Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Mokanda ya mibale ya Ntango

Mikapo

Makambo oyo ezali na kati

 • 1

  • Salomo asɛngi bwanya (1-12)

  • Bomɛngo ya Salomo (13-17)

 • 2

  • Bibongiseli mpo na kotonga tempelo (1-18)

 • 3

  • Salomo abandi kotonga tempelo (1-7)

  • Esika Eleki Mosantu (8-14)

  • Makonzí mibale ya kwivre (15-17)

 • 4

  • Etumbelo, Ebombelo monene ya mai, mpe basaani (1-6)

  • Bitɛlɛmiselo ya miinda, bamesa, mpe mapango (7-11a)

  • Basilisi kosala bisaleli ya tempelo (11b-22)

 • 5

  • Bibongiseli mpo na bofungoli tempelo (1-14)

   • Bamemi Sanduku na tempelo (2-10)

 • 6

  • Salomo alobi na bato (1-11)

  • Salomo asali libondeli ya bofungoli tempelo (12-42)

 • 7

  • Tempelo etondi na nkembo ya Yehova (1-3)

  • Milulu ya bofungoli tempelo (4-10)

  • Yehova abimeli Salomo (11-22)

 • 8

  • Biloko mosusu oyo Salomo atongaki (1-11)

  • Losambo na tempelo ebongisami (12-16)

  • Bamasuwa ya Salomo (17, 18)

 • 9

  • Mokonzi-mwasi ya Sheba ayei kotala Salomo (1-12)

  • Bomɛngo ya Salomo (13-28)

  • Liwa ya Salomo (29-31)

 • 10

  • Yisraele etombokeli Rehoboame (1-19)

 • 11

  • Boyangeli ya Rehoboame (1-12)

  • Balevi ya sembo bayei na Yuda (13-17)

  • Libota ya Rehoboame (18-23)

 • 12

  • Shishake amati kobundisa Yerusaleme (1-12)

  • Nsuka ya boyangeli ya Rehoboame (13-16)

 • 13

  • Abiya, mokonzi ya Yuda (1-22)

   • Abiya alongi Yeroboame (3-20)

 • 14

  • Liwa ya Abiya (1)

  • Asa, mokonzi ya Yuda (2-8)

  • Asa alongi bato ya Etiopi milio moko (9-15)

 • 15

  • Asa abongisi makambo (1-19)

 • 16

  • Asa asali boyokani ná mokonzi ya Siri (1-6)

  • Hanani apameli Asa (7-10)

  • Liwa ya Asa (11-14)

 • 17

  • Yehoshafate, mokonzi ya Yuda (1-6)

  • Bankumu bakei koteya (7-9)

  • Nguya ya limpinga ya Yehoshafate (10-19)

 • 18

  • Yehoshafate asali kondimama ná Ahaba (1-11)

  • Mikaya asakoli ete bakolonga te (12-27)

  • Babomi Ahaba na Ramote-gileade (28-34)

 • 19

  • Yehu apameli Yehoshafate (1-3)

  • Yehoshafate abongisi makambo (4-11)

 • 20

  • Bikólo ya zingazinga elingi kobundisa Yuda (1-4)

  • Yehoshafate abondeli mpo na kosɛnga lisalisi (5-13)

  • Eyano ya Yehova (14-19)

  • Yuda ebikisami na ndenge ya likamwisi (20-30)

  • Nsuka ya boyangeli ya Yehoshafate (31-37)

 • 21

  • Yehorame, mokonzi ya Yuda (1-11)

  • Mokanda oyo eutaki epai ya Eliya (12-15)

  • Yehorame asuki mabe (16-20)

 • 22

  • Ahazia, mokonzi ya Yuda (1-9)

  • Atalia azwi bokonzi na makasi (10-12)

 • 23

  • Yehoyada amonisi mpiko; Yehoashe atyami mokonzi (1-11)

  • Babomi Atalia (12-15)

  • Yehoyada abongisi makambo (16-21)

 • 24

  • Boyangeli ya Yehoashe (1-3)

  • Yehoashe abongisi tempelo (4-14)

  • Lipɛngwi ya Yehoashe (15-22)

  • Babomi Yehoashe (23-27)

 • 25

  • Amazia, mokonzi ya Yuda (1-4)

  • Etumba ná Edome (5-13)

  • Amazia asambeli bikeko (14-16)

  • Etumba ná Yehoashe mokonzi ya Yisraele (17-24)

  • Liwa ya Amazia (25-28)

 • 26

  • Uzia, mokonzi ya Yuda (1-5)

  • Bitumba oyo Uzia alongaki (6-15)

  • Uzia moto ya lolendo azwi maladi ya maba (16-21)

  • Liwa ya Uzia (22, 23)

 • 27

  • Yotame, mokonzi ya Yuda (1-9)

 • 28

  • Ahaze, mokonzi ya Yuda (1-4)

  • Siri mpe Yisraele elongi Ahaze (5-8)

  • Odede akebisi Yisraele (9-15)

  • Yuda eyokisami nsɔni (16-19)

  • Ahaze asambeli bikeko; liwa na ye (20-27)

 • 29

  • Ezekiasi, mokonzi ya Yuda (1, 2)

  • Ezekiasi abongisi makambo (3-11)

  • Bapɛtoli tempelo (12-19)

  • Misala ya tempelo ezongi (20-36)

 • 30

  • Ezekiasi asali fɛti ya Elekeli (1-27)

 • 31

  • Ezekiasi alongoli lipɛngwi (1)

  • Bapesi Banganga-nzambe mpe Balevi biloko (2-21)

 • 32

  • Senakeribe alobi ete akobundisa Yerusaleme (1-8)

  • Senakeribe atyeli Yehova ntembe (9-19)

  • Anzelu abomi limpinga ya Asiri (20-23)

  • Maladi mpe lolendo ya Ezekiasi (24-26)

  • Makambo oyo Ezekiasi asalaki mpe liwa na ye (27-33)

 • 33

  • Manase, mokonzi ya Yuda (1-9)

  • Manase abongoli motema (10-17)

  • Liwa ya Manase (18-20)

  • Amone, mokonzi ya Yuda (21-25)

 • 34

  • Yosiya, mokonzi ya Yuda (1, 2)

  • Yosiya abongisi makambo (3-13)

  • Bamoni buku ya Mobeko (14-21)

  • Huluda asakoli ete mpasi ekoya (22-28)

  • Yosiya atángeli bato buku ya Mobeko (29-33)

 • 35

  • Yosiya abongisi fɛti monene ya Elekeli (1-19)

  • Farao Neko abomi Yosiya (20-27)

 • 36

  • Yehoahaze, mokonzi ya Yuda (1-3)

  • Yehoyakime, mokonzi ya Yuda (4-8)

  • Yehoyakine, mokonzi ya Yuda (9, 10)

  • Zidikiya, mokonzi ya Yuda (11-14)

  • Kobebisama ya Yerusaleme (15-21)

  • Siruse apesi etinda ya kotonga lisusu tempelo (22, 23)