Ungalahli Ithemba

USathane ufuna ukuthi sephule ubuqotho bethu lokuthi silahle ithemba. Kuyini okungasinceda ukuthi sihlale siqotho futhi silethemba?

Ungalahli Ithemba—Isethulo

Imuli ethile iba lezinhlupho ezihambelana lalezo ezehlela uJobe. UJehova wayinceda imuli leyo ukuthi inqobe izilingo eyahlangana lazo futhi lathi angasinceda.

Ungalahli Ithemba

Ividiyo le evusa usinga izakunceda ukuthi uzimisele ukuhlala uqotho lokuthi ubambelele ethembeni oliphiwe nguNkulunkulu.