Zsoltárok 89:1–52

Maszkil.* Az ezrahita Etántól.+ 89  Jehova odaadó szeretetéről dalolok örökké. Minden nemzedékkel tudatom hűségedet.   Mert ezt mondom: „Az odaadó szeretet megmarad* örökre,+és megszilárdítottad hűségedet az égben.”   „Szövetséget kötöttem választottammal,+megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak+:   »Örökre megerősítem utódodat*,+és megszilárdítom* trónodat, hogy nemzedékről nemzedékre fennmaradjon.«+(Szela.)   Az ég dicsőíti csodáidat, ó, Jehova,igen, a szentek gyülekezete hűségedet.   Mert ki hasonlít az égben Jehovához?+ Isten fiai+ közül ki olyan, mint Jehova?   A szentek gyülekezete* tiszteletteljes félelmet érez Isten iránt.+ Nagy és félelmet keltő ő mindenkinek a szemében, aki körülötte van.+   Ó, seregek Jehova Istene,kicsoda olyan hatalmas, mint te, ó, Jah?+ Mindenben hűséges vagy.+   Te uralkodsz a dühöngő tengeren;+amikor erősen hullámzik, te csendesíted le azt.+ 10  Teljes vereséget mértél Ráhábra+, és megölted őt.+ Erős karoddal szétszórtad ellenségeidet.+ 11  Tiéd az ég, és a föld is tiéd;+a termékeny föld, és ami betölti azt+ – te raktad le alapjukat. 12  Észak és dél – te teremtetted őket;a Tábor+ és a Hermon+ örömmel dicsőítik nevedet. 13  Karod hatalmas,+kezed erős,+jobbod felmagasztaltatott+. 14  Igazságosság és jogosság a te trónod alapja,+odaadó szeretet és hűség áll színed előtt+. 15  Boldog nép az, amely ismeri az örömkiáltást.+ Ó, Jehova, arcod világosságában járnak. 16  Neved miatt ujjonganak egész nap,és igazságosságod által magasztaltatnak fel. 17  Mert te vagy erejük dicsősége,+és a te jóvoltodból növekszik az erőnk*.+ 18  Mert Jehováé a pajzsunk,Izrael szentjéé a mi királyunk.+ 19  Akkor látomásban szóltál hűségeseidhez, és ezt mondtad: „Erőt adtam egy nagy erejűnek,+fölmagasztaltam a nép közül egy választottat.+ 20  Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat,+szent olajammal felkentem őt.+ 21  Kezem támogatja,+és karom megerősíti őt. 22  Nem szed tőle sarcot ellenség,és nem nyomja el egyetlen igazságtalan ember sem.+ 23  Darabokra zúzom előtte ellenfeleit,+és megölöm gyűlölőit.+ 24  Hűségem és odaadó szeretetem vele van,+és nevem által növekszik ereje*. 25  Hatalmat adok neki a tenger felett,és hatalmat a folyók felett.+ 26  Ő így kiált hozzám: »Atyám vagy,Istenem, és megmentésem kősziklája!«+ 27  Én pedig elsőszülötté teszem őt,+a legkiemelkedőbbé a föld királyai között.+ 28  Örökre odaadó szeretettel leszek iránta,+és a vele kötött szövetségem mindig érvényben marad.+ 29  Örökre megszilárdítom utódját*,és trónja olyan sokáig fennmarad, mint az ég.+ 30  Ha fiai elhagyják törvényemet,és nem utasításaim* szerint járnak, 31  ha megszegik rendeleteimet,és nem tartják meg parancsolataimat, 32  akkor vesszővel büntetem meg őket engedetlenségükért*,+és megostorozom őket vétkükért. 33  De odaadó szeretetemet sosem vonom meg tőle,+és hű leszek az ígéretemhez*. 34  Nem szegem meg szövetségemet,+és nem másítom meg, amit mondtam.+ 35  Egyszer s mindenkorra megesküdtem szentségemre. Nem hazudok Dávidnak.+ 36  Utódja* örökre megmarad,+és trónja olyan sokáig fennmarad színem előtt, mint a nap.+ 37  Örökre szilárdan áll majd, mint a hold,mely olyan, mint egy hű tanú az égen.” (Szela.) 38  Ám te eltaszítottad és elvetetted őt,+haragra gerjedtél felkented ellen. 39  Elvetetted a szolgáddal kötött szövetséget,megszentségtelenítetted a koronáját*, azzal hogy a földre dobtad. 40  Leromboltad minden kőfalát*,romba döntötted erődjeit. 41  Kifosztották mind az arra járók,gyalázattá lett szomszédai előtt.+ 42  Ellenfeleit győzelemre segítetted,*+minden ellenségének örömet szereztél. 43  Kardját is eltaszítottad,nem adtad meg, hogy helytálljon a harcban. 44  Véget vetettél tündöklésének,trónját a földre döntötted. 45  Megrövidítetted ifjúsága napjait,szégyenbe borítottad. (Szela.) 46  Meddig rejtőzöl el, ó, Jehova? Örökre?+ Hát szüntelenül lángolni fog haragod, mint a tűz? 47  Ne feledkezz meg arról, hogy milyen rövid az életem!+ Hát semmi célja nem volt annak, hogy megteremtetted az embereket? 48  Melyik ember az, aki él, és sosem lát halált?+ Vajon megmentheti-e magát* a sír hatalmától*? (Szela.) 49  Hová lettek odaadó szeretetből fakadó tetteid, ó, Jehova,melyek felől megesküdtél Dávidnak hűségedben?+ 50  Ó, Jehova, ne feledkezz meg arról, hogy gyalázat érte szolgáidat;hogy viselnem kell* az emberektől jövő gyalázkodásokat; 51  hogy ellenségeid sértegették felkentedet, ó, Jehova,hogy gyalázták minden tettét. 52  Dicsőség Jehovának mindörökre! Ámen, ámen.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „felépítve marad”.
Szó szerint: „magvadat”.
Szó szerint: „felépítem”.
Vagy: „tanácsa”.
Szó szerint: „magasztaltatik fel szarvunk”.
Szó szerint: „magasztaltatik fel szarva”.
Szó szerint: „magvát”.
Vagy: „ítéleteim”.
Vagy: „lázadásukért”.
Szó szerint: „hűségemet meg nem tagadom”.
Szó szerint: „magva”.
Vagy: „diadémját”.
Vagy: „kőből készült menedékhelyét”.
Szó szerint: „ellenfelei jobbját felemelted”.
Vagy: „lelkét”.
Szó szerint: „a seol kezéből”. Lásd: Szójegyzék.
Szó szerint: „keblemen hordozom”.

Jegyzetek

Multimédia