INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO January 2019

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngoMarch 4 kusiya ku-April 7 2019

“Ungakhathazeki, Ngoba NginguNkulunkulu Wakho”

Bala ngezithembiso ezintathu ezingakusiza ukuthi uhlaliseke lanxa usebunzimeni.

Dumisa UJehova Phakathi Kwebandla

Ukuthola kunzima yini ukuphendula emihlanganweni yebandla? Isihloko lesi sizakunceda uzwisise ukuthi lokho kubangelwa kuyini lokuthi ungenzani ukuze unqobe ukwesaba.

Ungayigcina Njani Inhliziyo Yakho?

USathane uzama njani ukungcolisa izinhliziyo zethu futhi singenzani ukuze sizivikele?

Umbuthano Olula Kodwa Osifundisa Okunengi NgeNkosi Yethu

ISikhumbuzo sisifundisani ngokuthobeka kukaJesu, isibindi ayelaso kanye lothando lwakhe?

Ukuba Khona Kwethu Emihlanganweni Kutshengisani?

Ukungena imihlangano kutshengisa njani ukuthi sithobekile, silothando futhi silesibindi?

Ilunga Elitsha LeQula Elibusayo

Bala imbali kaKenneth Cook, Jr.