MUZUHE! September 2015 | Kuba ni Mubonelo Omunde ka za Masheleñi

Mubonelo osaswaneli ka za masheleñi wa kona kucinca mupilelo wamina.

TOHO YA TABA

Kuba ni Mubonelo Omunde ka za Masheleñi

Kuipuza lipuzo ze 7 ka za masheleñi, kwakona kumitusa kuziba haiba munani mubonelo osa swaneli ka za masheleñi.

WATCHING THE WORLD

Litaba Zeama Middle East

Lika zene ezahezi kwamulaho mwa Middle East libonisa kunepahala kwa litaba ze mwa Bibele.

LITABA ZETUSA MABASI

Mwakukupela Swalelo

Nikona kueza cwañi haiba hakina ya fosize?

PORTRAITS FROM THE PAST

Herodotus

Kubonahala kuli Herodotus ubizwa Ndatahe Litaba za Kwaikale, bakeñisa kuli naañozi feela buka iliñwi ya litaba za kwaikale mwa bupilo bwahae kaufela.

LANDS AND PEOPLES

Kupotela Naha ya Nicaragua

Lisa la Nicaragua ki lona feela lisa lelinani mezi asina lizwai ili mo kunani litapi za mwa liwate ze cwale ka lishaki, swordfish, ni tarpon.

KA KUYA KA BIBELE

Bubotana

Kana babotana bakona kuba ni tabo?

PUPO YEMAKAZA

Limaikolokuwawa Zeluba-lubanga Oli

Limaikolokuwawa likona kunenisa cwañi mezi halibapanywa ni lika za kukenisa ka zona mezi zebakona kuitusisa batu ka nako ya cwale?