekomen un es schrakjlich wuttent, wiels hee weet hee haft mau eene korte Tiet” (Openboarunk 12:7, 9, 12).

5 Waut fa Foljen wudd dis Kjrich oppe Ieed haben? En siene Wutt wudd de Fient väl schlemmet aunrechten, un daut es, waut wie nu beläwen. Oba daut woat nich mea lang soo bliewen, wiels daut sajcht, daut es “mau eene korte Tiet.” Un de Fient weet daut. Dise Tiet woat en de Schreft uk “de latste Doag” jenant (2. Timotäus 3:1). Wie kjennen froo sennen, daut Gott daut nich mea lang tooloten woat, daut de Fient hia oppe Ieed de Menschen toosat! En de Schreft es väl verutjesajcht, waut sikj vondoag dän Dach erfelt. Doaraun es to seenen, daut wie nu en de latste Tiet läwen un daut  Gott boolt aul dee, dee am tru deenen, derch sien Kjennichrikj beloonen woat. Well wie nu mol veatlei betrachten, waut Jesus aus een Tieekjen verutsäd un waut en onse Tiet to seenen es.

WAUT ES FA DE LATSTE TIET VERUTJESAJCHT?

6-7. Woo erfelt sikj daut vondoag, waut Jesus äwa Kjrich un Hungaschnoot verutsäd?

6 “Een Volkj woat jäajen daut aundre oppstonen, un een Kjennichrikj jäajen daut aundre” (Matäus 24:7). En de latste hundat Joa sent millionende Menschen em Kjrich jestorwen. Een Jeschichtsforscha ut Enjlaunt schreef: “En de Joaren von 1901 bat 1999 wort soo väl jemort aus kjeenmol ea en de Jeschicht von de Menschen . . . En dee Joaren jeef daut mau weinich Tieden, wua nich irjentwua Kjrich wia.” Een aundra Berecht sajcht: “En de latste 100 Joa storwen dreemol soo väl Menschen wäajen Kjrich aus en de 1 900 Joa doaver.” Von 1914 aun storwen mea aus 100 Millionen Menschen em Kjrich. Woo schlemm wudd daut fa ons sennen, wan een Aunjehieeja em Kjrich storf. Oba krakjt daut haben millionende Menschen werkjlich must beläwen.

7 Doa woat Hungaschnoot sennen (Matäus 24:7). Forscha sajen, daut daut noch kjeenmol ea soo väl Ätwoa  jejäft haft aus en de latste 30 Joa. Un doch motten soo väl Menschen Hunga lieden, wiels dee nich jenuach Jelt haben toom Äten kjeepen uk nich Launt haben toom selfst akren. Wiet äwa 1 000 Millionen Menschen en oame Lenda motten met weinja aus eenen Dola dän Dach foadich woaren un de mieeschte von dee motten emma Hunga lieden. Forscha taksieren, daut mea aus fief Millionen Kjinja jieda Joa stoawen, wiels dee nich jenuach to äten haben.

8-9. Woo erfelt sikj daut, waut Jesus äwa Ieedbäben un Krankheiten verutsäd?

8 Doa woaren groote Ieedbäben sennen (Lukas 21:11). Soo aus Forscha taksieren, woat daut en de näakjste Joaren soo bie 19 groote Ieedbäben jieda Joa jäwen, waut stoakj jenuach sent, daut Hiesa beschädicht woaren un de Ieed opritt. Derchwajch wia jieda Joa oppet weinichste eent von de Ieedbäben soo stoakj, daut de Hiesa gaunz togrunt wieren. Soo väl aus bekaunt es, sent vonne 1900 aun äwa twee Millionen Menschen derch Ieedbäben jestorwen. Een aundra Berecht sajcht: “Uk wan vondoag aules väl bäta enjerecht es, stoawen doch nich väl weinja Menschen derch Ieedbäben aus verhäa.”

9 Doa woat Pestilenz sennen (Lukas 21:11). Uk wan de Doktarie vondoag  sea wiet veraunjekomen es, kjrieen see de Krankheiten doch nich unja Kontroll. Een Berecht sajcht, daut 20 sea bekaunde Krankheiten, soo aus Tuberkulosis, Malaria un Kolera, en de latste Joaren wada dolla oppjekomen sent, un daut woat emma schwanda, Medizien towäaj to kjrieen, dee doa noch halpt. Daut jeft uk oppet weinichste 30 Krankheiten, waut fresch oppjekomen sent, un fa eenje von dee jeft daut noch kjeene Rot.

WOO WUDDEN DE MENSCHEN EN DE LATSTE TIET SENNEN?

10. Waut sajcht 2. Timotäus 3:1-5 äwa de Menschen enne latste Tiet?

10 En de Schreft es nich bloos verutjesajcht, waut en de latste Tiet aules passieren wudd, oba uk woo de Menschen em auljemeenen wudden sennen. Daut sajcht, “daut en de latste Doag jreslich schwoare Tieden sennen woaren” (läs 2. Timotäus 3:1-5). De Apostel Paulus schreef, de Menschen wudden:

 • väl von sikj selfst hoolen

 • nom Jelt hinjaraun sennen

 • de Elren nich jehorchen

 • ondankboa sennen

 • dee woaren sikj nich goot sennen

 • sikj nich beharschen

 •   onbandich sennen

 • daut Vejnieejen leewa haben aus Gott

 • bloos väajäwen, gottesferchtich to sennen

11. Waut sajcht Psalm 92:8, waut met de gottloose un beese Menschen passieren woat?

11 Sent de Menschen doa, wua du wonst, soo aus dit? Aulawäajen kaun eena seenen, daut de Menschen soone schlajchte Jesennunk haben. Doawäajen weet wie, daut Gott met dise Welt boolt een Enj moaken woat, dan de Schreft sajcht: “Wan de gottloose . . . jreenen aus Graus, un de Sinda aula blieejen, . . . woaren [dee] opp emma äwatsied jebrocht woaren” (Psalm 92:8).

FA DE LATSTE TIET ES UK GOODET VERUTJESAJCHT

12-13. Woo haft sikj en de latste Tiet de Erkjantnis vemieet?

12 De Welt es nu werkjlich voll Lieden un schlajchtet, krakjt soo aus de Schreft daut fa de latste Tiet verutsäd. Doa es oba uk goodet verutjesajcht, un daut haft met Jehova siene Deena to doonen.

13 “De Erkjantnis woat sikj vemieren”, sajcht daut en daut Buak Daniel. Wanea wudd sikj daut erfellen? Daut sajcht, en de “Enjtiet”, aulsoo en de latste Tiet (Daniel 12:4, Friesenbibel).  Besonda von 1914 aun haft Jehova dee, waut am opp iernst deenen wullen, jeholpen, de Lieren ut de Schreft emma bäta to vestonen, soo aus Gott sienen Nomen, sien Väanämen, daut Opfa von Jesus Christus uk waut met ons passieet, wan wie stoawen, un daut Oppstonen vom Doot. Jehova siene Deena haben uk jelieet, een Läwen to fieren, waut goot fa an es un Gott ieet. Dee es daut uk emma dietelja jeworden, waut daut met Gott sien Kjennichrikj opp sikj haft un woo daut oppe Ieed Fräd moaken woat. Behoolen Gott siene Deena daut aules fa sikj, waut dee ut de Schreft vestonen kjennen? Well wie mol seenen, waut eene aundre Schreftstäd sajcht, waut sikj uk nu en de latste Tiet erfelt.

“Daut Evangelium von Gott sien Rikj woat en de gaunze Welt jeprädicht woaren, soo daut aule Velkja daut hieren” (Matäus 24:14)

14. Woo wiet woat daut Evangelium vondoag dän Dach jeprädicht? Wäa deit daut?

14 “Daut Evangelium von Gott sien Rikj woat en de gaunze Welt jeprädicht woaren”, säd Jesus fa de latste Tiet verut (läs Matäus 24:3, 14). Daut Evangelium (de goode Norecht) woat äwa de gaunze Ieed jeprädicht, en mea aus 235 Lenda un opp hundade Sproaken. Daut Evangelium haundelt sikj von Gott sien Kjennichrikj un doavon, waut daut doonen woat un woo wie doaderch jesäajent woaren. Äwa de gaunze Welt haft Jehova millionende Zeijen “von aule Raussen, Volkjsstam, [un] Sproaken”, waut aula daut Evangelium prädjen (Openboarunk 7:9). Onen betolt to nämen halpen dee millionende Menschen, Gott sien Wuat bäta to vestonen. Daut Evangelium woat werkjlich en de gaunze Welt jeprädicht, uk wan de woare Christen “von aule Menschen vestat woaren”, soo aus Jesus säd (Lukas 21:17).

WAUT WOASCHT DU DOONEN?

15. (a) Wuarom kjenn wie ons secha sennen, daut wie en de latste Tiet läwen? (b) Wan “daut Enj” kjemt, waut woat met dee sennen, waut Gott nich jehorchen wellen? Waut woat met dee sennen, waut Gott siene Harschoft unjadon sent?

15 Aun aul de Profezeiungen, waut sikj vondoag erfellen,  es gaunz kloa to seenen, daut wie en de latste Tiet läwen. Wan daut Evangelium ieescht es soo wiet jeprädicht woaren, aus Jehova daut haben well, woat “daut Enj” komen (Matäus 24:14). Met “daut Enj” es de Tiet jemeent, wua Jehova Gott aulet schlajchte oppe Ieed äwatsied schaufen woat un aul dee, waut am nich jehorchen wellen, venichten woat. Doatoo woat dee Jesus un de majchtje Enjel brucken (2. Tessalonicha 1:6-9). De Fient un de beese Jeista woaren dan nich mea de Velkja veleiden. Un Gott sien Kjennichrikj woat aul dee sea säajnen, waut siene Harschoft unjadon sent (Openboarunk 20:1-3; 21:3-5).

16. Waut wudd eena nu en dise Tiet doonen sellen?

16 Waut mott wie doonen, nu daut wie weeten, daut daut met dise beese Welt boolt to Enj jeit? Daut baste wudd sennen, mea äwa Jehova to lieren un äwa daut, waut hee von ons haben well (Johanes 17:3). Wie motten jrintlich enne Schreft forschen un räajelmässich met Menschen toopkomen, waut jieren Jehova sienen Wellen doonen (läs Hebräa 10:24-25). Daut wie kjennen en Gott siene Jnod stonen, mott wie sien Wuat studieren, am kjanen lieren un ons Läwen endren, wan daut fält (Jakobus 4:8).

17. Wuarom woat de Venichtunk fa de mieeschte onverhofs komen?

17 Soo aus Jesus säd, kjemren de mieeschte Menschen sikj doa nich om, daut wie en de latste Tiet läwen. De schlajchte Menschen woaren plazlich venicht woaren. Fa de mieeschte woat daut Enj onverhofs komen, soo aus een Stäla en de Nacht (läs 1. Tessalonicha 5:2). Jesus säd: “Krakjt soo aus daut to Noah siene Tiet wia, soo woat daut uk sennen, wan de Menschensän ieescht jekomen es. Wiels soo aus daut don ver de Sintflut wia – see eeten un drunken, Mana frieden un Frues befrieden sikj, bat aun dän Dach, aus Noah en daut Schepp nenjinkj; un see achten  doa nich opp, bat de Sintflut kjeem un an aula utrod – soo woat daut sennen, wan de Menschensän jekomen es” (Matäus 24:37-39, NW).

18. Waut vonne Wieed von Jesus sell wie ons to Hoaten nämen?

18 Jesus säd: “Siet väasechtich, daut jie junt nich derch fräten un supen un sorjen äwa dit Läwen, daut Hoat beloden, un daut dee Dach dan onverhofs äwa junt kjemt; wiels dee woat soo aus eene Schlenj äwa aulem komen, dee oppe Ieed wonen. Oba siet waka un bät, daut jie aul daut utem Wäaj komen muchten, waut doa passieren saul, un ver dän Menschensän [en siene Jnod] stonen kjennen” (Lukas 21:34-36). Wuarom sell wie ons Jesus siene Wieed onbedinjt to Hoaten nämen? Wiels wie daut Enj mau dan äwaläwen kjennen, wan wie bie dän “Menschensän” (Jesus Christus) un bie Jehova Gott goot aunjeseenen sent. Dan woa wie kjennen fa emma en de wundascheene niee Welt läwen, waut aul gaunz dicht bie es! (Johanes 3:16; 2. Petrus 3:13).

^ Varsch 4 En dän Artikjel “Wäa es de Erzenjel Michael?” em Aunhank von dit Buak jeit mea doaräwa notoläsen, woo wie weeten kjennen, daut Michael een aundra Nomen fa Jesus Christus es.