Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Tuhoy sa Ginharian sang Dios

Tuhoy sa Ginharian sang Dios

Ang Matun-an Naton kay Jesus

Tuhoy sa Ginharian sang Dios

Ano ang Ginharian sang Dios?

Ang Ginharian sang Dios isa ka gobierno nga magagahom sa bug-os nga duta. Si Jesus nagsiling: “Gani, mangamuyo kamo sa sining paagi: . . . ‘Magkari ang imo ginharian. Matuman ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit.’”​—Mateo 6:9, 10; Daniel 2:44.

Sin-o ang mga gumalahom sa Ginharian sang Dios?

Natawo si Jesus agod mangin Manuggahom sang Ginharian sang Dios. Ang anghel nagsiling sa iloy ni Jesus: “Ihatag sa iya ni Jehova nga Dios ang trono ni David nga iya amay, kag magahari sia.” (Lucas 1:30-33) Dugang pa, ginpili ni Jesus ang pila niya ka mga sumulunod agod maggahom kaupod niya. Nagsiling sia sa iya mga apostoles: “Kamo ang nagpabilin nga kaupod ko sa mga pagtilaw sa akon; kag nagapakigkatipan ako sa inyo para sa isa ka ginharian, subong nga ang akon Amay nagpakigkatipan sa akon.” (Lucas 22:28, 29; Daniel 7:27) Kaupod ni Jesus nga magagahom ang iya 144,000 ka sumulunod.​—Bugna 5:9, 10; 14:1.

Sa diin nahamtang ini nga gobierno?

Ang Ginharian sang Dios magagahom gikan sa langit. Si Jesus nagsiling sa iya mga disipulo: “Kon maglakat ako kag maghanda sang duog para sa inyo [sa langit], magakari ako liwat kag batunon ko kamo sa akon kaugalingon, agod kon diin ako didto man kamo. . . . Magakadto ako sa Amay.”​—Juan 14:2, 3, 12; Daniel 7:13, 14.

Ano ang himuon sang Ginharian sang Dios sa kalautan?

Dulaon ni Jesus ang tanan nga malaut nga tawo sa duta. Si Jesus nagsiling: “Kon ang Anak sang tawo [si Jesus] mag-abot sa iya himaya, kag ang tanan nga anghel kaupod niya, nian magalingkod sia sa iya mahimayaon nga trono. Kag tipunon sa atubangan niya ang tanan nga pungsod, kag painpainon niya ang katawhan . . . Kag maagom [sang malaut nga mga tawo] ang kamatayon nga walay katapusan, apang ang mga matarong magabaton sang kabuhi nga walay katapusan.”​—Mateo 25:31-34, 46.

Sin-o ang magapuyo sa duta agod gamhan sini nga Ginharian?

Si Jesus nagsiling: “Malipayon ang mga malulo, kay magapanubli sila sang duta.” (Mateo 5:5; Salmo 37:29; 72:8) Ang duta mapuno sang mga tawo nga nagatuon sa pagpakita sing gugma sa isa kag isa. Ginsilingan ni Jesus ang iya mga sumulunod: “Nagahatag ako sa inyo sang isa ka bag-o nga sugo, nga maghigugmaanay kamo; subong nga ako nagahigugma sa inyo, maghigugmaanay man kamo. Paagi sa sini ang tanan makahibalo nga kamo mga disipulo ko, kon nagahigugmaanay kamo.”​—Juan 13:34, 35.

Ano ang himuon sang Ginharian sang Dios para sa mga tawo sa duta?

Pagaayuhon ni Jesus ang balatian sang mga tawo. Sang yari sia sa duta, naghambal si Jesus sa kadam-an “tuhoy sa ginharian sang Dios, kag gin-ayo niya ang mga nagakinahanglan ayuhon.” (Lucas 9:11) Sang makita niya ang ginbanhaw nga si Jesus sa isa ka palanan-awon, si apostol Juan nagsiling: “Nakita ko ang isa ka bag-o nga langit kag isa ka bag-o nga duta . . . Nabatian ko ang mabaskog nga tingog gikan sa trono nga nagasiling: ‘Yari karon! Ang tolda sang Dios yara sa mga tawo . . . Kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon.’”​—Bugna 21:1-4.

Himuon sang Ginharian sang Dios nga Paraiso ang duta. Ang kriminal nga ginlansang kaupod ni Jesus nagsiling: “Jesus, dumduma ako kon magsulod ka sa imo ginharian.” Kag ginsilingan sia ni Jesus: “Sa pagkamatuod ginasiling ko sa imo karon nga adlaw, Mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso.”​—Lucas 23:42, 43; Isaias 11:4-9.

Para sa dugang nga impormasyon, tan-awa ang kapitulo 8 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? *

[Footnote]

^ par. 16 Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.