Efézus 6:1–24

6  Gyermekek, engedelmeskedjetek a szüleiteknek+ összhangban az Úr akaratával, mert ez igazságos.  „Tiszteld apádat és anyádat”+ – ez az első parancs, amelyhez ígéret fűződik:  „hogy jól legyen dolgod,* és hosszú ideig megmaradj a földön.”  Ti apák, ne bosszantsátok a gyermekeiteket,+ hanem továbbra is Jehova* fegyelmezése+ és útmutatása* szerint neveljétek őket.+  Ti rabszolgák, engedelmeskedjetek a földi* uraitoknak+ nagy tisztelettel és tiszta szívből, mint Krisztusnak,  ne csupán akkor, amikor látnak titeket, csak hogy embereknek járjatok a kedvében,*+ hanem mint Krisztus rabszolgái, egész lélekkel* téve Isten akaratát.+  Jó szemléletmóddal szolgáljatok, mint Jehovának*,+ és nem mint embereknek,  mert tudjátok, hogy bármi jót tegyen is valaki, visszakapja azt Jehovától*,+ legyen akár rabszolga, akár szabad.  Ti is, urak, továbbra is ugyanígy bánjatok velük, ne fenyegessétek őket, mert tudjátok, hogy aki nekik is, és nektek is Uratok,+ az égben van, és ő nem részrehajló. 10  Végezetül, továbbra is merítsetek erőt+ az Úrból, mert nagy az ő ereje. 11  Vegyétek fel az Istentől való teljes fegyverzetet,+ hogy képesek legyetek szilárdan állni az Ördög mesterkedéseivel* szemben, 12  mert nem vér és test ellen küzdünk*,+ hanem a kormányzatok ellen, a hatalmak ellen, e sötétség világuralkodói ellen, az égi helyeken levő gonosz szellemi erők+ ellen. 13  Ezért vegyétek fel az Istentől kapott teljes fegyverzetet,+ hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és miután mindent elvégeztetek, szilárdan állhassatok. 14  Álljatok tehát szilárdan, úgy, hogy a derekatokon van az igazság öve,+ az igazságosság mellvértjét viselitek,+ 15  és a lábatokon saru van, hogy készségesen hirdessétek a béke jó hírét.+ 16  Emellett vegyétek fel a hit nagy pajzsát,+ amellyel képesek lesztek kioltani a gonosz minden égő nyilát*.+ 17  Vegyétek fel a megmentés sisakját+ és a szellem kardját is, azaz Isten szavát,+ 18  miközben az ima+ és a könyörgés minden formájával élve minden alkalommal kitartóan imádkoztok szellemmel.+ Ennek érdekében maradjatok ébren, és folyton könyörögjetek az összes szentért. 19  Értem is imádkozzatok, hogy a megfelelő szavak jöjjenek a számra, amikor beszélnem kell, és így bátran beszéljek, amikor ismertté teszem a jó hír szent titkát+, 20  amelynek a nagykövete+ vagyok láncokban. Imádkozzatok értem, hogy bátran beszéljek arról, úgy, ahogy beszélnem kell. 21  És hogy ti is tudjatok rólam, arról, hogy hogy vagyok, Tikikusz+, a szeretett testvér és az Úr hű szolgája, mindent elmond majd nektek.+ 22  Éppen ezért küldöm őt hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, és megvigasztalja a szíveteket. 23  Szeretet, hit és béke legyen a testvérekkel Istentől, az Atyától, és az Úr Jézus Krisztustól! 24  Ki nem érdemelt kedvesség legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretetet éreznek Jézus Krisztus, a mi Urunk iránt!

Lábjegyzetek

Vagy: „hogy sikeres legyél”.
Vagy: „intése”. Szó szerint: „gondolkodásmódjának elhelyezése”.
Szó szerint: „testi”.
Szó szerint: „nem látszatszolgálattal, mint akik embereknek járnak kedvében”.
Vagy: „ravasz tetteivel”.
Szó szerint: „birkózunk”.
Vagy: „dárdáját”.

Jegyzetek

Multimédia

Pál rabbilincsei a házi őrizete alatt
Pál rabbilincsei a házi őrizete alatt

Pál apostolnak az első római fogva tartása alatt megengedték, hogy egy bérelt házban lakjon, ahol egy katona őrizte őt (Cs 28:16, 30). A római katonák általában magukhoz bilincselték a foglyot. Többnyire a bal csuklójukhoz láncolták a rab jobb csuklóját, így a jobb kezük szabad volt. Pál a legtöbb levelében, melyet a római házi őrizete alatt írt, említést tett a bilincseiről, a láncairól és a fogva tartásáról (Ef 3:1; 4:1; 6:20; Flp 1:7, 13, 14, 17; Kol 4:3, 18; Flm 1, 9, 10, 13).