Mokanda ya mibale ya Ntango 36:1-23

  • Yehoahaze, mokonzi ya Yuda (1-3)

  • Yehoyakime, mokonzi ya Yuda (4-8)

  • Yehoyakine, mokonzi ya Yuda (9, 10)

  • Zidikiya, mokonzi ya Yuda (11-14)

  • Kobebisama ya Yerusaleme (15-21)

  • Siruse apesi etinda ya kotonga lisusu tempelo (22, 23)

36  Na nsima bato ya ekólo bazwaki Yehoahaze+ mwana ya Yosiya mpe batyaki ye mokonzi na Yerusaleme, na esika ya tata na ye.+  Yehoahaze azalaki na mbula 23 ntango akómaki mokonzi, mpe ayangelaki sanza misato na Yerusaleme.  Kasi Neko mokonzi ya Ezipito alongolaki ye na bokonzi na Yerusaleme mpe akatelaki ekólo yango lomande ya talanta* 100 ya palata mpe ya talanta moko ya wolo.+  Lisusu, mokonzi ya Ezipito akómisaki Eliakime ndeko ya Yehoahaze mokonzi ya Yuda mpe ya Yerusaleme mpe apesaki ye nkombo mosusu: Yehoyakime. Kasi ndeko na ye Yehoahaze, Neko+ amemaki ye na Ezipito.+  Yehoyakime+ azalaki na mbula 25 ntango akómaki mokonzi, mpe ayangelaki mbula 11 na Yerusaleme. Akobaki kosala makambo oyo ezali mabe na miso ya Yehova Nzambe na ye.+  Nebukadenezare+ mokonzi ya Babilone ayaki kobunda na ye mpo na kokanga ye na bikangeli mibale ya kwivre mpe kokende na ye na Babilone.+  Nebukadenezare amemaki na Babilone bisaleli mosusu ya ndako ya Yehova mpe atyaki yango na ndako na ye na Babilone.+  Makambo mosusu ya lisolo ya Yehoyakime, makambo eyinamá oyo asalaki mpe mabe oyo bamonaki epai na ye, ekomami na Buku ya Bakonzi ya Yisraele mpe ya Yuda. Mpe mwana na ye Yehoyakine akómaki mokonzi na esika na ye.+  Yehoyakine+ azalaki na mbula 18 ntango akómaki mokonzi, mpe ayangelaki sanza misato ná mikolo zomi na Yerusaleme. Akobaki kosala makambo oyo ezali mabe na miso ya Yehova.+ 10  Na ebandeli ya mbula,* Mokonzi Nebukadenezare atindaki bato bázwa ye mpe bámema ye na Babilone,+ nzela moko na biloko ya motuya ya ndako ya Yehova.+ Mpe akómisaki Zidikiya ndeko ya tata na ye mokonzi ya Yuda mpe ya Yerusaleme.+ 11  Zidikiya+ azalaki na mbula 21 ntango akómaki mokonzi, mpe ayangelaki mbula 11 na Yerusaleme.+ 12  Zidikiya akobaki kosala makambo oyo ezali mabe na miso ya Yehova Nzambe na ye. Amikitisaki te liboso ya mosakoli Yirimia,+ oyo azalaki koloba na kolanda etinda ya Yehova. 13  Atombokelaki mpe Mokonzi Nebukadenezare,+ oyo alapisaki ye ndai na nkombo ya Nzambe. Azalaki kaka motó makasi* mpe motema makasi, mpe aboyaki kozongela Yehova Nzambe ya Yisraele. 14  Bakambi nyonso ya banganga-nzambe ata mpe bato ya ekólo bazangaki bosembo na ndenge ya koleka ndelo; bazalaki kosala makambo nyonso oyo eyinamá ya bikólo, mpe bakómisaki mbindo ndako ya Yehova+ oyo asantisaki na Yerusaleme. 15  Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bango akobaki kokebisa bango na nzela ya bamemi-nsango na ye; akebisaki bango mbala na mbala, mpo na mawa oyo azalaki koyokela bato na ye mpe esika na ye ya kofanda.* 16  Kasi bazalaki kaka komona mpamba bamemi-nsango ya Nzambe ya solo,+ bazalaki kotyola maloba na ye+ mpe kosɛka basakoli na ye,+ tii ntango nkanda ya Yehova eyelaki bato na ye,+ tii bakokaki lisusu kobikisama te. 17  Na yango Nzambe atindelaki bango mokonzi ya Bakaladea.+ Mokonzi yango abomaki na mopanga bilenge na bango ya mibali+ na esika mosantu;+ ayokaki mawa te mpo na elenge mobali, elenge mwasi,* mobange, to ebɔsɔnɔ.+ Nzambe apesaki eloko nyonso na lobɔkɔ na ye.+ 18  Bisaleli nyonso ya ndako ya Nzambe ya solo, ya minene mpe ya mike, ata mpe biloko ya motuya ya ndako ya Yehova mpe biloko ya motuya ya mokonzi mpe ya bankumu ya ekólo, amemaki nyonso na Babilone.+ 19  Atumbaki ndako ya Nzambe ya solo,+ abukaki efelo ya Yerusaleme,+ atumbaki manɔ́ngi nyonso ya makasi na mɔtɔ mpe abebisaki biloko nyonso ya motuya.+ 20  Baoyo bakufaki na mopanga te, amemaki bango bakangami na Babilone,+ mpe bakómaki basaleli na ye+ mpe ya bana na ye tii ntango bokonzi ya Perse ebandaki koyangela;+ 21  yango ekokisaki liloba ya Yehova oyo alobaki na nzela ya Yirimia,+ tii mokili yango efutaki basabata na yango.+ Mikolo nyonso oyo mokili yango etikalaki mpamba, epemaki* mpo na kokokisa mbula 70.+ 22  Na mbula ya liboso ya Siruse mokonzi ya Perse,+ mpo liloba oyo Yehova alobaki na nzela ya Yirimia+ ekokisama, Yehova atindaki* Siruse mokonzi ya Perse asakola nsango moko na bokonzi na ye mobimba, mpe lisusu akoma yango na mokanda+ ete: 23  “Talá oyo Siruse mokonzi ya Perse alobi: ‘Yehova Nzambe ya likoló apesi ngai makonzi nyonso ya mabele,+ mpe apesi ngai mokumba ya kotongela ye ndako na Yerusaleme, oyo ezali na Yuda.+ Kati na bino, moto nyonso oyo azali moto ya ekólo na ye, tiká ete Yehova Nzambe na ye azala na ye. Amata kuna.’”+

Maloba na nse

Talanta moko = 34,2 kg. Talá Ap. B14.
Mbala mosusu, na prɛnta.
Lil., “Akómisaki nkingo na ye makasi.”
To, “tempelo.”
Lil., “ngɔndɔ.”
To, “etosaki sabata.”
Lil., “alamwisaki elimo ya.”