Ézsaiás 62:1–12

62  Sionért nem hallgatok,+és Jeruzsálemért nem nyugszom,míg fel nem ragyog igazságossága, mint a ragyogó fény,+és nem lángol a megmentése, mint a fáklya.+   „És meglátják a nemzetek igazságosságodat, ó, asszony,+és minden király a dicsőségedet.+ Új néven szólítanak téged,+amelyet Jehova szája ad.   Ékes korona leszel Jehova kezében,és királyi turbán Istened tenyerén.   Nem neveznek többé elhagyott asszonynak,+és nem nevezik többé a földedet pusztaságnak.+ Hanem így neveznek majd: Örömömet lelem benne,+és a földedet: Férjezett. Mert Jehova örömét leli benned,és a földed olyan lesz, mint akinek férje van.   Mert ahogy egy fiatal férfi feleségül vesz egy szüzet,úgy vesznek feleségül téged a lakosaid. És ahogy a vőlegény örül a menyasszonyának,úgy örül neked a te Istened.+   Falaidra, ó, Jeruzsálem, őrállókat rendeltem. Ne hallgassanak se éjjel, se nappal! Ti, akik Jehovát emlegetitek,ne nyugodjatok,   és ne hagyjatok nyugtot neki, míg meg nem szilárdítja Jeruzsálemet,igen, míg dicsőségessé nem teszi a földön.+   Jehova megesküdött felemelve jobb kezét és erős karját: „Nem adom többé gabonádat az ellenségeidnek, hogy azt egyék,és nem isszák idegenek az újborodat, amelyért te fáradozol,+   hanem azok eszik majd, akik betakarítják, és dicsérni fogják Jehovát,és azok isszák azt az én szent udvaraimban, akik leszüretelik.”+ 10  Vonuljatok ki, vonuljatok ki a kapukon! Törjetek utat a népnek!+ Építsétek, építsétek meg az utat! Tisztítsátok meg a kövektől!+ Állítsatok jelt* a népeknek!+ 11  Jehova kihirdette a föld végső határáig: „Mondjátok meg Sion lányának: »Nézd! Jön már megmentésed.+ Nála van a jutalom, amelyet ad,és előtte a fizetség, amelyet fizet.«”+ 12  És szent népnek fogják őket nevezni, Jehova megváltottainak,+téged pedig Keresettnek hívnak majd, és így: Város, amelyet nem hagytak el.+

Lábjegyzetek

Vagy: „jelzőoszlopot”.

Jegyzetek

Multimédia