Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Ano ang Imo Dapat Mahibaluan Tuhoy sa Pagpangaswang

Kon Ano ang Imo Dapat Mahibaluan Tuhoy sa Pagpangaswang

 Kon Ano ang Imo Dapat Mahibaluan Tuhoy sa Pagpangaswang

ANG modernong-adlaw nga pagpangaswang mabudlay ipaathag. Ini bangod ang mga nagabuhat sini nanuhaytuhay gid. Wala sila sing ginakilala nga panguna nga awtoridad ukon doktrina ukon balaan nga libro sa paghiusa sang pagtuluuhan. Nanuhaytuhay man ang ila tradisyon, organisasyon, rituwal, kag opinyon sa kon ano nga mga dios ang dapat padunggan. Ang isa ka manunulat nagkomento: “Ang kalibutan sang okulto nagatanyag sa indibiduwal sing isa ka ‘hilway sa pagpili nga balaligyaan’ sang mga ideya.” Ang isa pa nagsiling: “Ang kalabanan nga mga Neo-Pagan wala nagahiliugyon sa halos tanan nga butang.”

Para sa madamo, ang mga pagsumpakilay indi problema. Ang isa ka giya nga libro para sa luyag mangin aswang nagasiling: “Kon nagaatubang ikaw sing daw nagasumpakilay nga impormasyon, usisaa ini nga impormasyon kag mamat-od kon diin ang imo sundon. Pamatii ang imo ighalangop. Buot silingon, magpili sing hilway sa tunga sang ginbalhag nga mga rituwal kag mga libro sa rituwal sa pagpamat-od kon ano sa pamatyag mo ang husto.”

Para sa mga nagakilala sa kinaugali sang kamatuoran, ini nga mga pagsumpakilay isa ka problema. Ang kamatuoran katunayan, nga matuod gid. Ang mga butang indi matuod bangod lamang nagabatyag ukon nagalaum ukon nagapati ang isa ka tawo nga ini matuod. Halimbawa, nagpati anay ang mga doktor nga mabulong nila ang pulmonya paagi sa pagpihak sa buhi nga manok kag sa paghampol sini sa dughan sang pasyente. Wala sing duhaduha, madamo nga pasyente ang nagpati gid nga ini nga pagbulong makapaayo sa ila. Apang, ang ila mga pagpati kag mga paglaum wala nahisanto sa katunayan​—⁠ini nga pamaagi wala nagabulong sang pulmonya. Ang mga tawo wala nagahimo sang kamatuoran; nagapanikasog sila nga mahangpan ini.

Ang Biblia nagapangangkon nga nagaunod sing kamatuoran tuhoy sa espirituwal nga mga butang. Sang si Jesucristo yari pa sa duta, nagsiling sia sa iya Amay sa pangamuyo: “Ang imo pulong kamatuoran.” (Juan 17:17) Si apostol Pablo nagsulat: “Ang bug-os nga Kasulatan ginbugna sang Dios.” (2 Timoteo 3:16) Madamo nga nagabuhat sang pagpangaswang ang wala nagaugyon. Sa baylo, nagapangita sila sing inspirasyon kag giya sa mito, sa dumaan nga mga relihion, kag bisan gani sa science fiction. Apang, indi bala makatarunganon nga sa bisan paano binagbinagon ang ginasiling sang Biblia? Ti, ginakilala ini sa halos bug-os uniberso subong isa ka balaan nga tulun-an. Isa man ini sa pinakadaan nga relihioso nga mga sinulatan nga nagaluntad tubtob karon. Ang Biblia ginsulat sa sulod sang kapin sa 1,600 ka tuig, apang nagahilisanto ini sa bug-os  nga mga panudlo sini. Ipaanggid naton ang mga panudlo sang Biblia sa pila ka kinaandan nga mga pagpati nga ginapabutyag karon sang mga nagasakdag sa pagpangaswang.

Sin-o ang Nagapuyo sa Kalibutan Sang mga Espiritu?

Ang sadsaran nga pamangkot sa pagtinguha sing espirituwal nga paghangop amo, Sin-o ang nagapuyo sa kalibutan sang mga espiritu? Bisan pa ang moderno nga mga aswang mga sumulunod sang isa ka makikinaugali, madamo-sing-dios nga pagtuluuhan, ginasimba sang iban ang bantog nga iloy-nga-diosa, nga ginatamod sa tatlo ka papel sang dalaga, iloy, kag tigulang nga babayi, nga nagarepresentar sang sadsaran nga mga hugna sang kabuhi. Ang iya kahagugma isa ka dios nga may mga sungay. Ang iban nga mga aswang nagasimba sa isa ka dios kag isa ka diosa sing dungan. Ang isa ka manunulat nagsiling: “Ang Diosa kag Dios ginatamod subong pagpadayag sang babayin-on kag lalakin-on nga mga puwersa sang kinaugali. Ang tagsatagsa [may] pinasahi nga mga kinaiya nga kon tingbon nagaresulta sa nagasinanto nga tinuga sang kabuhi.” Ang isa pa ka awtor nagsulat: “Ang isa sang labing importante nga pagpili sa Pagpangaswang amo ang imo pagpili sa mga diosdios (mga Dios/Diosa) nga pakig-angutan mo. . . . Ang Pagpangaswang nagahatag sa imo sing kahilwayan sa pagpili kag dayon sa pagpadungog sa imo mismo mga porma sang Dios.”

Wala sing isa sini nga mga ideya ang ginasakdag sang Biblia. Ginhugod ni Jesus ang iya bug-os nga ministeryo sa pagtudlo sa iban tuhoy kay Jehova, “ang lamang matuod nga Dios.” (Juan 17:3) Ang Biblia nagasiling: “Si Jehova daku kag takus gid nga dayawon, kag sia takus kahadlukan labaw sa tanan iban nga mga dios. Kay ang tanan nga dios sang mga katawhan wala-balor nga mga dios.”​—⁠1 Cronica 16:​25, 26.

Ano naman ang tuhoy sa Yawa? Ginahatag sang Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary ang kahulugan sang pagpangaswang subong “pagpakig-angot sa yawa.” Mabudlay makakita sing aswang karon nga magaugyon sa sining kahulugan, kay madamo ang wala gani nagabaton nga nagaluntad si Satanas nga Yawa. Ang isa ka lamharon nga babayi, nga ginalaragway sa The Irish Times subong isa ka “mataas-sing-ranggo nga aswang kag lider sang isa sang labing impluwensiado nga grupo sang mga aswang sa Ireland,” nangatarungan sa sining paagi: “Ang pagpati sa Yawa nagapahangop sang pagbaton sa Cristianismo . . . [Ang Yawa] indi makapuyo sa uniberso nga wala sing Dios.”

Ginapamatud-an sang Biblia ang pagluntad sang Yawa kag ginapabangod sa iya ang daku nga pag-antos kag kagamo sa duta. (Bugna 12:12) Wala lamang gintudlo ni Jesus nga ang Yawa nagaluntad kundi ginpakita man niya nga posible nga himuon sing di-hungod ang kabubut-on sang Yawa. Halimbawa, ang nagapakamatarong-sa-kaugalingon nga relihiosong mga lider sang unang siglo nagsiling nga sila, sa isa ka paagi, mga anak sang Dios kag nagpati nga ginahimo nila ang kabubut-on sang Dios. Apang, tuhay ang nahibal-an ni Jesus, nga nakahibalo sang yara sa ila tagipusuon. Ginsilingan niya sila sing prangka: “Halin kamo sa inyo amay nga Yawa, kag luyag ninyo himuon ang mga kailigbon sang inyo amay.” (Juan 8:44) Dugang pa, ang tulun-an sang Biblia nga Bugna nagasiling nga ang Yawa “nagapatalang sa bug-os napuy-an nga duta.”​—⁠Bugna 12:⁠9.

Maayo Bala ang Iban nga Madyik?

Sa pagkamatuod, ang madyik may kaangtanan pirme sa okulto.⁠ * Madamo nga tawo sa dumaan kag modernong mga tion ang nagapati nga ang madyik nga ginabuhat sang mga aswang ginahimo sa paghalit sa iban. Ang mga aswang may gahom sa pagpasakit  sing tuman kag pagpatay pa gani paagi sa madyik. Kinabatasan na nga ginabasol ang mga aswang sa tuman kadamo nga kasisit-an, lakip ang balatian, kamatayon, kag kahalitan sa pananom.

Ginapanghiwala gid sang mga aswang karon ina nga mga panumbungon. Samtang ginabaton ang pagluntad sang panalagsa nga tampalasan nga aswang nga nagahimo sing kalautan, ang kalabanan nagasiling nga ang ila madyik ginagamit sa pagbulig, indi sa paghalit. Ginatudlo sang mga Wiccan nga ang mga epekto sang madyik magabalik sing tatlo ka pilo sa tawo nga nagabuhat sini kag nagasiling nga ini ang panguna nga upang sa pagpahayag sing mga pagpakamalaut. Ang mga halimbawa sining kuno maayo nga madyik nagalakip sang mga pangalap sa pag-amlig sa imo kaugalingon, sa pagtinlo sang imo puluy-an batok sa makahalalit nga puwersa nga ginbilin sang mga agsador anay, sa paglumay sa isa ka tawo, sa pagbulong kag paghatag sing kapagros, sa pag-upang nga madula ang imo trabaho, kag sa pagtigayon sing kuwarta. Bangod sining madamo nga gahom nga ginapatungod sa pagpangaswang, indi katingalahan nga nangin bantog gid ini.

Apang, ang Biblia wala nagapatuhay sang madyik nga maayo kag sang madyik nga malaut. Sa Kasuguan nga ginhatag kay Moises, maathag nga ginhatag sang Dios ang iya panindugan. Sia nagsiling: “Indi kamo maghimo sing madyik.” (Levitico 19:26) “Indi dapat masapwan sa imo . . . ang nagahimo sing madyik ukon ang bisan sin-o nga nagapangita sing tanda ukon ang manugbabaylan, ukon ang isa nga manugtiwtiw ukon ang bisan sin-o nga nagakonsulta sa espiritista.”​—⁠Deuteronomio 18:​10, 11.

Ngaa ginsiling yadto sang Dios? Indi bangod tuyo niya nga dingutan kita sang mapuslanon nga butang. Ginhatag ni Jehova ining mga kasuguan sa iya katawhan bangod ginahigugma niya sila kag indi niya luyag nga maulipon sila sang kahadlok kag disparatis. Sa baylo, ginaagda niya ang iya mga alagad nga magdangop sa iya para sa mga butang nga ginakinahanglan nila. Manughatag sia sang “tagsa ka maayong dulot kag tagsa ka himpit nga regalo.” (Santiago 1:17) Si apostol Juan nagpasalig sa mga masigkatumuluo: “Ang bisan ano nga ginapangayo naton mabaton naton gikan sa [Dios], bangod ginatuman naton ang iya mga sugo kag ginahimo ang mga butang nga kalahamut-an sa iya mga mata.”​—⁠1 Juan 3:⁠22.

Ano Naman ang Tuhoy sa Malaut nga mga Espiritu?

Madamo nga aswang ang nagaugyon sa Biblia sa sining butang: Ang malaut nga mga espiritu nagaluntad gid. Sa isa ka salaysay nagapaandam ang isa ka tagsakdag sang pagpangaswang: “Ang mga Murto yadto didto: Nagaluntad sila, sa di-makita nga kalibutan nga kaangay sang aton, puno sing buhi nga mga tinuga. . . . Ang mga termino nga ‘Tamawo,’ ‘Malaut nga Espiritu’ kag ‘Demonyo’ nagakaigo gid. Gamhanan gid sila. . . . Ang labing maalam nga sahi . . . sarang (kon may isa nga mabuligon gid nga magbukas sing ganhaan para sa ila) makasulod sa aton kalibutan. . . . Sarang sila makasulod sa imo  lawas . . . , makakontrol pa gani sa imo. Huo, subong gid ini sa mga sugilanon sang una tuhoy sa ginsudlan sang Demonyo.”

Sang panahon sang Biblia, ang pagsulod sang Demonyo sa lawas nagahalit sa mga tawo sa nanuhaytuhay nga paagi. Ang iban nga naapektuhan indi makahambal, ang iban nabulag, ang iban nagbuang, kag ang iban nakaangkon sing labaw sa tawhanon nga kusog. (Mateo 9:​32; 12:​22; 17:​15, 18; Marcos 5:​2-5; Lucas 8:​29; 9:​42; 11:​14; Binuhatan 19:16) Kon kaisa ang pag-antos nagadugang kon madamo nga demonyo ang nagsulod sing dungan sa isa ka tawo. (Lucas 8:​2, 30) Kon amo, may maayo gid nga rason kon ngaa ginpaandaman ni Jehova ang katawhan nga maglikaw sa pagpangaswang kag sa iban pa okulto nga mga buhat.

Relihion nga Pasad sa Kamatuoran

Madamo ang naganyat sa pagpangaswang karon bangod daw isa ini ka di-makahalalit, maayo, kinaugali nga relihion. Ginabaton ini sa iban nga mga komunidad. Wala ini ginakahadlukan. Sa baylo, masunson nga nangin kinaandan na ini. Sa isa ka kahimtangan diin ang pagkamatinuguton sang relihion nagadul-ong sa pagbaton sang madamo bisan sa makatalanhaga, ang pagpangaswang gintaha gid.

Sa pagkamatuod, ang kalibutan sang mga relihion nangin isa ka balaligyaan diin ang mga tawo hilway sa pagpili sing isa nga nagakabagay sa ila mga kinahanglanon, subong sang isa nga nagabakal sing isa ka paris sang sapatos. Sa kabaliskaran, si Jesus naghambal tuhoy sa duha lamang ka pililian. Sia nagsiling: “Magsulod kamo sa makitid nga gawang; bangod masangkad kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan, kag madamo ang nagasulod sa sini; samtang makitid ang gawang kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi, kag pila lamang ang mga nakatultol sini.” (Mateo 7:​13, 14) Natural lamang nga hilway kita sa pagpili kon diin nga banas ang aton agyan. Apang sanglit nataya ang aton dayon nga kaayuhan, importante gid ina nga pagpili. Agod matigayon ang kasanagan sa espirituwal, dapat naton sundon ang dalanon sang kamatuoran​—⁠ang dalanon nga masapwan lamang sa Pulong sang Dios, ang Biblia.

[Nota]

^ par. 12 Sa Ingles, ginagamit sang iban ang tigbato nga “magick” agod ipakita ang kinatuhayan sa ulot sang lainlain nga okulto kag madyik nga ginahimo sa entablado. Tan-awa ang Magmata!, Septiembre 8, 1993, pahina 26, “May Katalagman Bala sa Pagsalamangka?”

[Retrato sa pahina 5]

Ginatamod sang madamo karon ang pagpangaswang subong isa ka di-makahalalit kinaugali nga relihion

[Retrato sa pahina 6]

Ang madyik may kaangtanan pirme sa okulto

[Retrato sa pahina 6]

Ang mga nagabuhat bala sing pagpangaswang di-hungod nga nagahimo sang kabubut-on sang Yawa?

[Mga retrato sa pahina 7]

Ginapahayag sang Biblia ang dalanon sang kamatuoran