Zsoltárok 103:1–22

Dávidé. 103  Hadd dicsérjem* Jehovát,hadd dicsérje egész bensőm az ő szent nevét!   Hadd dicsérjem* Jehovát! Bárcsak sose felejteném el, mi mindent tett!+   Ő megbocsátja minden vétkedet,+és meggyógyítja minden betegségedet.+   Megmenti a veremtől* életed,+odaadó szeretetével és irgalmával koronáz meg téged+.   Egész életedben jó dolgokkal+ örvendeztet meg,hogy fiatalságod megújuljon, mint a sasé.+   Jehova igazságosan+ és jogosan jár elminden elnyomott érdekében.+   Megismertette útjait Mózessel,+és cselekedeteit Izrael fiaival.+   Jehova irgalmas és könyörületes,+türelmes*, és odaadóan szeret.+   Nem hánytorgatja fel a hibáinkat minduntalan,+és nem neheztel örökké.+ 10  Nem bűneink szerint bánik velünk,+és nem fizet meg nekünk a vétkeinkért, mint ahogy azt megérdemelnénk.+ 11  Mert amilyen távol van az ég a földtől,olyan nagy az ő odaadó szeretete azok iránt, akik mélységesen tisztelik* őt.+ 12  Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól,olyan messzire veti el tőlünk törvényszegéseinket.+ 13  Ahogy az apa irgalmaz a fiainak,úgy irgalmaz Jehova azoknak, akik mélységesen tisztelik* őt.+ 14  Mert ő jól tudja, hogy milyennek formált minket,+emlékszik rá, hogy por vagyunk+. 15  A halandó ember napjai olyanok, mint a fű napjai,+úgy virágzik, mint a mező virága.+ 16  De ha feltámad a szél, nincs többé,mintha sosem lett volna ott*. 17  Ám Jehova odaadó szeretete egy örökkévalóságon át* tartazok iránt, akik mélységesen tisztelik* őt,+és igazságossága a gyermekeik gyermekei iránt,+ 18  azok iránt, akik megtartják szövetségét,+és akik gondosan követik utasításait. 19  Jehova megszilárdította trónját az égben,+és királyi uralma mindenre kiterjed+. 20  Dicsőítsétek Jehovát mind, ti hatalmas erejű angyalai,+akik teljesítitek szavát,+ hallgatva az ő hangjára*. 21  Dicsőítse Jehovát minden serege,+szolgái, akik akaratát cselekszik.+ 22  Dicsőítse Jehovát minden műve,mindenhol, ahol uralkodik*. Egész lényem* dicsőítse Jehovát!

Lábjegyzetek

Vagy: „dicsérje a lelkem”.
Vagy: „dicsérje a lelkem”.
Vagy: „sírtól”.
Vagy: „lassú a haragra”.
Szó szerint: „félik”.
Szó szerint: „félik”.
Szó szerint: „helye sem ismeri többé”.
Vagy: „öröktől fogva örökké”.
Szó szerint: „félik”.
Szó szerint: „szavának hangjára”.
Vagy: „uralmának minden helyén”.
Vagy: „lelkem”.

Jegyzetek

Multimédia