Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Támogasd Jehova uralmát!

Támogasd Jehova uralmát!

„Méltó vagy, Jehova, igen, Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtettél mindent” (JEL 4:11)

ÉNEKEK: 12, 150

1–2. Miről kell mindannyiunknak meggyőződnünk? (Lásd a képet a cikk elején.)

AHOGY arról az előző cikkben is szó volt, az Ördög azt állította, hogy Jehova méltatlanul uralkodik, és hogy az embereknek jobb lenne, ha saját magukat irányítanák. Ez csakugyan így van? Tegyük fel, hogy a teljes függetlenséget választó emberek örökké élhetnének. Jobb lenne az életük Isten uralma nélkül? Szerinted te boldogabb lennél, ha úgy élhetnél örökké, hogy semmiben sem függsz Istentől?

2 Erre senki sem válaszolhat helyetted. Mindenkinek magának kell végiggondolnia, milyen lenne így az élet. Végül arra az egyértelmű következtetésre kell jutnunk, hogy Isten méltó az uralkodásra, és hogy az ő uralma a lehető legjobb uralom. Ez a felismerés pedig arra ösztönöz minket, hogy őszintén támogassuk az uralmát. A Bibliában számos érvet találunk, amelyek alapján erre a meggyőződésre juthatunk. Először vizsgáljuk meg, hogyan derül ki a Szentírásból, hogy Jehova jogosan uralkodik.

JEHOVÁNAK JOGA VAN AZ URALKODÁSHOZ

3. Miért egyedül Jehova méltó rá, hogy a világegyetem legfőbb ura legyen?

3 Jehova a világegyetem jogos ura, hiszen ő a mindenható Isten és a Teremtő (1Krón 29:11; Csel 4:24). A Jelenések 4:11  szerint egy látomásban Krisztus 144 000 társuralkodója ezt mondja: „Méltó vagy, Jehova, igen, Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.” Mivel Jehova teremtett mindent, teljes joggal uralkodik az emberek és a szellemteremtmények felett.

4. Miért igaz, hogy aki fellázad Isten uralma ellen, az visszaél a szabad akaratával?

4 Sátán semmit sem teremtett, így hát nincs joga ahhoz, hogy magának követelje a világegyetem feletti hatalmat. Amikor ő és az első emberpár fellázadt Jehova uralma ellen, öntelten viselkedtek (Jer 10:23). Igaz, a szabad akarat lehetőséget adott nekik arra, hogy függetlenítsék magukat Istentől. De vajon a joguk is megvolt ehhez? Nem! A szabad akarat lehetővé teszi, hogy kisebb-nagyobb döntéseket hozzunk, arra azonban nem hatalmaz fel, hogy fellázadjunk a Teremtő ellen, akitől az életünket kaptuk. Kétségtelen, hogy ha valaki így dönt, akkor valójában visszaél a szabad akaratával. Emberekként kötelesek vagyunk alávetni magunkat Jehova igazságos uralmának.

5. Miért lehetünk biztosak abban, hogy Isten ítéletei igazságosak?

5 Milyen oka van még annak, hogy Jehova a világegyetem jogos ura? Az, hogy ő tökéletesen igazságosan él a hatalmával. Kijelenti: „én vagyok Jehova, aki szerető-kedvességet, jogot és igazságosságot gyakorlok a földön; mert ezekben gyönyörködöm” (Jer 9:24). Jehovának nincs szüksége semmilyen, tökéletlen emberek által alkotott törvénygyűjteményre ahhoz, hogy eldöntse, mi helyes és igazságos. Az igazságosság áthatja a lényét, és a tökéletes igazságérzete alapján írott törvényekről gondoskodott az embereknek. „Igazságosság és ítélet a [trónusának] szilárd helye”, ezért biztosak lehetünk benne, hogy minden törvénye, alapelve és ítélete igazságos (Zsolt 89:14; 119:128). Sátán viszont, noha bírálja Jehova uralmát, képtelen biztosítani a világban az igazságosságot.

6. Egyebek közt miért van joga Jehovának ahhoz, hogy uralkodjon a világ felett?

6 Azért is Jehova a világegyetem jogos ura, mert kellő tudása és bölcsessége van az uralkodáshoz. Gondoljunk csak arra, hogy képessé tette a Fiát olyan betegek meggyógyítására, akiken egyetlen orvos sem tudott segíteni (Máté 4:23, 24; Márk 5:25–29). Jehova szemszögéből ezek nem is voltak csodák. Ő teljesen tisztában van a test működésével, és bármilyen hibát helyre tud hozni. És ahhoz is megvan a bölcsessége, hogy feltámassza a halottakat, vagy megakadályozza a természeti katasztrófákat.

7. Miből látszik, hogy Sátán világában senki sem olyan bölcs, mint Jehova?

7 A világ, amely most Sátán befolyása alatt áll, reménytelenül próbálja megoldani az országokon belüli és a nemzetek közti feszültségeket. Egyedül Jehova elég bölcs ahhoz, hogy békét teremtsen a földön (Ézs 2:3, 4; 54:13). Ahogy Jehova tudásáról és bölcsességéről tanulunk, úgy érzünk, mint Pál apostol, aki ezt írta ihletés alatt: „Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily kikutathatatlanok az ítéletei, és kinyomozhatatlanok az útjai!” (Róma 11:33).

JEHOVA URALMA A LEGJOBB

8. Milyen érzést kelt benned az, ahogyan Jehova a hatalmával él?

8 A Biblia nem csak azt erősíti meg, hogy Jehova jogosan uralkodik. Azt is  feltárja, hogy miért az ő uralma a legjobb. Például azért, mert ő szeretettel uralkodik. Igazán megindító, hogy ilyen módon él a hatalmával. Ő „irgalmas, könyörületes Isten, lassú a haragra, és bővelkedik szerető-kedvességben és igazságban” (2Móz 34:6). Méltósággal és tisztelettel bánik velünk, és jobban tud gondoskodni rólunk, mint mi magunkról. Az Ördög vádjával ellentétben semmi jót sem tart vissza a hűséges imádóitól. Még a drága Fiát is feláldozta, hogy örök életben reménykedhessünk. (Olvassátok fel: Zsoltárok 84:11; Róma 8:32.)

9. Honnan tudjuk, hogy Jehova személy szerint is odafigyel az emberekre?

9 Jehova azon túl, hogy gondot visel a népére, személy szerint is odafigyel az emberekre. Emlékezzünk vissza például arra a három évszázadra, amikor Jehova bírákat használt fel, hogy megszabadítsa Izrael nemzetét az elnyomóitól. Abban a viharos időszakban nem kerülte el a figyelmét Ruth, aki nem volt izraelita, és jelentős áldozatot hozott, hogy csatlakozzon az igaz imádókhoz. Jehova egy férjjel és egy fiúval jutalmazta meg őt. És ez még nem minden. Amikor Ruth feltámad, megtudja majd, hogy a Messiás az ő fiának a leszármazottja volt. És képzeljük csak el, mennyire fog örülni neki, hogy lejegyezték a történetét a nevét viselő bibliai könyvben (Ruth 4:13; Máté 1:5, 16).

10. Mi bizonyítja, hogy Jehova nem korlátoz minket szükségtelenül?

10 Jehova uralma egyáltalán nem elnyomó, és nem is rideg. Ehelyett szabadságot biztosít nekünk, és hozzájárul az örömünkhöz (2Kor 3:17). Dávid ezt így fejezte ki: „Méltóság és pompa van [Isten előtt], erő és öröm az ő helyén” (1Krón 16:7, 27). Etán, a zsoltáríró pedig így fogalmazott: „Boldog nép az, amely ismeri az örömkiáltást. Ó, Jehova, arcod világosságában járnak. Neved miatt vigadnak egész nap, és igazságosságodban felmagasztaltatnak” (Zsolt 89:15, 16).

11. Mi erősítheti meg bennünk azt, hogy Jehova uralma a legjobb?

11 Ha gyakran elmélkedünk Jehova jóságán, az megerősíti bennünk azt, hogy az ő uralma a legjobb. A zsoltáríróhoz hasonlóan érezhetünk: „jobb egy nap a te udvaraidban, mint ezer másutt” (Zsolt 84:10). Hogy is lehetne másként? Jehova tervezett és alkotott minket, ezért tudja, mire van szükségünk ahhoz, hogy boldogok legyünk, és ő nagylelkűen meg is tesz mindent ezért. Az elvárásai a javunkat szolgálják, és növelik az örömünket, még akkor is, ha az engedelmességünk olykor áldozatot kíván meg tőlünk. (Olvassátok fel: Ézsaiás 48:17.)

12. Mi a legfőbb indítékunk, amiért kitartunk Jehova uralma mellett?

12 A Biblia szerint Krisztus ezeréves uralma után lesznek, akik fellázadnak Jehova ellen (Jel 20:7, 8). Vajon mi indíthatja őket ilyesmire? Az Ördög, miután szabadon engedik, megpróbálja majd félrevezetni az embereket. Mint mindig, alighanem az önzésre való hajlamot fogja kihasználni. Talán igyekszik majd meggyőzni az embereket, hogy akkor is örökké élhetnek, ha nem engedelmeskednek Jehovának. Természetesen ez elképzelhetetlen. Jó, ha elgondolkozunk rajta, hogy mi elhinnénk-e egy ilyen hazugságot. Ha szeretjük Jehovát, és a jóságáért szolgáljuk őt, valamint azért, mert jogosan ő a világegyetem ura, akkor egy ilyen ördögi állítást  egyenesen visszataszítónak találunk. Sohasem szeretnénk máshogy élni, mint Jehova jogos és szeretetteljes uralma alatt.

HŰSÉGESEN TÁMOGASSUK ISTEN URALMÁT!

13. Hogyan fejezhetjük ki, hogy támogatjuk Isten uralmát?

13 Kétségtelen, hogy Jehova méltó rá, hogy teljes szívből támogassuk az uralmát. Amint láttuk, joga van az uralkodáshoz, és az ő uralma a legjobb. Úgy támogathatjuk az uralmát, ha megőrizzük a feddhetetlenségünket, és hűségesen szolgáljuk őt. És vajon mit tehetünk még? Ha az életünk minden területén igyekszünk Jehova példáját követni, azzal is kifejezzük, hogy szeretjük és támogatjuk az uralmát. (Olvassátok fel: Efézus 5:1, 2.)

14. Hogyan követhetik Jehova példáját a vének és a családfők?

14 A Biblia tanulmányozása által megértjük, hogy Jehova szeretetteljesen él a hatalmával. Ezért a családfőket és a véneket az Isten uralma iránti szeretetük visszatartja attól, hogy parancsolgassanak, mintha joguk lenne uralkodni másokon. Ehelyett Jehova példáját követik. Pál is utánozta Isten és a Fia példáját (1Kor 11:1). Nem szégyenített meg másokat, és senkit sem kényszerített arra, hogy azt tegye, ami helyes. Inkább kérlelte a hittársait (Róma 12:1; Ef 4:1; Filem 8–10). Ez Jehova gondolkodásmódját tükrözi, ezért mindenkinek, aki szereti és támogatja Isten uralmát, így kellene bánnia másokkal.

15. Miért fontos együttműködnünk azokkal, akiknek Jehova hatalmat adott?

15 Azzal is Jehova uralmát támogatjuk, ha tiszteletteljesen együttműködünk azokkal, akikre Isten hatalmat ruházott. Akkor is szeretnénk támogatni a teokratikus rendet, ha nem értünk teljesen egy döntést, vagy nem értünk egyet vele. Bár ez a fajta szemléletmód szöges  ellentétben áll a világéval, számunkra természetes, ha elfogadjuk Jehovát az uralkodónknak (Ef 5:22, 23; 6:1–3; Héb 13:17). És az engedelmesség a javunkra válik, mivel Isten őszintén törődik velünk.

16. Hogyan hoznak döntéseket azok, akik támogatják Isten uralmát?

16 A személyes döntéseinkkel is ki tudjuk mutatni, hogy támogatjuk Isten uralmát. Jehova nem ad szabályt minden felmerülő helyzetre. Ehelyett úgy nyújt vezetést, hogy megismerteti velünk a gondolkodását. Vegyük például az öltözködést. Nem állít fel merev szabályokat, hanem inkább elmondja, hogy szeretné, ha a megjelenésünk szerény, keresztényekhez illő lenne (1Tim 2:9, 10). Azt is fontosnak tartja, hogy ne zavarjunk vagy ne botránkoztassunk meg másokat a döntéseinkkel (1Kor 10:31–33). Ha elsősorban Jehova gondolkodását vesszük figyelembe, nem pedig a saját ízlésünket, azzal kifejezzük, hogy szeretjük és támogatjuk az uralmát.

Megnyilvánul a döntéseidben és a családi életedben, hogy támogatod Isten uralmát? (Lásd a 16–18. bekezdést.)

17–18. Hogyan tudják kimutatni a házaspárok, hogy támogatják Jehova uralmát?

17 Most vizsgáljuk meg, hogyan tudják a házaspárok kimutatni, hogy egyetértenek Jehova gondolkodásával, és hogy ezáltal támogatják az uralmát. Vajon mit tesznek, ha a házasságuk a vártnál több nehézséget szül, vagy akár kiábrándító? Érdemes elmélkedniük azon, hogy hogyan bánt Jehova Izraellel. Úgy beszélt magáról, mintha ennek az ókori nemzetnek a férje lenne (Ézs 54:5; 62:4). Ez aztán nem lehetett könnyű „házasság”! Jehova mégsem mondott le azonnal a népéről, hanem újra meg újra irgalmas volt, és hűséges maradt a velük kötött szövetségéhez. (Olvassátok fel: Zsoltárok 106:43–45.) Nem csoda, hogy vonzódunk Jehovához, aki ilyen kitartóan szereti a szolgáit.

18 A házaspárokat arra indítja a Jehova iránti szeretetük, hogy kövessék a példáját a saját kapcsolatukban. Nem próbálnak valamilyen, Szentírással ellentétes módon kilépni a házasságukból. Tudják, hogy Jehova fogta őket közös igába, és ő elvárja tőlük, hogy ragaszkodjanak egymáshoz. A Biblia alapján egyedül az tehet valakit szabaddá arra, hogy elváljon, majd újraházasodjon, ha a párja megcsalja őt (Máté 19:5, 6, 9). Ha a házastársak igyekeznek a legjobbat kihozni a kapcsolatukból, és szorosabbá tenni azt, azzal Jehova igazságos uralmát támogatják.

19. Mit tegyünk, ha hibázunk?

19 Jehova tudja, hogy mivel gyarlók vagyunk, időnként csalódást okozunk neki. Ezért kedvesen váltságról gondoskodott Krisztus által. Ha tehát megbotlunk, kérjük Jehova bocsánatát (1Ján 2:1, 2). Ne ostorozzuk magunkat a vétkeink miatt, hanem próbáljunk tanulni belőlük. Ha közel maradunk Jehovához, ő megbocsát, és segít nekünk felállni, valamint elkerülni a hasonló hibákat (Zsolt 103:3).

20. Miért van itt az ideje, hogy támogassuk Jehova uralmát?

20 Az új világban minden ember Jehova uralma alatt él majd, és megismeri az elvárásait (Ézs 11:9). Mi már most is sokat tanulunk a gondolkodásmódjáról. Továbbá az uralkodási jogának az igazolása nemsokára lezárul. Ezért hát most van itt az ideje, hogy támogassuk Jehova uralmát azáltal, hogy feddhetetlenek vagyunk, odaadóan szolgáljuk őt, és igyekszünk követni a példáját az életünk minden területén.