Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

22-28 Mei

JEREMIA 44-48

22-28 Mei
 • Eimbilo 70 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Efeni ‘okulihalela oinima inene’”: (min. 10)

  • Jer 45:2, 3 — Okudiladila kwa puka kwaBarak okwa li kwe mu etela oupyakadi (jr-E 104 105 okat. 4-6)

  • Jer 45:4,5a — Jehova okwa li a pukulula pahole Barak (jr-E 103 okat. 2)

  • Jer 45:5b — Barak okwa kala ta yandje elitulemo koinima oyo ya fimanenena monghalamwenyo yaye (w16.07 8 okat. 6)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Jer 48:13 — Omolwashike Ovamoab va “fifwa ohoni omolwaKemosh”? (it-E 1 430)

  • Jer 48:42 — Omolwashike eshi Jehova a handukila Ovamoab tashi pameke eitavelo letu? (it-E 2 422 okat. 2)

  • Oshike we lihonga kombinga yaJehova melesho lOmbiibeli loshivike eshi?

  • Oitwa imwe vali ilipi we lihonga melesho lOmbiibeli loshivike eshi?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Jer 47: 1-7

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Etalelepo lotete: (min. 2 ile dinini) hf — Ninga elongekido u aluke.

 • Elishuneko: (min. 4 ile dinini) hf — Ninga elongekido u aluke.

 • Ekonakonombiibeli: (min. 6 ile dinini) lv 199 okat. 9-10 — Ulikila omukonakoni pauxupi nghee e na okuninga omapekapeko kombinga yoshinima shonhumba osho shi li eshongo kuye.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI