Efézus 4:1–32

4  Kérlellek tehát benneteket én, aki az Úr tanítványaként börtönben raboskodom,+ hogy méltón járjatok+ ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívtak titeket,  mindig alázattal+ és szelíden, türelemmel+, szeretettel elviselve egymást,+  őszintén törekedve arra, hogy megőrizzétek a szellem egységét a béke egyesítő kötelékében.+  Egy test van,+ és egy szellem,+ mint ahogy a reménység is egy,+ amelyre elhívtak titeket,  egy Úr,+ egy hit, egy keresztség,  egy Istene és Atyja mindenkinek. Ő minden fölött és mindenen keresztül és mindenben ott van.  Mármost mindannyian ki nem érdemelt kedvességet kaptunk, aszerint, ahogy Krisztus kimérte az ajándékot.+  Ezért ezt mondja az Írás: „Amikor fölment a magasba, foglyokat vitt magával, embereket adott ajándékul.”+  Mit jelent az a kifejezés, hogy „fölment”, ha nem azt, hogy le is szállt az alsóbb régiókba, vagyis a földre? 10  Aki leszállt, az egyben az is, aki felment,+ sokkal feljebb minden égnél,+ hogy teljessé tegyen mindent. 11  És ő néhányakat apostolokul+ adott, néhányakat prófétákul+, néhányakat evangéliumhirdetőkül*+, néhányakat pásztorokul és tanítókul+, 12  hogy képezzék a szenteket*, szolgáljanak másokat, és építsék Krisztus testét,+ 13  míg egységre nem jutunk mindnyájan a hitben és Isten Fiának a pontos ismeretében, és el nem érjük a felnőtt* férfi szintjét,+ azt a termetet*, amely Krisztus teljessége szerint való. 14  Ezért hát ne legyünk többé gyermekek, akik mintha hullámok közt hánykolódnának, és ide-oda sodródnának a tanítás minden szelében,+ mert olyan emberekre hallgatnak, akik csalnak, és ravaszul megtévesztő dolgokat eszelnek ki. 15  Miközben az igazat mondjuk, szeretettől indíttatva növekedjünk mindenben, összhangban azzal, aki a fej, Krisztus.+ 16  Őáltala az egész testet+ harmonikusan egybeilleszti és együttműködésre készteti minden ízület, mely megteszi, ami szükséges. Ha minden egyes testrész megfelelően működik, az hozzájárul a test növekedéséhez, miközben felépíti magát szeretetben.+ 17  Azt mondom tehát, és emellett tanúskodom az Úr nevében, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a nemzetek,+ akiket a hiábavaló* gondolataik vezérelnek.+ 18  Elméjükben sötétség van, és eltávolodtak attól az élettől, melyet Isten ad, mert nem akarják megismerni Istent, és érzéketlen* a szívük. 19  Minden erkölcsi érzéket elveszítve, átadták magukat a gátlástalan viselkedésnek*+, hogy mohón mindenféle tisztátalanságot tegyenek. 20  Ti azonban nem azt tanultátok Krisztusról, hogy ő ilyen, 21  feltéve persze, hogy hallottátok őt, és tanítottak benneteket általa, mivelhogy Jézusban van az igazság. 22  Arra tanítottak titeket, hogy vegyétek le a régi egyéniséget,+ amely a korábbi viselkedésetekkel van összhangban, és amely romlott a megtévesztő kívánságai miatt.+ 23  Továbbra is újítsátok meg a rátok jellemző gondolkodást*,+ 24  és vegyétek fel az új egyéniséget,+ amelyet Isten formált az akaratával összhangban, és amely igazi igazságosságon és hűségen* alapul. 25  Ezért most, hogy levettétek a hazugságot, igazat mondjon mindegyikőtök az embertársának,+ mivel ugyanannak a testnek vagyunk a részei+. 26  Haragudjatok, de ne vétkezzetek.+ Ne menjen le úgy a nap, hogy dühösek vagytok.+ 27  Ne adjatok teret* az Ördögnek.+ 28  Aki lop, többé ne lopjon, inkább dolgozzon keményen, jó munkát végezve,+ hogy legyen mit adnia a szükségben levőknek.+ 29  Ne jöjjön ki ocsmány* szó a szátokon,+ hanem csak olyan, ami építő, ahogy a szükség kívánja, hogy hasznukra váljon azoknak, akik hallják.+ 30  Továbbá ne okozzatok bánatot Isten szent szellemének,+ amellyel el lettetek pecsételve+ arra a napra, amikor a váltság által megszabadítanak titeket+. 31  Szabaduljatok meg minden rosszindulatú keserűségtől,+ haragtól, indulattól, ordítozástól, becsmérlő beszédtől,+ és mindentől, ami ártalmas.+ 32  Legyetek egymáshoz kedvesek, gyöngéden könyörületesek,+ és készségesen bocsássatok meg egymásnak, mint ahogy Isten is készségesen megbocsátott nektek Krisztus által.+

Lábjegyzetek

Vagy: „a jó hír hirdetőiül”.
Vagy: „segítsenek a szenteknek a helyes úton járni”.
Vagy: „érett”.
Szó szerint: „a termetnek azt a mértékét”.
Vagy: „üres”.
Szó szerint: „megkeményedett”.
Vagy: „szégyentelen viselkedésnek”. Gör.: a·szelʹgei·a. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „az elméteket mozgató erőt”. Szó szerint: „elmétek szellemét”.
Vagy: „lojalitáson”.
Vagy: „helyet”.
Szó szerint: „rothadt”.

Jegyzetek

Multimédia