MUZUHE! August 2015 | Liselusi Zamina Linani Buikoneli Bwa Kubuluka Litaba Zeñata!

Kuziba moiinezi DNA kulutusa kuba ni kutwisiso ya basayansi ya lika zepila.

TOHO YA TABA

Liselusi Zamina Linani Buikoneli Bwa Kubuluka Litaba Zeñata!

Kiñi zene tahisize kuli licaziba basayansi babazibahala hahulu batuhele kulumela mwa tuto yakuli lika nelitile ka kuipilaula?

LITABA ZETUSA MABASI

Kuluta Bana Kuba ni Pilutelele

Kufanga bana bamina lika kaufela zebabata, hakuna kubatusa kuba ni mikwa yeminde.

Tuto ya Bibele Yesweli Kutusa Batu Kuziba Kubala ni Kuñola

Bo Josefina nebaiñolisize mwa sikolo sa kuituta kubala ni kuñola inze banani lilimo ze 101 ili sene sizamaiswa ki Lipaki za Jehova. Nebaezize cwañi mwa lituto zabona?

KA KUYA KA BIBELE

Kutwisiso

Kana Bibele yabonisa kuli kutwisiso ya batu iswanela kuba ni maciñekelo?

Naakumalezi Kwa Tumelo Yahae

Song Hee Kang naalafilwe hande kusina taba ni kuli naakula butuku bone buka mubulaya hanaanani lilimo ze 14.

PUPO YEMAKAZA

Buikoneli Bwa Mahutu A Mpasu Yeca Matali

Lika zeswana sina magiya ze kwa mahutu a mpasu yeca matali ki zona zeitusa kuba ni bubebe.