TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA September 2014

Mwa taba mo, ku fumaneha litaba ze ka itutiwa ku kala October 27 ku isa November 30, 2014.

Kana Mwa “Eza ka Taata”?

Mu kona ku eza cwañi cwalo ka nzila ye swanela?

Ki Kabakalañi ha mu Ikolwisa Kuli mu Fumani Niti?

Mwa taba ye, lu ka nyakisisa mabaka a mañwi a tahisa kuli batu ba bañata ba itumelele kuli Lipaki za Jehova ba fumani niti. Hape lu ka nyakisisa mabaka a tahisa kuli Lipaki bona ka sibili ba ikolwise kuli ba fumani niti.

Mu Sebeleze Jehova ka Busepahali ku si na Taba ni “Manyando A Mañata”

Batu kaufela ba kopananga ni manyando kakuli ba pila mwa lifasi la Satani. Ki mikwa mañi ye miñwi ya itusisa Satani kwa ku lu lwanisa? Lu kona ku itukiseza cwañi litwaniso zeo?

Bashemi—Mu Lise Bana ba Mina

Bashemi ba na ni buikalabelo bwa ku hulisa bana ba bona “ka kalimelo ni kelezo ya Jehova.” (Maefese 6:4) Mwa taba ye, lu ka nyakisisa linzila ze taalu ze kona ku tusa bashemi ku lisa bana ba bona ni ku ba tusa ku lata Jehova.

Lipuzo ze Zwa Kwa Babali

Kana litaba za naa ñozi Davida kwa Samu 37:25 ni manzwi a Jesu a ñozwi kwa Mateu 6:33 a talusa kuli Jehova ha na ku tuhelela Mukreste kuli a palelwe ku fumana sa ku ca sa tokwa?

“Lifu, Sona Sila sa Mafelelezo, sa Yundiswa”

Lifu ni ze tahisa lifu kaufela li nyandisa hahulu batu. Ki kabakalañi batu ha ba shwa? Lifu li ka feliswa lili? (1 Makorinte 15:26) Mu bone mo likalabo kwa lipuzo zeo li boniseza kuli Jehova u atulanga ka ku luka, u na ni butali mi u lilato.

Mu Hupulange ba ba Mwa Sebelezo ya ka Nako Kaufela

Balapeli ba bañata ba Jehova ba sebeza ka taata mwa sebelezo ya ka nako kaufela. Lu kona ku ezañi kuli lu hupule “musebezi wa tumelo” ni “buikatazo bwa lilato” za bona?—1 Matesalonika 1:3.