Yeqa uye kokuphakathi

Imihlangano Yebandla YaboFakazi BakaJehova

Thola okunengi okumayelana lemihlangano yethu. Thola ukuthi oFakazi bakaJehova abahlala endaweni yakini bayingenela ngaphi imihlangano yabo.

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many areas, we have suspended meetings at our Kingdom Halls or in large groups. If you would like to learn more about the Bible or about Jehovah’s Witnesses, please complete the form on the Request a Visit page and a Witness in your area will contact you.

Thola Indawo Eseduzane Lawe

Kuyini Okwenzakala Emihlanganweni Yethu?

OFakazi bakaJehova bangena imihlangano yabo kabili ngeviki. (KumaHebheru 10:24, 25) Emihlanganweni le engenwa nguloba ngubani, sihlola lokho iBhayibhili elikufundisayo futhi sibone ukuthi singakusebenzisa njani ekuphileni kwethu.

Emhlanganweni yethu kuba lesikhathi lapho bonke abantu abathola khona ithuba lokuphendula. Imihlangano iqalisa njalo iphethe ngengoma lomkhuleko.

Akutsho ukuthi sekumele ube nguFakazi kaJehova ukuze ungene imihlangano yethu. Sinxusa wonke umuntu ukuthi abekhona. Imihlangano le ingenwa mahala kanti njalo akulankongozelo.