Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Gahom sang Dios Makita sa mga Bituon

Gahom sang Dios Makita sa mga Bituon

Gahom sang Dios Makita sa mga Bituon

“Itangla ang inyo mga mata sa hitaas kag tan-awa: sin-o bala ang nagtuga sini sa ila? Sia nga nagapagowa sang ila kasoldadosan sa isip, ginatawag niya sila tanan sa ngalan; paagi sa kadaku sang iya gahum, kag bangud nga makusug sia sa gahum wala sing isa nga nakulang.”​—ISAIAS 40:26.

ANG adlaw isa ka bituon nga kasarangan lang ang kadakuon. Apang, kapin sa 1,300,000 ka duta ang makaigo sa sulod sang adlaw. Ang kalabanan sang mga bituon nga malapit sa aton planeta mas magagmay sangsa adlaw. Apang, ang iban nga mga bituon, kaangay sang V382 Cygni, halos 27 ka pilo ang kadakuon sangsa adlaw.

Daw ano kabaskog ang enerhiya nga ginapagua sang adlaw? Handurawa kon daw ano kasingkal sang kalayo nga bisan pa 15 kilometros ang imo distansia gikan sa sini mabatyagan mo gihapon ang kainit. Ang distansia sang adlaw sa duta mga 150 milyones kilometros. Apang sa isa ka nagatagiti nga kaudtuhon, ang init sini makapaso sa aton panit! Daw ano kasingkal nga init sang adlaw ang nagatupa sa duta? Sing talalupangdon, kon tungaon ang init sang adlaw sa isa ka bilyon, mga isa ka bahin lamang sang kainit sini ang nagatupa sa duta. Apang, bastante ini sa pagsakdag sang kabuhi sa aton planeta.

Sa katunayan, ginabanta sang mga sientista nga ang kabug-usan nga enerhiya nga ginapagua sang adlaw bastante sa pagsakdag sa 31 trilyones ka planeta nga kaangay sang duta. Mahimo man naton mahibaluan ang kasingkal sini sa iban nga paagi. Halimbawa, kon ang tanan nga enerhiya sang adlaw tipunon sa sulod lamang sang isa ka segundo, masuplayan sini ang Estados Unidos sing “bastante nga koryente sa masunod nga 9,000,000 ka tuig kon ibase sa ginakonsumo nila karon nga koryente,” suno sa Web site sang Space Weather Prediction Center (SWPC).

Ang enerhiya sang adlaw nga nagahalin sa sulod sini​—daw kaangay sang isa ka aparato nga nagapatubas sing tuman kabaskog kag bugana nga enerhiya. Daku katama ang adlaw amo nga minilyon pa ka tuig antes makagua ang enerhiya gikan sa sulod sini. “Kon mag-untat sa pagpatubas sing enerhiya ang adlaw subong,” suno sa Web site sang SWPC, “50,000,000 pa ka tuig antes mabatyagan ang epekto sini sa Duta!”

Binagbinaga ini: Kon magtangla ka sa wala sing gal-um nga kagab-ihon, makita mo ang linibo ka bituon, nga tanan nagapatubas sing bugana nga enerhiya kaangay sang adlaw. Kag ginabanta sang mga sientista nga binilyonbilyon ang bituon sa aton uniberso!

Sa diin naghalin ini nga mga bituon? Suno sa kalabanan nga mga sientista, hinali kuno nga nagluntad ang uniberso sang nagligad nga mga 14 bilyones ka tuig, apang kumbinsido sila nga indi nila ini matungkad. Simple lamang ang ginasiling sang Biblia sa sini: “Sa ginsuguran gintuga sang Dios ang mga langit kag ang duta.” (Genesis 1:1) Wala sing duhaduha nga ang Isa nga nagtuga sang tuman ka daku nga mga aparato nga ginatawag naton nga mga bituon malaragway subong ‘makusug sa gahum.’​—Isaias 40:26.

Kon Paano Ginagamit sang Dios ang Iya Gahom

Ginagamit ni Jehova nga Dios ang iya gahom sa pagsakdag sa mga nagahimo sang iya kabubut-on. Halimbawa, ginhinguyang ni Pablo ang iya kusog sa pagtudlo sa iban tuhoy sa Dios. Ordinaryo lamang nga tawo si Pablo, apang madamo sia sing nahimo walay sapayan sang masingki nga pagpamatok sa iya. Ngaa? Nagsiling sia nga nakatigayon sia sing “gahom nga labaw sa kinaandan” gikan sa Dios.​—2 Corinto 4:7-9.

Gingamit ni Jehova nga Dios ang iya gahom sa paglaglag sa mga hungod nga nagalapas sa iya kasuguan. Ginsambit ni Jesucristo ang kalaglagan sang Sodoma kag Gomorra kag ang Anaw sa adlaw ni Noe subong mga halimbawa sang paglaglag ni Jehova. Ginapakita sini nga ang mga malauton lamang ang Iya ginalaglag. Gintagna ni Jesus nga sa indi madugay gamiton liwat ni Jehova ang iya gahom sa paglaglag sa mga wala nagasunod sa Iya kasuguan.​—Mateo 24:3, 37-39; Lucas 17:26-30.

Ano ang Epekto Sini sa Imo?

Pagkatapos mabinagbinag ang gahom sang Dios nga makita sa mga bituon, mahimo nga magbuylog ka sa balatyagon ni Hari David, nga nagsiling: “Kon pamalandungon ko ang imo kalangitan, ang binuhatan sang imo mga tudlo, ang bulan kag ang kabitoonan nga imo ginpatuk; ano bala ang tawo nga ginasapak mo sia kag ang anak sang tawo nga ginaduaw mo sia?”​—Salmo 8:3, 4.

Huo, wala gid kita sing ipabugal kon ikomparar naton ang aton kaugalingon sa kalaparon sang uniberso. Apang, indi kita dapat magkahadlok sa gahom sang Dios. Gintuytuyan ni Jehova si manalagna Isaias sa pagsulat sining makapalig-on nga mga pulong: “Sia [Dios] nagahatag sing gahum sa ginapunaw, kag sa wala sing gahum nagadugang sia sing kusug. Bisan ang mga pamatan-on punawon kag lapyoon, kag ang [mga pamatan-on] nga lalaki mapukan sing bug-os; apang ang mga nagahulat sa GINOO magbag-o sang ila kusug, magatimbook sila nga may mga pakpak subong sang mga aguila, magadalagan sila kag indi paglapyoon, magalakat sila kag indi pagpunawon.”​—Isaias 40:29-31.

Kon luyag mo himuon ang kabubut-on sang Dios, mapat-od mo nga ihatag niya ang iya balaan nga espiritu sa pagbulig sa imo. Apang dapat mo ini pangayuon. (Lucas 11:13) Sa bulig sang Dios, mabatas mo ang bisan ano nga pagtilaw kag makatigayon ka sing kusog sa paghimo sing matarong.​—Filipos 4:13.

[Blurb sa pahina 7]

Sa bulig sang Dios, makatigayon ka sing kusog sa paghimo sing matarong

[Mga piktyur sa pahina 7]

Palibot sugod sa ibabaw sa wala: Whirlpool nga galaksiya, grupo sang mga bituon nga ginatawag nga Pleiades, Orion Nebula, Andromeda nga galaksiya

[Mga piktyur sa pahina 7]

Ang adlaw tuman kadaku nga kapin sa 1,300,000 ka duta ang makaigo sa sini

[Mga Credit Line sang piktyur sa pahina 7]

Pleiades: NASA, ESA and AURA/​Caltech; all others above: National Optical Astronomy Observatories