• Woo woat de christliche Doop derchjefieet?

  • Waut mott eena doonen, ea eena sikj kaun deepen loten?

  • Woo kaun eena sikj Gott hanjäwen?

  • Wuarom saul eena sikj deepen loten?

1. Wuarom wull de Beaumta sikj deepen loten?

“KJIKJ, hia es Wota; wuarom sull ekj mie nich deepen loten?” Dit säd een Beaumta von daut Launt Ätiopien, waut en de Tiet von de ieeschte Christen läwd. Filippus, een Christ,  haud disen Maun daut utjelajcht, daut Jesus de Messias wia, waut doa komen sull. Dän Beaumten wia daut to Hoaten jegonen, waut hee ut de Schreft jelieet haud, un hee wort sikj eenich, hee wull sikj loten deepen (Aposteljeschicht 8:26-36).

2. Wuarom wurscht du aul kjennen doaräwa nodenkjen, die deepen to loten?

2 Wan du dit Buak aul bat hia met Jehova siene Zeijen studieet hast, denkjst du veleicht uk: “Wuarom sull ekj mie nich deepen loten?” Du hast ut de Schreft aul jelieet, daut daut opp dise Ieed woat een Paradies jäwen (Psalm 37:29; Openboarunk 21:3-4). Du hast uk jelieet, waut met de Menschen passieet, wan dee stoawen, un von de Hopninj, daut de Vestorwne woaren oppstonen (Liera 9:5; Johanes 5:28-29). Du best secha uk aul en Jehova siene Zeijen äare Vesaumlungen jewast un hast jeseenen, daut dee dän woaren Gloowen haben (Johanes 13:35). Oba daut baste es, daut du Gott secha aul noda jekomen best.

3. (a) Waut fa een Jeboot jeef Jesus siene Nofolja? (b) Woo woat de rajchte Doop derchjefieet?

3 Woo kaust du wiesen, daut du Gott deenen west? To siene Jinja säd Jesus: “Dan got nu no de Velkja von de Welt un moakt an to Lieelinja un deept an” (Matäus 28:19). Jesus es een goodet Väabilt fa ons, wiels hee selfst leet sikj deepen. Oba hee leet sikj nich bloos met Wota bespretzen ooda een bät Wota äwa dän Kopp jeeten (Matäus 3:16). Daut griechische Wuat, waut met “deepen” äwasat es, meent “em Wota unjaducken”. Doawäajen es daut bie de rajchte Doop soo, daut eena em Wota gaunz unjajedukt woat.

4. Waut wies wie doaderch, daut wie ons deepen loten?

4 Aul dee, waut fa Gott läwen wellen, motten sikj deepen loten. Wan wie daut doonen, wies wie ver aule, daut wie opp iernst Gott deenen wellen un daut wie jieren daut doonen, waut Gott haben well (Psalm 40:8-9). Oba waut mott wie doonen, ea wie ons kjennen deepen loten?

 LIEREN UN JLEEWEN

5. (a) Waut es daut ieeschte, waut eena doonen mott, ea eena sikj kaun deepen loten? (b) Wuarom es daut soo needich, no de Vesaumlunk to foaren?

5 De ieeschte Bedinjunk toom sikj deepen loten es, daut eena Jehova Gott un Jesus Christus kjanen lieet. Daut deist je du aul, biejlikj doaderch, daut wäa räajelmässich met die de Schreft studieet (läs Johanes 17:3). Oba daut jeft doawäajen noch een Deel to lieren, wiels Christen wellen daut krakjt vestonen, waut Gott “sien Wellen” es (Kolossa 1:9). De Vesaumlungen von Jehova siene Zeijen woaren die doabie sea halpen. Dee saul eena nich vesiemen (Hebräa 10:24-25). Wan du doa pinkjlich hanfoascht, woascht du Gott emma bäta kjanen lieren.

Ea du die kaust deepen loten, motst du de Schreft ieescht goot kjanen lieren

6. Woo wiet mott eena de Schreft kjanen, bat eena sikj kaun deepen loten?

6 Daut eena sikj kaun deepen loten, es daut nich needich, de gaunze Schreft utwendich to kjennen. De Beaumta von Ätiopien wist aul een Schoof ut de Schreft, oba eenje Städen kunn dee noch nich vestonen, onen daut dän daut wäa utläd (Aposteljeschicht 8:30-31). Soo woascht uk du fa wieda noch väl lieren kjennen. Äwa Gott woat daut emma waut nieet to lieren jäwen (Liera 3:11). Oba ea du die kaust deepen loten, motst du ieescht de Gruntlieren von de Schreft vestonen un dee uk aunnämen (Hebräa 5:12). Biejlikj waut met de Menschen passieet, wan dee stoawen, un woo wichtich Gott sien Nomen uk sien Kjennichrikj es.

7. En waut woat ons daut halpen, wan wie de Schreft studieren?

7 Bloos väl to weeten rieekjt nich too, wiels daut sajcht: “Onen Gloowen es daut ommäajlich, Gott to jefaulen” (Hebräa 11:6). Aus de Menschen en de Staut Korint ieeschtemma von Gott sien Wuat hieeden, “jleewden [dee] un leeten sikj deepen” (Aposteljeschicht 18:8). Wan du de Schreft studieescht, woascht du uk emma fausta doaraun jleewen, daut daut werkjlich Gott sien Wuat es. Daut studieren woat die uk  halpen, aun aules to jleewen, waut Gott vesproaken haft, uk doaraun, daut wie derch Jesus sien Opfa kjennen jerat woaren (Josua 23:14; Aposteljeschicht 4:12; 2. Timotäus 3:16-17).

AUNDRE VON DE WOARHEIT UT DE SCHREFT VETALEN

8. Waut woat die halpen, met aundre äwa daut to räden, waut du jelieet hast?

8 Je stoakja dien Gloowen woat, je dolla woat die daut jankren, met aundre äwa daut to räden, waut du ut de Schreft jelieet hast (Jeremia 20:9). Du woascht jieren doavon räden, wäa Gott es un waut dee noch doonen woat (läs 2. Korinta 4:13).

Wan du Gloowen hast, woat die daut halpen, met aundre äwa daut to räden, waut du jelieet hast

9-10. (a) Wäm wurscht du daut ieeschte kjennen von de Schreft vetalen? (b) Wan du met Jehova siene Zeijen toop prädjen west, waut motst du dan doonen?

9 Veleicht kaust du ieescht mol dien Frintschoft von daut vetalen, waut du ut de Schreft jelieet hast. Ooda diene Frind, diene Nobasch ooda dee, met waut du toop schaufen deist. Oba doo daut leeftolich. Wan du dan met de Tiet west met Jehova siene Zeijen toop prädjen gonen, kaust du met dän doaräwa räden, waut met die studieet. Wan dee denkjt, daut du aul soo wiet best, dan woat doafäa jesorcht, daut jie beid met twee Eltestasch von de Vesaumlunk räden kjennen.

10 Dit es fa die eene goode Jeläajenheit, eenje von de Eltestasch bäta kjanen to lieren, waut äwa Gott siene Häad woaken (Aposteljeschicht 20:28; 1. Petrus 5:2-3). Wan dise Eltestasch seenen, daut du de Gruntlieren ut de Schreft vestonen kaust un dee aunnemst, un daut du no Gott siene Jesazen läfst un werkjlich eent von Jehova siene Zeijen woaren west, dan woascht du kjennen met Jehova siene Zeijen toop prädjen.

11. Waut motten eenje veleicht en äa Läwen endren, ea dee kjennen prädjen gonen?

11 Wan eena well prädjen gonen, es daut eenjemol needich, noch waut em Läwen to endren. Veleicht sent doa  noch Aunjewanheiten, waut eena bat nu plietsch jehoolen haft. Ea du frajchst, aus du kaust met Jehova siene Zeijen toop prädjen gonen, motst du frie sennen von schwoare Sinden soo aus Huararie, Suparie ooda Droggs brucken (läs 1. Korinta 6:9-10; Galata 5:19-21).

EEN LEETSENNEN HABEN UN OMKJIEREN

12. Wuarom es daut needich, een Leetsennen to haben?

12 Oba doa es noch waut, waut du doonen motst, ea du die kaust deepen loten. De Apostel Petrus säd: “Schlot nu en junt [habt een Leetsennen äwa june Sinden] un moakt junt opp, daut junt de Sinden vejäft woaren” (Aposteljeschicht 3:19). Een Leetsennen haben meent, daut eenem daut opp iernst schod es, waut eena orrajcht jedonen haft. Wäa een orreinet Läwen jefieet haft, dän mott daut opp iernst leet sennen. Oba uk soone, waut em auljemeenen nich schlajcht jeläft haben, motten een Leetsennen haben. Wuarom dee uk? Wiels aule Menschen sindjen un daut needich es, daut Gott an de Sinden vejeft (Reema 3:23; 5:12). Ea eena de Schreft studieet, kaun eena goanich weeten, waut Gott werkjlich haben well, un kaun uk nich doano läwen. Doawäajen haft jieda eena Uasoak, een Leetsennen to haben.

13. Waut bediet daut, omkjieren?

13 Daut Leetsennen mott eenem dan doatoo brinjen, sikj to bekjieren ooda omtokjieren. Ons saul daut nich bloos schod sennen, waut wie orrajcht jedonen haben. Wie motten ons Läwen uk endren un ons gaunz eenich sennen, von nu aun daut rajchte to doonen. Ea du die kaust deepen loten, motten die aulsoo diene Sinden leet sennen un du motst omkjieren.

SIKJ GOTT HANJÄWEN

14. Waut motst du noch doonen, ea du die kaust deepen loten?

14 Waut du nu noch doonen motst, ea du die kaust deepen loten, es: Du motst die Jehova Gott hanjäwen.

Hast du die Gott aul hanjejäft un am daut em Jebäd jesajcht?

15-16. Waut meent daut, sikj Gott hanjäwen? Waut brinjt eenem bat doa?

 15 Sikj Jehova Gott hanjäwen meent, en een iernstlichet Jebäd to vespräakjen, von nu aun emma bloos am to deenen (5. Mose 6:15). Wuarom wudd eena daut wellen? Saj wie mol, een Jung lieet eene Mejal kjanen un haft een intressaunt fa dee. Je wieda hee dee kjanen lieet un sitt, waut fa eene feine daut es, je dolla jleicht hee dee. Daut es gaunz kloa, daut hee ar irjentwanea froagen woat, aus see sikj well met am befrieen. Doamet äwanemt hee sikj eene groote Veauntwuatunk, oba hee deit daut wellich, wiels hee ar soo sea jleicht.

16 Wan wie Jehova bäta kjanen lieren, woa wie dän emma mea räakjnen un daut brinjt ons bat doa, daut wie ons gaunzet Läwen fa dän enstalen un bloos am deenen. Jieda eena, waut Jesus Christus, Gott sienen Sän, nofoljen well, “mott von sikj selfst vejäten” (Markus 8:34). Daut meent, daut ieeschte saul fa ons emma sennen, daut to doonen, waut Gott haben well, un nich daut, waut ons selfst jankat ooda waut wie ons haben väajenomen. Daut du die kaust deepen loten, mott Gott sien Wellen en dien Läwen daut ieeschte sennen (läs 1. Petrus 4:2).

DE ANGST ÄWAKOMEN

17. Wuarom wellen sikj eenje Gott nich hanjäwen?

17 Eensje woaren sikj nich eenich, sikj Jehova hantojäwen, wiels daut soo eene iernste Sach es. Dee haben Angst, daut see Gott Räakjenschoft schuldich sent, wan see sikj ieescht haben deepen loten, un beduaren, aus see Gott woaren kjennen tru bliewen. Doawäajen jleewen dee, see haben bäta, see jäwen sikj Gott nich han.

18. Waut woat ons bat doa brinjen, ons Gott hantojäwen?

18 Je jrata diene Leew to Jehova woat, je dolla woascht du die daut wenschen, die am hantojäwen un soo to läwen, aus du am daut vesproaken hast (Liera 5:4). Du woascht dan  jieren dien bastet doonen, daut du kaust “Gott to jefaulen läwen” (Kolossa 1:10). Wan du eene groote Leew to Jehova hast, woat die daut nich too schwierich schienen, dän sienen Wellen to doonen. Daut es soo, waut de Apostel Johanes säd: “Wan wie Gott goot sent, dan hool wie siene Jebooten, un siene Jebooten sent nich schwoa” (1. Johanes 5:3).

19. Wuarom bruck wie nich Angst haben, ons Gott hantojäwen?

19 Om ons Gott hantojäwen, bruck wie nich volkomen sennen. Jehova weet, woo väl wie doonen kjennen, un hee woat nich waut velangen, waut wie nich kjennen (Psalm 103:14). Jehova well, daut wie am met Freiden deenen un hee woat ons doabie unjastetten (läs Jesaja 41:10). Wan du  die gaunz opp am velatst, kaust du die secha sennen, daut hee die halpen woat, opp dän rajchten Wajch to bliewen (Spricha 3:5-6).

DE DOOP ES DE BEWIES, DAUT EENA SIKJ GOTT HANJEJÄFT HAFT

20. Wuarom sell wie doa kjeen Jeheemnis ut moaken, wan wie ons Gott hanjäwen?

20 Wan du nu äwa aul dit nodenkjst, woascht du die veleicht wellen Jehova hanjäwen un am daut em Jebäd  sajen. Wan wie Gott opp iernst goot sent, mott wie daut uk ver aundre bekjanen, sest kjenn wie nich jerat woaren (Reema 10:10). Woo kjenn wie daut doonen?

De Doop wiest, daut daut Läwen, waut du ieescht jefieet hast, to Enj es un daut du von nu aun fa Gott läfst

21-22. Woo kaust du dienen Gloowen bekjanen?

21 Wan du die west deepen loten, kaust du met dän Leida von de Eltestasch räden. Dee woat doafäa sorjen, daut waut Eltestasch met die eenje Froagen derchgonen äwa de Gruntlieren ut de Schreft. Wan dise Eltestasch seenen, daut du soo wiet best, die deepen to loten, kaust du daut bie dän näakjsten Kongress doonen. * Auljemeen jeft daut bie jieda Kongress eene Räd, wua utjelajcht woat, waut daut bediet, sikj deepen loten. De Rädna stalt deejanje, waut sikj wellen deepen loten, twee Froagen. Doaderch, daut see dise Froagen beauntwuaten, kjennen see äaren Gloowen ver aundre bekjanen.

22 Doaderch, daut du die deepen latst, bekjanst du ver aule, daut du die Gott hanjejäft hast un von doa aun eent von Jehova siene Zeijen best. Dee, waut sikj deepen loten, woaren gaunz em Wota unjajedukt un soo kjennen aule seenen, daut dee sikj Jehova hanjejäft haben.

WAUT DE DOOP BEDIET

23. Waut meent daut, “en dän Nomen von däm Voda, von däm Sän un von däm Heiljen Jeist” jedeept to woaren?

23 Jesus säd, siene Jinja wudden “en dän Nomen von däm Voda, von däm Sän un von däm Heiljen Jeist” jedeept woaren (Matäus 28:19). Daut meent, daut dee, waut sikj deepen loten, sikj Jehova Gott un Jesus Christus unjaordnen (Psalm 83:19; Matäus 28:18). Un dee motten uk vestonen, daut de heilja Jeist Gott siene Krauft es, uk woo dee wirkjen deit (Galata 5:22-23; 2. Petrus 1:21).

24-25. (a) Waut bediet de Doop? (b) Waut mott wie noch weeten?

24 Sikj deepen loten meent nich bloos, sikj loten em Wota  unjaducken. Daut haft eene besondre Bediedunk. Daut unjaducken wiest, daut daut Läwen, waut eena ieescht jefieet haft, to Enj es. Vom Wota väakomen meent, daut eena von doa aun läft, om Gott sienen Wellen to doonen. Eena mott sikj uk em kloaren sennen, daut eena sikj Jehova Gott hanjeft un nich Menschen ooda eene Jemeent ooda sest waut. Doaderch, daut eena sikj Jehova hanjeft un sikj deepen lat, woat eena Gott sien Frint un kjemt dän emma noda (Psalm 25:14).

25 Wan eena jedeept es, bediet daut oba nich, daut eena aul jerat es. De Apostel Paulus schreef: “Schauft met ferchten un zetren, daut jie seelich woaren” (Filippa 2:12). De Doop es mau de Aunfank. Daut wie kjennen jerat woaren, mott wie uk en Gott siene Leew bliewen. Woo kjenn wie daut doonen? Daut woa wie en daut latste Kapitel seenen.