Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Sekreto sang Kalipay sa Pamilya

Paghusay sang mga Problema

Paghusay sang mga Problema

Bana: “Diin nagkadto ang aton mga bata?”

Asawa: “Nagbakal sing bag-o nga mga bayo.”

Bana: [Naugot kag nagtaas ang tingog] “Ano! Bag-o nga mga bayo? Indi bala nga sang nagligad lang nga bulan sila namakal?”

Asawa: [Nagarason apang nagalain ang buot] “Apang barato subong ang mga bayo. Isa pa, naglisensia man sila sa akon, gani ginpasugtan ko.”

Bana: [Nagsingkal] “Kabalo ka na gid nga indi ko luyag nga magsagi sila gasto nga indi anay maglisensia sa akon! Ngaa nagdesisyon ka dayon nga wala ako kabalo?”

ANO sa banta mo ang mga problema nga kinahanglan husayon sini nga mag-asawa? Maathag nga nabudlayan ang bana sa pagkontrol sang iya kaakig. Luwas sina, daw indi pareho ang ila pagtamod sa kahilwayan nga dapat ihatag sa ila mga bata. Kag daw indi maayo ang ila komunikasyon.

Wala sing himpit nga pag-asawahay. Ang tanan nga mag-asawa makasumalang gid sing mga problema. Apang, gamay man ukon daku ini nga problema, importante nga husayon ini gilayon sang mag-asawa. Ngaa?

Pagligad sang tion, ang wala mahusay nga mga problema mahimo mangin rason nga indi kamo magbugnuhanay ukon mag-istoryahanay. Nagsiling ang maalam nga si Hari Solomon nga may “mga kasuayon kaangay sang mga pintal sang castilyo.” (Hulubaton 18:19) Paano mangin maayo ang inyo komunikasyon sa paghusay sa mga problema?

Kon ang komunikasyon amo ang dugo sa pag-asawahay, ang gugma kag pagtahod naman amo ang tagipusuon kag baga sini. (Efeso 5:33) Kon may dapat husayon, ang gugma magapahulag sa mag-asawa nga kalimtan ang mga kasaypanan kag mga hibubun-ot sang una, kag magkonsentrar sa problema. (1 Corinto 13:4, 5; 1 Pedro 4:8) Kon ginatahod sang mag-asawa ang isa kag isa, ginatugutan nila nga makapabutyag ang ila tiayon kag ginatinguhaan nila nga pamatian ini kag hangpon.

Apat ka Paagi sa Paghusay sang mga Problema

Binagbinaga ang apat ka paagi nga nalista sa ubos, kag talupangda kon paano makabulig ang mga prinsipio sa Biblia sa pagsolbar sang mga problema sa mahigugmaon kag matinahuron nga paagi.

1. Magtalana sing tion agod hambalan ang problema.

“Sa tagsa ka butang may panag-on, . . . tion sa paghipus, kag tion sa pagpamolong.” (Manugwali 3:1, 7) Subong sang ginpakita kaina, mahimo nga tunaan sang pagbaisay ang pila ka problema. Kon matabo ini, punggi ang imo kaugalingon kag untatan anay ang paghambalanay antes pa magsilabo ang kaakig, buot silingon ‘tion ini sa paghipus.’ Malikawan ninyo nga maguba ang inyo relasyon kon sundon ninyo ang laygay sa Biblia: “Ang pagsugod sang binaisay kaangay sang diutay nga litik sang punong sang tubig. Tapnaa ini sa wala pa ini magdaku.”​—Hulobaton 17:14, Maayong Balita nga Biblia.

Apang, may ‘tion man sa pagpamolong.’ Ang mga problema, kaangay sang hilamon, madasig magtubo kon pabay-an. Gani indi pagpabay-i ang problema, nga nagahunahuna nga madula lamang ini. Bisan untatan ninyo anay ang paghambalanay, mapakita mo ang pagtahod sa imo tiayon paagi sa pagtalana sing tion agod hambalan liwat ang problema. Sa paghimo sini, maaplikar ninyo ang laygay sang Biblia: “Indi pagpatunuri sang adlaw nga akig kamo.” (Efeso 4:26) Siempre pa, pat-ura nga masunod ninyo ang inyo gintalana nga tion.

TILAWI INI: Magtalana sing tion kada semana agod hambalan ang mga problema sang pamilya. Kon nahibaluan mo kon san-o kamo madali manginit​—halimbawa, kon mag-abot halin sa trabaho ukon kon ginagutom—​magsugtanay nga indi ninyo paghambalan ang mga problema sa sina nga tion. Sa baylo, magpili sing tion nga matawhay ang buot ninyo nga duha.

2. Ipabutyag sing tampad kag matinahuron ang imo opinyon.

“Maghambal sang kamatuoran ang kada isa sa inyo sa iya isigkatawo.” (Efeso 4:25) Kon minyo ka, ang imo pinakasuod nga isigkatawo amo ang imo tiayon. Gani mangin tampad kag espesipiko kon nagasugid sang imo balatyagon sa imo tiayon. Si Margareta, * nga 26 anyos na nga kasal nagsiling: “Pagpamana ko, abi ko mahangpan lang dayon sang akon bana ang akon ginabatyag kon may problema. Natun-an ko nga indi gali amo sini. Ginatinguhaan ko karon nga mapabutyag sing maayo ang akon balatyagon kag pagtamod.”

Tandai, ang imo tuyo kon ngaa nagahambalanay tuhoy sa problema amo ang pagpabutyag sang imo mga pagtamod, indi agod daugon ang imo tiayon. Agod mangin epektibo ini, ihambal kon ano sa banta mo ang problema, kon san-o ini nagautwas, kag ipaathag kon paano ka naapektuhan. Halimbawa, kon naugot ka sa pagkataramhak sang imo bana, matinahuron ka nga makasiling, ‘Kon mag-abot ka bala halin sa trabaho, wala mo ginahimos ang imo inuba [ang san-o kag ano sang problema], amo nga pamatyag ko, wala mo ginaapresyar ang akon pagpanghimos sa balay [nagapaathag kon paano ka naapektuhan].’ Nian, mataktikanhon nga magpanugda kon ano sa banta mo ang solusyon sa sini.

TILAWI INI: Agod matandaan mo ang luyag mo ipabutyag sa imo tiayon antes kamo maghambalanay, isulat kon ano sa banta mo ang problema kag kon paano ini husayon.

3. Pamatii kag tahura ang balatyagon sang imo tiayon.

Nagsulat si disipulo Santiago nga ang mga Cristiano dapat “mangin maabtik sa pagpamati, mahinay sa paghambal, mahinay sa pagpangakig.” (Santiago 1:19) Sa masami, ang kabangdanan sang kasubo sa pag-asawahay amo ang pagbatyag nga indi mahangpan sang imo tiayon ang imo pagtamod sa problema. Gani indi gid ini pag-ipabatyag sa imo tiayon!​—Mateo 7:12.

Si Wolfgang nga 35 anyos na nga kasal nagsiling, “Kon ginahambalan namon ang mga problema, indi ako mapahamtang, ilabi na kon sa banta ko indi mahangpan sang akon asawa ang akon pagtamod.” Si Dianna nga 20 anyos na nga kasal nagbaton, “Pirme ako nagakumod sa akon bana nga wala gid sia nagapamati sa akon kon hambalan namon ang mga problema.” Paano mo masolbar ini nga problema?

Indi maghaumhaum nga nahibaluan mo na ang hunahuna kag balatyagon sang imo tiayon. “Ang bugal amo ang ginahalinan sang kagamo. Ang nagapangayo sing laygay maalam,” siling sang Pulong sang Dios. (Hulubaton 13:10, Maayong Balita nga Biblia) Tahura ang imo tiayon paagi sa pagtugot sa iya nga mapabutyag ang iya opinyon. Nian, agod mapat-od nga nahangpan mo ang iya ginhambal, sulita sa imo kaugalingon nga tinaga ang ginsiling sang imo tiayon, nga nagahimo sini nga wala nagamulay ukon nagapangakig. Tuguti ang imo tiayon nga magpaathag sa imo kon tuhay ang imo paghangop sa iya ginsiling. Pamatii ang iya ihambal. Ipabutyag ang inyo mga pagtamod tubtob mahangpan ninyo ang panghunahuna kag balatyagon sang kada isa tuhoy sa problema.

Matuod, kinahanglan ang pagpaubos kag pagpailob agod mapamatian mo sing maayo kag matahod ang opinyon sang imo tiayon. Apang kon manguna ka sa pagpadungog sa imo tiayon, mapahulag man sia nga padunggan ka.​—Mateo 7:2; Roma 12:10.

TILAWI INI: Kon suliton mo ang komento sang imo tiayon, indi ini pagsulita sing tinaga-por-tinaga. Sing mainayuhon, tinguhai nga ipaathag kon ano ang nahangpan mo tuhoy sa iya ginhambal kag ginbatyag.​—1 Pedro 3:8.

4. Magsugtanay sa solusyon.

“Ang duha maayo pa sa isa, bangud nga may maayo sila nga balus tungud sang ila pagpangabudlay. Kay kon mapukan sila, ang isa nagabayaw sang iya kaupod.” (Manugwali 4:9, 10) Mahusay lamang ang mga problema sa pag-asawahay kon magapanghikot kag magabuligay kamo nga duha.

Matuod, gintangdo ni Jehova ang bana subong ulo sang pamilya. (1 Corinto 11:3; Efeso 5:23) Apang ang pagkaulo wala nagakahulugan nga mangin diktador sia. Antes magdesisyon ang maalam nga bana, ginabinagbinag niya anay ang mga opinyon sang iya asawa. Si David nga 20 anyos na nga kasal nagsiling, “Ginatinguhaan ko nga magsugtanay kami nga mag-asawa sa amon desisyon.” Si Tanya nga minyo na sing pito ka tuig nagsiling: “Indi na importante kon sin-o ang husto kag kon sin-o ang sayop. Kon kaisa, may magkatuhay nga opinyon kon paano husayon ang problema. Nasapwan ko nga ang sekreto sang kadalag-an amo ang pagkamapasibusibuon kag pagkamakatarunganon.”

TILAWI INI: Magbuligay kamo paagi sa pagsulat sang tanan nga mapensaran ninyo nga solusyon sa problema. Kon wala na kamo sing mapensaran, tan-awa ang inyo ginsulat kag ipatuman ang solusyon nga gin-ugyunan ninyo. Nian, magtalana sing tion agod binagbinagon kon natuman ninyo ang inyo desisyon kag kon bala nagmadinalag-on ini.

Magbuligay

Ginpaanggid ni Jesus ang pag-asawahay sa gota. (Mateo 19:6) Sa iya panahon, ang gota isa ka kahoy nga ginaangot sa duha ka sapat agod makatrabaho ini. Kon ini nga mga sapat indi magkooperar, indi sila makatrabaho sing maayo kag mapilasan ang ila liog. Apang kon magbuligay sila, masarangan nila guyuron ang mabug-at nga kargamento ukon mag-arado.

Sing kaanggid, ang mag-asawa nga wala nagabuligay mahimo mapilasan sang gota sang pag-asawahay. Sa pihak nga bahin, kon magbuligay sila, mahusay nila ang halos tanan nga problema kag daku ang ila mahimo. Si Kalala nga isa ka malipayon nga bana nagsumaryo, “Sa sulod sang 25 anyos, ginahusay namon nga mag-asawa ang amon mga problema paagi sa tampad nga paghambalanay, pagbutang sang amon kaugalingon sa sitwasyon sang isa, pagpangamuyo sang bulig ni Jehova, kag pag-aplikar sang mga prinsipio sa Biblia.” Mahimo mo man bala ini?

PAMANGKUTA ANG IMO KAUGALINGON . . .

  • Ano nga problema ang luyag ko gid nga hambalan namon sang akon tiayon?

  • Paano ko mapat-od nga mahangpan ko kon ano gid ang ginabatyag sang akon tiayon sa sini nga problema?

  • Kon pirme ko ginapilit ang akon luyag, ano nga mga problema ang mahimo mag-utwas?

^ par. 17 Gin-islan ang iban nga ngalan.