1János 2:1–29

2  Kisgyermekeim, ezeket azért írom nektek, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki mégis bűnt követ el, van segítőnk* az Atyánál: Jézus Krisztus,+ aki igazságos.+  Ő engesztelő áldozat*+ a bűneinkért,+ de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.+  És abból fogjuk tudni, hogy megismertük őt, ha továbbra is megtartjuk a parancsait.  Aki azt mondja: „Megismertem őt”, és mégsem tartja meg a parancsait, az hazug, és az igazság nincs a szívében.  Aki viszont megtartja az ő szavát, abban igazán tökéletessé lett Isten szeretete.+ Ebből tudjuk, hogy egységben vagyunk vele.+  Aki azt mondja, hogy egységben marad vele, köteles továbbra is úgy élni, ahogy ő élt*.+  Szeretteim, nem új parancsot adok nektek, hanem régi parancsról beszélek, amelyre kezdettől fogva tanítottak titeket.+ Ez a régi parancs az a szó, amelyet hallottatok.  Másfelől viszont új az a parancs, amelyről beszélek nektek, amelyet ő is betartott, és ti is betartotok, mert múlóban van a sötétség, és fénylik már az igazi világosság.+  Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és mégis gyűlöli+ a testvérét, az még mindig a sötétségben van.+ 10  Aki szereti a testvérét, a világosságban marad,+ és semmi miatt nem botránkozik meg*. 11  Aki viszont gyűlöli a testvérét, a sötétségben van, és a sötétségben jár,+ és nem tudja, hová megy,+ mert a sötétség megvakította a szemét. 12  Azért írok nektek, kisgyermekeim, mert meg lettek bocsátva a bűneitek az ő nevéért+. 13  Azért írok nektek, apák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Azért írok nektek, fiatalok, mert legyőztétek a gonoszt+. Azért írok nektek, kisgyermekek, mert megismertétek az Atyát+. 14  Azért írok nektek, apák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva létezik. Azért írok nektek, fiatalok, mert erősek vagytok,+ Isten szava továbbra is a szívetekben van,+ és legyőztétek a gonoszt+. 15  Ne szeressétek a világot, se a világban levő dolgokat!+ Ha valaki szereti a világot, nem szereti az Atyát.+ 16  Mert semmi sem az Atyától származik, ami a világban van: sem a test kívánsága,+ sem a szem kívánsága,+ és az sem, hogy az ember dicsekszik azzal, amije van. Ez mind a világtól származik. 17  A világ pedig elmúlóban van, és ugyanígy a kívánsága is,+ de aki Isten akaratát teszi, örökké fog élni.+ 18  Kisgyermekeim, ez az utolsó óra. Hallottátok, hogy jön az antikrisztus,+ de már most is sok antikrisztus jelent meg,+ amiből tudjuk, hogy ez az utolsó óra. 19  Közülünk mentek ki, de nem olyanok voltak, mint mi*.+ Mert ha olyanok lettek volna, mint mi, velünk maradnak. Ámde kimentek, hogy kiderüljön, hogy nem mindenki olyan, mint mi.+ 20  Titeket pedig felkent a szent,+ és mindnyájatoknak van ismerete. 21  Nem azért írok nektek, mert nem ismeritek az igazságot,+ hanem azért, mert ismeritek, és mert semmi hazugság sem származik az igazságból.+ 22  Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus?+ Ez az antikrisztus+, igen, az, aki tagadja az Atyát és a Fiút. 23  Aki tagadja a Fiút, nincs egységben az Atyával sem.+ Aki megvallja, hogy hisz a Fiúban,+ az egységben van az Atyával is.+ 24  Ti pedig tartsatok ki amellett, amit kezdettől fogva hallottatok.+ Ha kitartotok amellett, amit kezdettől fogva hallottatok, egységben maradtok majd a Fiúval, és egységben az Atyával. 25  Ezenkívül ő maga örök életet ígért nekünk.+ 26  Mindezt azokról írom nektek, akik megpróbálnak félrevezetni benneteket. 27  Megmarad bennetek a tőle jövő felkenetés,+ és nincs szükségetek arra, hogy bárki is tanítson titeket. A tőle jövő felkenetés ugyanis mindenre megtanít titeket,+ igaz és nem hazugság. Ahogy tanított titeket, maradjatok egységben vele+. 28  Most hát, kisgyermekeim, maradjatok egységben vele, hogy amikor ő megjelenik*, bátran beszélhessünk,+ és a jelenlétekor ne húzódjunk el tőle szégyenünkben. 29  Ha tudjátok, hogy ő igazságos, akkor azt is tudjátok, hogy mindenki, aki igazságos, őtőle született.+

Lábjegyzetek

Vagy: „közbenjárónk”.
Vagy: „a megbékítés eszköze”.
Szó szerint: „úgy járni, ahogy ő járt”.
Esetleg: „nem botránkoztat meg másokat”.
Vagy: „de nem voltak közülünk valók”.
Szó szerint: „nyilvánvalóvá válik”.

Jegyzetek

Multimédia