INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO January 2020

Izihloko ezizafundwa ngoMarch 2 kusiya ku-April 5 2020.

‘Ngakho-ke Hambani Liyekwenza Abantu Babe Ngabafundi’

Umbhalo womnyaka ka-2020 uzasinceda sicabange ngokuthi singathuthukisa njani indlela esenza ngayo abafundi.

‘Ungabaduduza Kakhulu’ Abanye

Kuyini okungakunceda ukuthi wenelise ukududuza lokusekela abanye?

Uligugu KuJehova UNkulunkulu Wakho

Nxa ukugula kumbe ukuguga sekusiqeda amandla futhi sesikhathazwa yikuswela imali, kasikhumbuleni ukuthi akulalutho olungasehlukanisa lothando lukaBaba wethu osezulwini.

‘Umoya Wona Ngokwawo Uyafakaza’

Umuntu ukwazi njani ukuthi ugcotshwe ngomoya ongcwele? Kuyini okwenzakalayo nxa umuntu angagcotshwa?

Sizahamba Lawe

Kumele sibaphathe njani abadlayo eSikhumbuzweni? Kumele sikhathazeke yini nxa inani labantu abadlayo eSikhumbuzweni lilokhu likhwela?