2Mózes 34:1–35

34  Jehova ezt mondta Mózesnek: „Véss ki két kőtáblát, hasonlót az előzőekhez,+ és én ráírom a táblákra azokat a szavakat, melyek az előző táblákon voltak,+ amelyeket összetörtél.+  Legyél kész reggelre, ugyanis reggel fel kell menned a Sínai-hegyre. Állj meg ott előttem a hegy tetején.+  De senki se menjen fel veled, és senki mást ne lehessen látni az egész hegyen. Még nyáj és csorda se legeljen a hegy előtt.+  Mózes pedig kivésett két kőtáblát, hasonlót az előzőekhez. Majd felkelt kora reggel, felment a Sínai-hegyre, ahogyan Jehova parancsolta neki, és a kezében vitte a két kőtáblát.  Ekkor Jehova lejött+ a felhőben, megállt Mózes mellett, és feltárta neki a nevét, a Jehova nevet.+  Jehova elhaladt előtte, és kijelentette: „Jehova, Jehova irgalmas+ és könyörületes+ Isten, türelmes*+, odaadóan szeret,+ és mindig hűséges*+.  Odaadóan szeret ezer nemzedéken át,+ megbocsát vétket, törvényszegést és bűnt,+ de semmiképpen sem hagyja büntetlenül a bűnöst,+ megbünteti az apák vétkéért a fiakat és az unokákat, a harmadik nemzedéket és a negyedik nemzedéket.”+  Mózes azon nyomban mélyen meghajolt, és leborult,  majd ezt mondta: „Ha kedves vagyok neked, ó, Jehova, akkor kérlek, Jehova, gyere el velünk,+ bár makacs* ez a nép.+ Bocsásd meg a vétkünket és a bűnünket,+ és fogadj minket a népeddé.” 10  Ő így felelt: „Szövetséget kötök veletek: Az egész néped előtt olyan csodákat teszek, amilyenek még nem történtek* az egész földön egyetlen nép között sem.+ És a körülöttetek élő összes nép meglátja majd, mit tesz Jehova, mert félelmet keltő dolgot teszek veletek.+ 11  Figyeljetek arra, amit ma parancsolok nektek.+ Elűzöm előletek az amoritákat, kánaánitákat, hettitákat, perizitákat, hivvitákat és jebuszitákat.+ 12  Vigyázzatok, ne kössetek szövetséget annak a földnek a lakóival, ahova mentek,+ nehogy csapda legyen nektek.+ 13  Az oltáraikat romboljátok le, a szent oszlopaikat zúzzátok össze, és a szent rúdjaikat* vágjátok ki.+ 14  Mert nem szabad leborulnotok más isten előtt,+ mivel Jehova arról ismert*, hogy kizárólagos odaadást* vár el. Igen, ő olyan Isten, aki kizárólagos odaadást vár el.+ 15  Vigyázzatok, ne kössetek szövetséget annak a földnek a lakóival, mert amikor erkölcstelenkednek az isteneikkel, és áldoznak nekik,+ még valamelyikük meghív titeket, és ti esztek az áldozatából.+ 16  Aztán biztosan feleséget vesztek a fiaitoknak a lányaik közül,+ a lányaik pedig erkölcstelenkedni fognak az isteneikkel, és ráveszik a fiaitokat, hogy ők is erkölcstelenkedjenek azokkal.+ 17  Ne készítsetek öntött bálványszobrokat.+ 18  Tartsátok meg a kovásztalan kenyerek ünnepét.+ Kovásztalan kenyeret egyetek, ahogy parancsoltam nektek. Hét napig egyétek a meghatározott időben, abib*+ hónapban, mert abib hónapban jöttetek ki Egyiptomból. 19  Minden hímnemű elsőszülött* az enyém,+ az állatok közül is, legyen az akár bika, akár kos.+ 20  Minden szamár elsőszülöttjét váltsátok ki egy juhval, ha pedig nem váltjátok ki, akkor törjétek el a nyakát. A fiaitok közül is váltsatok ki minden elsőszülöttet.+ Senki se jelenjen meg előttem üres kézzel. 21  Hat napon át dolgozzatok, de a hetedik napon pihenjetek*.+ Még a szántás és az aratás idején is tegyetek így. 22  Tartsátok meg a hetek ünnepét is, amikor learatjátok a búza első érett termését, valamint a betakarítás ünnepét* az év végén.+ 23  Évente háromszor jelenjen meg minden férfi közületek az igaz Úr, Jehova, Izrael Istene előtt.+ 24  Én ugyanis elűzöm előletek a nemzeteket,+ nagyobb lesz a területetek, és senki sem akarja majd elvenni a földeteket, amikor évente háromszor felmentek Jehovához, a ti Istenetekhez. 25  A nekem felajánlott áldozat vérét ne mutassátok be kovásszal készült étellel együtt.+ És a pászka ünnepén bemutatott áldozatot ne hagyjátok meg reggelig.+ 26  Földetek első érett termésének a legjavát vigyétek Jehovának, a ti Isteneteknek a házába.+ Ne főzzetek kecskegidát az anyja tejében.+ 27  Jehova még ezt mondta Mózesnek: „Írd le ezeket a szavakat,+ mert ezekkel a szavakkal összhangban szövetséget kötök veled és Izraellel.”+ 28  És Mózes 40 nap és 40 éjjel maradt ott Jehovával. Kenyeret nem evett, és vizet sem ivott.+ Isten pedig felírta a táblákra a szövetség szavait, a tízparancsolatot*.+ 29  Mózes ezután lejött a Sínai-hegyről, és a szövetség két táblája* a kezében volt.+ Amikor lejött a hegyről, Mózes nem tudta, hogy sugárzik az arcbőre amiatt, hogy Istennel beszélt. 30  Amikor Áron és az izraeliták meglátták Mózest, féltek a közelébe menni, mert sugárzott az arcbőre.+ 31  Mózes azonban odahívta őket magához, így hát Áron és a közösség valamennyi fejedelme odament hozzá, és Mózes beszélt velük. 32  Azután a többi izraelita is odament hozzá, ő pedig elmondta nekik mindazt, amit Jehova parancsolt neki a Sínai-hegyen.+ 33  Amikor Mózes befejezte a beszédét, leplet tett az arcára.+ 34  De ha bement Jehovához, hogy beszéljen vele, akkor levette az arcáról a leplet, és nem volt rajta, amíg ki nem jött.+ Majd kijött, és elmondta az izraelitáknak, hogy milyen parancsot kapott.+ 35  Az izraeliták látták, hogy Mózes arcbőre sugárzik, ezért Mózes újra befedte az arcát a lepellel, és az rajta volt addig, míg be nem ment, hogy beszéljen Istennel*.+

Lábjegyzetek

Vagy: „lassú a haragra”.
Vagy: „bővelkedik igazságban”.
Szó szerint: „keménynyakú”.
Vagy: „lettek teremtve”.
Szó szerint: „mivel Jehova neve az”.
Vagy: „nem tűr vetélytársakat”.
Szó szerint: „minden, ami megnyitja a méhet”.
Vagy: „tartsátok meg a sabbatot”.
Más néven lombsátorünnep vagy sátoros ünnep.
Szó szerint: „tíz szót”.
Szó szerint: „a bizonyság két táblája”.
Szó szerint: „vele”.

Jegyzetek

Multimédia