Misala ya bantoma 3:1-26

  • Petro abikisi motɛngumi moko oyo azalaki kosɛngasɛnga (1-10)

  • Diskur ya Petro na veranda ya Salomo (11-26)

    • ‘Kozongisama ya makambo nyonso sika’ (21)

    • Mosakoli moko oyo azali lokola Moize (22)

3  Mokolo moko Petro ná Yoane bazalaki komata na tempelo mpo na ngonga ya libondeli, na ngonga ya misato nsima ya midi,*  mpe bato bazalaki komema kuna moto moko oyo azalaki motɛngumi banda abotama. Mokolo na mokolo bazalaki kotya ye pene ya porte ya tempelo, porte oyo ebengamaki Kitoko, mpo asɛngaka makabo ya motema mawa epai ya baoyo bazalaki kokɔta na tempelo.  Ntango amonaki Petro ná Yoane balingi kokɔta na tempelo, abandaki kosɛnga bango makabo ya motema mawa.  Kasi Petro ná Yoane batalaki ye, mpe Petro alobaki: “Talá biso.”  Bongo atyaki likebi epai na bango, na elikya ya kozwa mwa eloko epai na bango.  Nzokande, Petro alobaki: “Palata mpe wolo, nazali na yango te, kasi nakopesa yo nde oyo nazali na yango. Na nkombo ya Yesu Kristo Monazarete, tambolá!”+  Na yango asimbaki ye na lobɔkɔ ya mobali mpe atɛlɛmisaki ye.+ Na mbala moko makolo na ye mpe makɛsi na ye ekómaki makasi;+  apumbwaki na makolo na ye+ mpe abandaki kotambola, mpe akɔtaki elongo na bango na tempelo, azali kotambola, kopumbwa mpe kosanzola Nzambe.  Mpe bato nyonso bamonaki ye azali kotambola mpe kosanzola Nzambe. 10  Bayebaki ete ezali ye moto oyo azalaki kofanda mpo na kosɛnga makabo ya motema mawa na Porte Kitoko ya tempelo,+ mpe bakamwaki mpenza mpe batondaki na nsɔmɔ mpo na likambo oyo ekómelaki ye. 11  Wana moto yango azalaki kokangama na Petro ná Yoane, bato nyonso bapotaki mbangu elongo epai na bango na esika oyo bazalaki kobenga veranda ya Salomo;+ bakamwaki mpenza. 12  Ntango Petro amonaki bongo, alobaki na bango ete: “Mibali ya Yisraele, mpo na nini bozali kokamwa na likambo oyo, mpe mpo na nini bozali kotalatala biso lokola nde na nguya na biso moko to na ezaleli na biso ya kokangama na Nzambe nde totambwisi ye? 13  Nzambe ya Abrahama, ya Yisaka mpe ya Yakobo,+ Nzambe ya bankɔkɔ na biso, apesi nkembo na Mosaleli na ye,+ Yesu,+ oyo bino bokabaki+ mpe bowanganaki liboso ya Pilate, atako akanaki kotika ye. 14  Ɛɛ, bowanganaki mosantu mpe moto wana ya sembo, mpe bosɛngaki mobali moko, oyo azalaki mobomi-bato, ete bápesa bino ye,+ 15  nzokande bobomaki Kapita ya bomoi.+ Kasi Nzambe alamwisaki ye uta na bakufi, likambo oyo biso tozali batatoli na yango.+ 16  Mpe na nzela ya nkombo na ye, mpe na nzela ya kondima na biso na nkombo na ye, mobali oyo bozali komona mpe boyebi akómisami makasi. Kondima oyo tozali na yango na nzela ya Yesu nde ekómisi moto oyo nzoto makasi na miso na bino nyonso. 17  Mpe sikoyo, bandeko, nayebi ete boyebaki te oyo bozalaki kosala,+ kaka ndenge bankumu na bino mpe basalaki.+ 18  Kasi na ndenge wana nde Nzambe akokisi makambo oyo asakolaki liboso na monɔkɔ ya basakoli nyonso, mpasi oyo Kristo na ye asengelaki kokutana na yango.+ 19  “Na yango, bóbongola mitema+ mpe bóbongwana+ mpo masumu na bino ebomama,+ mpo bileko ya kopema euta epai ya Yehova ye moko* 20  mpe atinda Kristo oyo atyami mpo na bino, Yesu. 21  Yesu yango, likoló esengeli kobomba ye tii na bantango oyo Nzambe akozongisa makambo nyonso sika ndenge alobaki na monɔkɔ ya basakoli na ye basantu ya ntango ya kala. 22  Kutu, Moize alobaki ete: ‘Yehova* Nzambe na bino akobimisela bino na kati ya bandeko na bino, mosakoli moko lokola ngai.+ Bosengeli koyoka nyonso oyo akoloba na bino.+ 23  Ya solo, moto nyonso* oyo akoyoka te Mosakoli wana, akobomama mpenza na kati ya bato.’+ 24  Mpe basakoli nyonso banda na Samwele mpe baoyo bayaki nsima na ye, baoyo nyonso balobaki, basakolaki mpe mikolo oyo polelepolele.+ 25  Bino bozali bana ya basakoli mpe ya kondimana oyo Nzambe asalaki elongo na bankɔkɔ na bino,+ wana alobaki na Abrahama ete: ‘Mpe na nzela ya libota* na yo mabota nyonso ya mabele ekopambolama.’+ 26  Nsima ya kotɛlɛmisa Mosaleli na ye, Nzambe atindaki ye liboso+ epai na bino mpo na kopambola bino, kolongola mokomoko na bino na misala na ye ya mabe.”

Maloba na nse

Pene na ngonga ya libwa.
Lil., “euta na elongi ya Yehova.” Talá Ap. A5.
Talá Ap. A5.
To, “molimo nyonso.”
Lil., “momboto.”