Magdiretso sa kaundan

Pag-asawahay

Sekreto Para Mangin Madinalag-on

Magpagiya sa Dios Para Mangin Malipayon ang Pag-asawahay

Ang paggamit sing duha ka simple nga pamangkot makabulig sa inyo nga mangin malipayon ang inyo pag-asawahay.

Paano Magmalipayon ang Pag-asawahay?

Nangin epektibo ang laygay sang Biblia kon paano magmalipayon ang pag-asawahay kay si Jehova nga Dios ang ginhalinan sang pag-asawahay.

Giya Para Mangin Malipayon ang Pamilya

Ano ang himuon sang mga bana, mga asawa, mga ginikanan, kag kabataan para mangin malipayon ang ila pamilya?

Madinalag-on nga mga Pamilya—Pagbuligay

Daw mag-roommate na lang bala kamo nga mag-asawa?

Paano Magmadinalag-on ang Una nga Tuig sang Pag-asawahay?

Bag-o pa lang bala kamo nakasal? Ang Biblia makabulig para mangin mas mabakod ang inyo pag-asawahay.

Paano Mangin Mapinasensiahon?

Kon ang duha ka indi perpekto mag-asawahay, magautwas ang madamo nga problema. Importante ang pasensia para magmadinalag-on ang pag-asawahay.

Kon Paano Ipakita ang Pagrespeto

Ang pagrespeto sa pag-asawahay dapat pirme ipakita—importante gid ini. Paano mo mapakita nga ginarespeto mo ang imo tiayon?

Respetuha ang Imo Tiayon

Paano makakomunikar sing matinahuron ang bana ukon asawa?

Para sa Isa ka Malipayon nga Pag-asawahay: Ipakita ang Pagpalangga

Ang obra, stress, kag ang adlaw-adlaw nga mga problema puede mangin rason kon ngaa indi na mapakita sang mag-asawa ang pagpalangga sa isa kag isa. Puede pa bala mabalik ang ila pagpalanggaanay sadto?

Kon Paano Ipakita ang Apresasyon

Kon ginatinguhaan sang bana kag asawa nga talupangdon kag apresyahon ang maayo nga mga kinaiya sang ila tiayon, masami nga mangin maayo ang ila relasyon. Ano ang makabulig sa inyo nga mapakita ang apresasyon?

Kon Paano Ipakita ang Pagpalangga

Paano mapakita sang mag-asawa nga palangga gid nila ang isa kag isa? Binagbinaga ang apat ka panugda base sa mga prinsipio sa Biblia.

Paano Mo Matuman ang Imo Panumpa

Ang panumpa bala daw isa ka gapos nga nagagapos sa imo sa pag-asawahay ukon isa ka angkla nga nagapalig-on sang inyo pag-asawahay?

Hupti ang Katutom sa Imo Tiayon

Ano ang nagapabakod sa pag-asawahay? Ano ang makaguba sini? Paano ka makapabilin nga matutom sa imo tiayon?

Magmatutom sa Isa kag Isa

Mapakita lang bala ang katutom sa pag-asawahay paagi sa paglikaw sa pagpanghilahi?

Kon Paano Mangin Malipayon ang Ikaduha nga Pag-asawahay

Ang ikaduha nga pag-asawahay may mga kabudlayan nga wala gid maeksperiensiahan sa una nga pag-asawahay. Paano mangin madinalag-on ang mag-asawa?

Mga Bana—Palig-una ang Inyo Puluy-an

Ang pamilya mahimo mangin bastante sa pinansial pero indi mangin maayo sa mas importante nga bastante.

Ang Dalan sang Kalipay—Gugma

Mangin malipayon gid ang isa kon nagahigugma sia kag magbatyag nga ginahigugma.

Ang Ginasiling sang Biblia

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Pagpakasal sang Pareho nga Babayi Ukon Lalaki?

Nahibaluan gid sang tagtukod sang pag-asawahay kon paano mangin permanente kag malipayon ang pag-updanay.

Ginatugutan Bala ang Pagpangasawa sing Madamo?

Ini bala nga ideya naghalin sa Dios? Binagbinaga ang ginasiling sang Biblia sa pagpangasawa sing madamo.

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Pagpangasawa sang Lain nga Rasa?

Binagbinaga ang pila sa mga prinsipio sa Biblia parte sa pag-alalangay sang mga rasa kag pag-asawahay.

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Pag-asawahay?

Ang mga prinsipio sa Biblia makabulig sa mag-asawa nga malikawan ang pila ka problema. Makabulig man ini sa ila nga masolbar ang indi malikawan nga mga problema sa ila pag-asawahay.

Ang Kasal Bala Isa Lang ka Simple nga Kahimusan Para sa Pag-Updanay?

Hibalua kon paano makabulig sa mag-asawa ang ginhatag sang Dios nga papel sa ila agod mangin madinalag-on kag malipayon.

Nagadepende Bala sa Pagminyo ang Kalipay?

Puede bala magmalipayon ang indi minyo nga Cristiano? Ang Biblia nagapakita sang pagtamod sang Cristiano sa pag-asawahay, kag sang isa ka perpekto nga halimbawa sang pagkadiminyo.

Problema kag Solusyon

Ano ang Himuon Ko Kon May Makaulugot nga Batasan ang Akon Asawa Ukon Bana?

Sa baylo nga mangin rason sang pagbaisay ang makaulugot nga batasan, magpokus sa maayo nga epekto sini sa inyo pag-asawahay.

Kon Paano Ibilin ang Obra “sa Ulubrahan”

Lima ka tip nga makabulig para indi matublag sang obra ang inyo pag-asawahay.

Pag-untat sang Kapintas sa Puluy-an

Paano makabulig ang mga prinsipio sa Bibla para mabag-o ang mapintas nga paggawi sang mga tawo?

Pagpakig-angot sa mga Ugangan

Tatlo ka panugda nga makabulig sa inyo para indi ninyo pagproblemahon nga mag-asawa ang inyo mga ugangan.

Paano Mahuptan ang Maayo nga Kaangtanan sa Imo Ginikanan kag Ugangan?

Matahod mo ang imo mga ginikanan nga wala ginapabay-an ang inyo pag-asawahay.

Kon ang Imo Tiayon Kinahanglan nga Atipanon

Basaha ang tatlo ka panugda nga nakabulig sa mga mag-asawa kon ang isa sa ila may malala nga balatian.

Kon Indi Pareho ang Inyo Pagtamod

Paano solbaron sang mga mag-asawa ang isa ka problema nga indi sila mag-away?

Paglubad sa mga Di-paghangpanay

Ngaa nagaaway ang mag-asawa kag ano ang himuon mo para indi sini paggub-on ang inyo pag-asawahay?

Ano ang Puede Mo Himuon Kon Nagatan-aw sang Pornograpiya ang Imo Bana?

Ano ang mahimo sang mag-asawa para mabuligan ang bana nga mauntatan ang pagtan-aw sang pornograpiya kag para saligan sia liwat sang iya asawa?

Paghusay sang mga Problema sa Inyo Pag-asawahay

Ang mga prinsipio sa Biblia makabulig sa imo sa paghusay sa mga problema sa mahigugmaon kag matinahuron nga paagi. Binagbinaga ang apat ka sekreto.

Ang Pornograpiya Makaguba sang Inyo Pag-asawahay

Ini nga mga panugda makabulig sa imo nga mauntatan ang pagtan-aw sang pornograpiya kag masalbar ang inyo pag-asawahay.

Ano ang Himuon Kon Magkatuhay Kamo?

Nagabatyag ka bala nga indi kamo bagay sang imo tiayon?

Paano Dulaon ang Kaugot?

Para mapatawad ang imo tiayon, dapat mo bala pakadiutayon ang iya malain nga ginhimo ukon kabigon nga daw wala lang sing natabo?

Madinalag-on nga mga Pamilya—Pagpatawad

Ano ang makabulig sa imo nga mapalampas ang mga kakulangan sang imo bana ukon asawa?

Mga Kabudlayan sang Bag-o nga mga Ginikanan

Hibalua kon paano ang mga prinsipio sa Biblia makabulig sa mga ginikanan nga maka-adjust sa sining bag-o nga bahin sang ila kabuhi.

Kon Magpain Na ang mga Kabataan

Ang daku nga kabudlayan sang pila ka mag-asawa maeksperiensiahan nila kon magdalagku na kag magpain ang ila mga kabataan. Ano nga pagbag-⁠o ang mahimo sang mga ginikanan kon wala na sa ila balay ang ila mga bata?

Kon Paano Malikawan sang Mag-asawa ang Pagpangimon

Indi mangin malipayon ang pag-asawahay kon wala sing pagsalig ang mag-asawa sa isa kag isa. Ti, paano malikawan ang indi insakto nga pagpangimon?

Kon Tuman Na Kasuod ang Pag-abyanay

Ginasilingan mo bala ang imo kaugalingon nga ‘Mag-abyan lang kami?’ Kon amo, hibalua ang mga prinsipio sa Biblia para mahibaluan kon paano ini dapat tamdon.

Pagbulagay kag Pagdiborsio

Ano ang Epekto sang Pagbulagay sa Kabataan?

Bisan pa ginasiling sang iban nga tawo nga ang pagbulagay para sa kaayuhan sang kabataan, ginapakita sang research nga malain gid ang epekto sini sa kabataan.

Kon Indi Ka Na Malipayon sa Inyo Pag-asawahay

Daw priso bala kamo nga duha sang imo tiayon? May lima ka paagi nga makabulig sa inyo pag-asawahay.

May Pulos Bala Gihapon ang Kabuhi Kon Magluib ang Bana Ukon Asawa?

Madamo sa ginluiban ang napaumpawan sang Kasulatan.

Ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Pagpanghilahi

Ginatapos bala sang pagpanghilahi ang pag-asawahay?

Pagpasag-uli sang Pagsalig sa Pag-asawahay

Kon ginatinguhaan ninyo nga salbaron ang inyo pag-asawahay sa tapos sang isa ka serioso nga problema pareho sang pagluib, sigurado nga mabudlayan kamo. Pero malampuwasan ninyo ini!

Ginatugutan Bala sang Biblia ang Pagbulagay?

Hibalua kon ano ang ginatugutan kag ginakaugtan sang Dios.

Pagbulagay Bala ang Sabat?

Kon daw mahuyang kag daw maguba na ang pag-asawahay, ano ang himuon mo?

Kon Ano ang Himuon Pagkatapos sang Diborsio

Madamo sa mga nagadiborsio ang nabudlayan sang ila kahimtangan pagkatapos sang diborsio. Ang praktikal nga laygay sang Biblia makabulig sa imo kon ano ang himuon pagkatapos sang diborsio.

Ano ang Pagtamod sang mga Saksi ni Jehova sa Pagdiborsio?

Ginabuligan bala sang mga Saksi ni Jehova ang mga may problema sa ila pag-asawahay? Kinahanglan bala aprobahan sang mga gulang sa kongregasyon ang pagdiborsio sang isa ka Saksi?