Langsung mlebu

Gusti Allah

Gusti Allah Kuwi Sapa?

Apa Gusti Allah Ana?

Menurut Alkitab, ana lima buktiné.

Apa Gusti Allah Ana ing Endi-Endi?

Menurut Alkitab, apa Gusti Allah ana ing endi-endi? Meskipun Yéhuwah manggon ing swarga, kenapa njenengan isa yakin nèk Yéhuwah nggatèkké njenengan?

Roh Suci Kuwi Apa?

Ing Alkitab, roh suci digambarké kaya ”tangan” utawa ’drijiné’ Gusti Allah.

Jenengé Gusti Allah

Yéhuwah Kuwi Sapa?

Apa Dhèwèké kuwi Gusti Allahé wong Israèl?

Jenengé Gusti Allah Ana Pira?

Akèh wong mikir nèk jenengé Gusti Allah kuwi ’Allah’, ’El Shaddai,’ ’Yéhuwah-Yirèh’, lan ’Alfa lan Oméga’. Ngapa kok kudu ngerti lan nyebut jenengé Gusti Allah?

Kepénginané Gusti Allah

Piyé Carané Bèn Isa Luwih Kenal karo Gusti Allah?

Ana pitu cara sing isa njenengan tindakké bèn isa dadi sahabaté Gusti Allah.