Zsoltárok 119:1–176

א [álef] 119  Boldogok, akik feddhetetlenül élnek,akik Jehova törvénye szerint járnak.+   Boldogok, akik megtartják emlékeztetőit+,és teljes szívvel szolgálják* őt+.   Nem követnek el igazságtalanságot;a neki tetsző úton járnak+.   Megparancsoltad,hogy gondosan tartsuk meg utasításaidat.+   Bárcsak szilárd maradnék,*+hogy megtartsam rendelkezéseidet!   Így nem szégyenülnék meg,+amikor odafigyelek minden parancsolatodra.   Tiszta szívvel dicsőítelek téged,amikor igazságos ítéleteidről tanulok.   Megtartom rendelkezéseidet. Bárcsak sose hagynál el! ב [béth]   Hogyan élhet tiszta életet egy fiatal? Úgy, hogy folyton résen van a te szavad szerint.+ 10  Teljes szívemmel szolgállak. Ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól.+ 11  Kincsként őrzöm szívemben szavaidat,+hogy ne vétkezzek ellened.+ 12  Dicsőség neked, ó, Jehova! Taníts meg rendelkezéseidre. 13  Ajkaimmal hirdetemminden ítéletedet, melyet kijelentettél. 14  Minden más értékes dolognáljobban örülök a te emlékeztetőidnek.+ 15  Utasításaidon elmélkedem,*+és ösvényeiden tartom szememet.+ 16  Rendeleteidben gyönyörködöm. Nem felejtem el szavadat.+ ג [gímel] 17  Bánj kedvesen a te szolgáddal,hogy élhessek, és megtartsam szavadat!+ 18  Nyisd fel a szememet, hogy tisztán láthassamtörvényed csodálatos dolgait! 19  Csak ideiglenes lakos vagyok a földön.+ Ne rejtsd el előlem parancsolataidat. 20  Folyamatosan emészt* a vágyakozása te ítéleteid után. 21  Megfedded az elbizakodottakat,az átkozottakat, akik eltérnek parancsolataidtól.+ 22  Távolítsd el* rólam a gyalázatot és a megvetést,mert megtartom a te emlékeztetőidet. 23  Még amikor a fejedelmek összeülnek, és ellenem tanakodnak,a te szolgád akkor is rendelkezéseiden elmélkedik*. 24  Emlékeztetőidben+ gyönyörködöm,azok a tanácsadóim.+ ד [dáleth] 25  A porban fekszem*.+ Óvd meg életemet ígéreteddel összhangban!+ 26  Dolgaimat elbeszéltem neked, és te válaszoltál. Taníts meg rendelkezéseidre.+ 27  Segíts, hogy megérthessem utasításaid jelentését*,és csodálatos tetteiden elmélkedhessek*+. 28  Nem tudok aludni* a bánattól. Erősíts meg ígéreteddel összhangban. 29  Segíts, hogy távol tartsam magam a csalástól,+légy kegyes hozzám, ismertesd meg velem törvényedet! 30  Elhatároztam, hogy hűségesen élek.+ Elismerem, hogy ítéleteid helyesek. 31  Ragaszkodom emlékeztetőidhez+. Ó, Jehova, ne engedd, hogy csalódjak*!+ 32  Készségesen engedelmeskedem parancsolataidnak,*mert fogékony* szívet adsz nekem. ה [hé] 33  Oktass engem, ó, Jehova,+ hogy rendelkezéseid szerint éljek,és én mindvégig azokat követem.+ 34  Segíts megértésre jutnom,hogy megtartsam törvényedet,és teljes szívemből kövessem azt. 35  Vezess* engem parancsolataid ösvényén,+mert abban gyönyörködöm. 36  Indítsd arra szívemet, hogy emlékeztetőidet szeresse,és ne az önös érdekeket*+. 37  Fordítsd el szemeimet, ne nézzenek hiábavalóságot;+óvd meg életemet a te utadon! 38  Teljesítsd ígéretedet, melyet szolgádnak tettél,hogy mélységesen tiszteljenek téged*. 39  Távolítsd el rólam a gyalázatot, amelytől rettegek,hisz jók a te ítéleteid+. 40  Nézd, hogy vágyakozom utasításaid után! Óvd meg életem, mivel igazságos vagy! ו [wáw] 41  Hadd érezzem odaadó szeretetedet, ó, Jehova,+a tőled jövő szabadítást ígéreteddel összhangban,+ 42  hogy megfelelhessek annak, aki gúnyol engem,mert a te szavadban bízom. 43  Ne vedd el számból az igazság szavát,mert a te ítéleteidben reménykedem*. 44  Mindig megtartom törvényedet,örökkön örökké.+ 45  Biztonságos* helyen fogok járni,+mert utasításaidat tanulmányozom. 46  Királyok előtt beszélek majd emlékeztetőidről,és nem szégyenülök meg.+ 47  Gyönyörködöm parancsolataidban,igen, szeretem azokat.+ 48  Fölemelem kezem, és imádkozom hozzád parancsolataid miatt, amelyeket szeretek,+és rendelkezéseiden elmélkedem*+. ז [zajin] 49  Ne feledkezz el szolgádnak tett ígéretedről,amely által reményt nyújtasz nekem*. 50  Ez az én vigaszom nyomorúságomban,+mert a te beszéded tart életben. 51  Az elbizakodottak szerfelett gúnyolnak engem,de én nem térek el törvényedtől.+ 52  Észben tartom a régtől fogva érvényben levő ítéleteidet,+ ó, Jehova,és vigaszra lelek bennük+. 53  Lángoló harag kerít hatalmába a gonoszok miatt,akik elhagyják törvényedet.+ 54  A te rendeleteid az én énekeim,bárhol lakjak is*. 55  Éjjel is nevedre gondolok, ó, Jehova,+hogy engedelmeskedjek törvényednek. 56  Ez szokásommá vált,mert követem utasításaidat. ח [chéth] 57  Jehova az én örökségem;+megígértem, hogy megtartom szavaidat.+ 58  Teljes szívemből könyörgök hozzád.*+ Légy kegyes+ irántam ígéreted szerint! 59  Számot vetettem az életemmel,hogy visszatérjek, és kövessem emlékeztetőidet+. 60  Sietek, nem késlekedekmegtartani parancsolataidat.+ 61  A gonoszok kötelei körém fonódnak,ám törvényedet nem feledem el.+ 62  Éjfélkor fölkelek, hogy hálát adjak neked+igazságos ítéleteidért. 63  Barátjuk vagyok mindazoknak, akik mélységesen tisztelnek* téged,és megtartják utasításaidat.+ 64  Odaadó szereteted, ó, Jehova, betölti a földet.+ Taníts meg a te rendelkezéseidre! ט [téth] 65  Jól bántál szolgáddal,ó, Jehova, szavad szerint. 66  Taníts engem, hogy jó ítélőképességem és ismeretem legyen,+mert bízom parancsolataidban. 67  Mielőtt nyomorúság ért, tévúton jártam,*de most megtartom szavadat+. 68  Jó+ vagy te, és jót teszel. Taníts meg rendelkezéseidre!+ 69  Az elbizakodottak hazugságokat terjesztenek rólam,de én teljes szívemből megtartom utasításaidat. 70  Szívük érzéketlen*,+de én törvényedben gyönyörködöm+. 71  Jó, hogy nyomorúság ért engem,+így megtanulom rendelkezéseidet. 72  Jó nekem a te törvényed,+ melyet kijelentettél,sokezernyi aranynál és ezüstnél is jobb.+ י [jódh] 73  A te kezeid alkottak és formáltak engem. Segíts megértésre jutnom,hogy megtanuljam parancsolataidat.+ 74  Akik mélységesen tisztelnek* téged, látnak engem és ujjonganak,mert szavadban reménykedem*+. 75  Tudom, ó, Jehova, hogy ítéleteid igazságosak,+és hogy hűségedből fakadóan fegyelmeztél meg engem.+ 76  Kérlek, vigasztalj meg a te odaadó szereteteddel+szolgádnak tett ígéreted szerint! 77  Légy hozzám irgalmas, hogy éljek,+mert törvényedben gyönyörködöm+. 78  Szégyenüljenek meg az elbizakodottak,mert ok nélkül* ártanak nekem. Én viszont a te utasításaidon elmélkedem*.+ 79  Térjenek vissza hozzám, akik mélységesen tisztelnek* téged,és ismerik emlékeztetőidet. 80  Bárcsak szívem feddhetetlenül követné a te rendelkezéseidet,+hogy meg ne szégyenüljek!+ כ [káf] 81  Arra vágyom*, hogy megszabadíts,+mert szavadban reménykedem*. 82  Szemeim vágynak arra, hogy meglássák ígéreted beteljesedését,+és közben ezt mondom: „Mikor vigasztalsz meg?”+ 83  Mert olyan vagyok, mint a füstben kiszáradt bőrtömlő,ám rendelkezéseidet nem felejtem el+. 84  Meddig kell várnia szolgádnak? Mikor ítélkezel üldözőim felett?+ 85  Vermeket ásnak nekem az elbizakodottak,azok, akik elvetik törvényedet. 86  Minden parancsolatod megbízható. Ok nélkül üldöznek. Segíts nekem!+ 87  Majdnem megsemmisítettek,de én nem hagytam el utasításaidat. 88  Odaadó szeretetedből fakadóan óvd meg életemet,hogy megtarthassam emlékeztetőidet, melyeket mondtál. ל [lámedh] 89  Ó, Jehova, örökkéfennmarad szavad az égben.+ 90  Hűséged minden nemzedéken át megmarad.+ Megszilárdítottad a földet, hogy fennmaradjon.+ 91  Utasításaid szerint állnak* ma is,mert mind a te szolgáid. 92  Ha nem a te törvényedben gyönyörködtem volna,elvesztem volna nyomorúságomban.+ 93  Sohasem felejtem el utasításaidat,mert általuk óvtad meg életem.+ 94  Tiéd vagyok. Ments meg,+mert tanulmányozom a te utasításaidat+. 95  A gonoszok arra várnak, hogy elpusztítsanak,de én gondosan figyelek emlékeztetőidre. 96  Úgy láttam, hogy minden tökéletességnek megvannak a korlátai,viszont a te parancsolataidnak nincsenek korlátai*. מ [mém] 97  Ó, mennyire szeretem törvényedet!+ Egész nap azon elmélkedem*.+ 98  Parancsolatod bölcsebbé tesz ellenségeimnél,+mert örökké az vezet. 99  Éleslátásom felülmúlja tanítóimét,+mert emlékeztetőiden elmélkedem*. 100  Értelmesebben cselekszem az idősebbeknél,mert megtartom a te utasításaidat. 101  Minden gonosz ösvényt elkerülök,+hogy megtartsam szavadat. 102  Ítéleteidtől nem térek el,mert te oktatsz engem. 103  Mily édesek ínyemnek a te beszédeid,édesebbek, mint a méz a számnak!+ 104  Utasításaidat követve értelmesen cselekszem,+ezért gyűlölök minden hamis ösvényt+. נ [nún] 105  Lámpás a te szavad, mely irányítja lépteimet,és fény, mely megvilágítja ösvényemet.+ 106  Esküt tettem, és teljesítem is,hogy megtartom igazságos ítéleteidet. 107  Felettébb nagy nyomorúság sújtott.+ Ó, Jehova, óvd meg életemet ígéreteddel összhangban!+ 108  Kérlek, fogadd szívesen dicséretemet mint önkéntes áldozatot*,+ ó, Jehova,és tanítsd meg nekem a te ítéleteidet+! 109  Életem állandóan veszélyben forog,*de törvényedet nem feledtem el.+ 110  A gonoszok csapdát állítottak nekem,de utasításaidtól nem tértem el.+ 111  Emlékeztetőid mindig velem vannak,*mert azokban leli örömét a szívem.+ 112  Elhatároztam,* hogy engedelmeskedem rendelkezéseidnekegész életemben, mindvégig. ס [számekh] 113  A félszívűeket* gyűlölöm,+de törvényedet szeretem+. 114  Menedékem és pajzsom vagy te,+mert szavadban reménykedem*+. 115  Maradjatok távol tőlem, ti gonosztevők,+hadd tartsam meg Istenem parancsolatait! 116  Támogass engem ígéreted szerint,+hogy éljek,és ne engedd, hogy reményem csalódottságba forduljon*.+ 117  Támogass engem, hogy megmeneküljek;+akkor én szüntelenül rendelkezéseidre figyelek majd+. 118  Elveted mindazokat, akik rendelkezéseidtől eltérnek,+mert csalók és kétszínűek. 119  Eltávolítod a föld minden gonoszát, mint az értéktelen salakot.+ Ezért szeretem emlékeztetőidet. 120  Borzong a testem, mert mélységesen tisztellek* téged,tiszteletteljes félelemmel tekintek ítéleteidre. ע [ajin] 121  Azt tettem, ami jogos és igazságos. Ne hagyj ott az elnyomóimnak! 122  Kezeskedj a te szolgád jólétéért. Ne nyomjanak el az elbizakodottak! 123  Szemeim elfáradtak, miközben szabadításodra+és igazságos ígéretedre vártam.+ 124  Bánj szolgáddal odaadó szeretettel,+és taníts meg a te rendelkezéseidre+! 125  Szolgád vagyok. Segíts megértésre jutnom,+hogy megismerjem emlékeztetőidet. 126  Elérkezett az ideje, hogy cselekedj, ó, Jehova,+mert megszegték törvényedet. 127  Jobban szeretem parancsolataidataz aranynál, igen, a színaranynál* is.+ 128  Ezért helyesnek tartok minden utasítást, mely tőled jön;+és minden hamis ösvényt gyűlölök.+ פ [pé] 129  Csodálatosak a te emlékeztetőid,ezért tartom meg* azokat. 130  Szavaid feltárulása világosságot ad,+megértéshez segíti a tapasztalatlanokat+. 131  Számat nagyra nyitom, és sóhajtozom*,mert vágyakozom parancsolataid után+. 132  Fordulj felém, és légy kegyes hozzám,+mint ahogy a nevedet szeretőkkel bánsz ítéleted szerint.+ 133  Vezesd biztonságosan* lépteimet szavad szerint,és ne engedd, hogy bármiféle álnokság a hatalmába kerítsen.+ 134  Ments meg* engem az elnyomó emberektől,és én megtartom utasításaidat. 135  Ragyogtasd rá arcodat* a te szolgádra,+és taníts meg rendelkezéseidre. 136  Patakokban folyik a könnyem,mert nem tartják meg törvényedet.+ צ [cádhé] 137  Te igazságos vagy, ó, Jehova,+és méltányosak az ítéleteid.+ 138  Emlékeztetőid, melyeket adsz, igazságosakés teljesen megbízhatóak. 139  Izzik bennem a buzgalom,+mert ellenségeim elfeledték szavaidat. 140  Beszéded színtiszta,+és szereti azt a te szolgád.+ 141  Jelentéktelen vagyok, és megvetett,+de utasításaidról nem feledkezem meg. 142  Igazságosságod mindörökké igazságosság,+és törvényed igazság.+ 143  Bár nyomorúság és baj ér engem,én továbbra is parancsolataidban gyönyörködöm. 144  Emlékeztetőid mindörökké igazságosak. Segíts megértésre jutnom,+ hogy éljek. ק [qóf] 145  Teljes szívemből kiáltok. Válaszolj nekem, ó, Jehova!Rendelkezéseidet megtartom. 146  Segítségül hívlak téged, ments meg! Megtartom emlékeztetőidet. 147  Mielőtt felkel a nap,* én már fenn vagyok, hogy segítségért kiáltsak,+mert szavadban reménykedem*. 148  Szemeim kinyílnak az éjjeli őrszolgálatok előtt,csak hogy szavaidon elmélkedjek*.+ 149  Halld meg hangomat odaadó szeretetedből fakadóan!+ Ó, Jehova, óvd meg életemet, mivel igazságos vagy! 150  Közelítenek hozzám, akik szégyentelenül* viselkednek,törvényedtől messze eltávolodtak. 151  Te közel vagy, ó, Jehova,+és minden parancsolatod igazság+. 152  Már régóta ismerem emlékeztetőidet,és hogy mindörökre megalapoztad azokat.+ ר [rés] 153  Lásd meg nyomorúságomat, és szabadíts meg,+hisz nem feledtem el törvényedet. 154  Védj meg,* és ments meg!+ Óvd meg életemet ígéreteddel összhangban! 155  Távol van a gonoszoktól a megmentés,mert nem tanulmányozzák rendelkezéseidet.+ 156  Nagy a te irgalmad, ó, Jehova!+ Óvd meg életemet, hiszen igazságos vagy! 157  Sokan vannak üldözőim és ellenségeim,+de én nem térek el emlékeztetőidtől. 158  Utálattal tekintek az álnokul cselekvőkre,mert nem tartják meg beszédedet.+ 159  Lásd, mennyire szeretem utasításaidat! Ó, Jehova, odaadó szeretetedből fakadóan óvd meg életemet!+ 160  Szavadnak lényege igazság,+és minden igazságos ítéleted örök érvényű. ש [szín] vagy [sín] 161  Fejedelmek üldöznek+ engem ok nélkül,de szívemben tiszteletteljes félelem van szavaid iránt+. 162  Ujjongok beszéded miatt,+mint aki nagy zsákmányt talál. 163  A hazugságot gyűlölöm, megvetem,+de törvényedet szeretem+. 164  Napjában hétszer dicsérlekigazságos ítéleteidért. 165  Bőséges békéjük van azoknak, akik szeretik törvényedet,+és semmi sem tudja a botlásukat okozni*. 166  Reménykedem a tőled jövő szabadításban, ó, Jehova,és megtartom parancsolataidat. 167  Megtartom* emlékeztetőidet,és nagyon szeretem őket.+ 168  Megtartom utasításaidat és emlékeztetőidet,hiszen mindenről tudsz, amit teszek.+ ת [táw] 169  Jusson eléd segélykiáltásom, ó, Jehova!+ Szavad által segíts megértésre jutnom!+ 170  Jusson eléd kegyedért való könyörgésem! Ments meg engem ígéreteddel összhangban! 171  Ajkaimról áradjon a dicséret,+mert megtanítasz rendelkezéseidre. 172  Zengjen a nyelvem beszédedről,+mert minden parancsolatod igazságos. 173  Légy kész arra, hogy segíts nekem,+mert elhatároztam, hogy engedelmeskedem utasításaidnak.+ 174  Vágyom arra, hogy megszabadíts, ó, Jehova,és törvényedben gyönyörködöm+. 175  Engedd, hogy éljek*, és dicsérjelek téged!+ Bárcsak segítségemre lennének ítéleteid! 176  Bolyongok, mint valami elveszett juh.+ Keresd meg szolgádat,hiszen nem feledtem el parancsolataidat+!

Lábjegyzetek

Szó szerint: „keresik”.
Szó szerint: „ó, bárcsak szilárdak lennének útjaim”.
Vagy: „utasításaidat tanulmányozom”.
Vagy: „emészti a lelkemet”.
Szó szerint: „gördítsd le”.
Vagy: „rendelkezéseidet tanulmányozza”.
Vagy: „fekszik a lelkem”.
Szó szerint: „útját”.
Vagy: „tetteidet tanulmányozhassam”.
Vagy: „nem tud aludni a lelkem”.
Vagy: „megszégyenüljek”.
Szó szerint: „parancsolataid útján futok”.
Esetleg: „bizalommal teli”.
Vagy: „járass”.
Vagy: „nyereséget”.
Esetleg: „melyet azoknak tettél, akik félnek téged”.
Vagy: „ítéleteidre várok”.
Vagy: „tágas”.
Vagy: „rendelkezéseidet tanulmányozom”.
Vagy: „amely iránt várakozással töltöttél el”.
Vagy: „a házban, ahol idegenként élek”.
Vagy: „Teljes szívemből megenyhítem arcodat (keresem arcod mosolyát).”
Szó szerint: „félnek”.
Vagy: „tévedésből vétkeztem”.
Szó szerint: „érzéketlen, mint a háj”.
Szó szerint: „félnek”.
Vagy: „szavadra várakozom”.
Esetleg: „hazugságokkal”.
Vagy: „utasításaidat tanulmányozom”.
Szó szerint: „félnek”.
Vagy: „vágyik a lelkem”.
Vagy: „szavadra várakozom”.
Mármint mindaz, amit teremtett.
Szó szerint: „parancsolatod fölöttébb kiterjedt”.
Vagy: „azt tanulmányozom”.
Vagy: „emlékeztetőidet tanulmányozom”.
Szó szerint: „szám önkéntes áldozatait”.
Szó szerint: „lelkem a tenyeremen van szüntelen”.
Vagy: „emlékeztetőid az én örökségem mindörökre”.
Szó szerint: „szívemet arra fordítottam”.
Vagy: „a megosztott szívűeket”.
Vagy: „szavadra várakozom”.
Vagy: „hogy reményemben megszégyenüljek”.
Szó szerint: „retteglek”.
Vagy: „finomított aranynál”.
Vagy: „tartja meg a lelkem”.
Szó szerint: „lihegek”.
Vagy: „tedd szilárddá”.
Szó szerint: „válts meg”.
Vagy: „mosolyogj rá”.
Vagy: „hajnalban”.
Vagy: „szavadra várakozom”.
Vagy: „szavaidat tanulmányozzam”.
Vagy: „szemérmetlenül”.
Vagy: „képviseld peres ügyemet”.
Vagy: „és számukra nincsen botláskő”.
Vagy: „megtartja a lelkem”.
Vagy: „éljen a lelkem”.

Jegyzetek

Multimédia