Ročenka svědků Jehovových 2017

Přečtěte si o činnosti svědků Jehovových v Gruzii a ve světě.

Dopis od vedoucího sboru

S láskou chválí svědky Jehovovy po celém světě.

Nejvyšší prioritou je celosvětová kazatelská činnost

Jak se bývalí betelité přizpůsobili novým okolnostem?

„Jste ti nejlepší sousedé“

V Brooklynu se 7. a 8. května 2016 konaly dny otevřených dveří. Na návštěvníky zapůsobila výstava, která vyzdvihovala význam Božího jména v Bibli.

Nové shromáždění Náš křesťanský život a služba

V lednu 2016 se na celém světě změnila podoba týdenního shromáždění.

JW Broadcasting nás povzbuzuje a osvěžuje

Stanice JW Broadcasting byla spuštěna v roce 2014 a její program teď běží ve více než 90 jazycích. Jak se divákům líbí?

Zasvěcení poboček

Svědkové Jehovovi v Kyrgyzstánu a Arménii zažili v nedávné době něco výjimečného.

Právní bitvy v roce 2016

Jaké právní otázky museli svědkové řešit v roce 2016?

Aktuality z celého světa

Aktuality o činnosti svědků Jehovových v Argentině, v Belize, v Burundi, v Itálii, v Konžské demokratické republice, v Německu, v Nepálu, na Papui-Nové Guineji a v Ugandě.

Afrika

Přečtěte si zážitky svědků Jehovových z Ghany, Guiney-Bissau, Libérie, Malawi, Toga a Sierry Leone.

Americký kontinent

Přečtěte si zážitky z Brazílie, Haiti, Mexika, Spojených států a Venezuely.

Asie a Blízký východ

Přečtěte si zážitky z Hongkongu, Mongolska, Filipín a Srí Lanky.

Evropa

Přečtěte si zážitky z Gruzie, Ázerbájdžánu, Norska, Dánska, Ukrajiny, Británie, Maďarska a Bulharska.

Oceánie

Přečtěte si zážitky z Austrálie, z Guamu, z Nové Kaledonie, z Papuy-Nové Guiney a z Východního Timoru.

Stručně o Gruzii

Základní informace o geografii, obyvatelích, tradicích a jedinečnému jazyku této země u Černého moře.

Počátky dobré zprávy v Gruzii

Ti, kdo poznali pravdu v zahraničí, přicházeli do Gruzie, aby se o dobré zprávě mohli lidé dozvědět i tam.

Díky shromážděním dělali pokroky

Proč byly publikace v gruzínštině a křesťanská shromáždění nezbytné pro další růst?

Toužil jsem změnit svůj život

Po propuštění z armády Davit Samcharadze prosil Boha, aby mu pomohl být lepším člověkem. Hned druhý den se potkal se svědky Jehovovými.

Chtěl jsem, aby mě Jehova vedl

Než se Tamazi Biblaia přestěhoval do jiného města, hledal Boží vedení.

„U Boha je možné všechno“

Když Natela Grigoriadisová pomáhala s výrobou biblických publikací, setkala se s „neřešitelným“ problémem.

Bible v gruzínštině

Staré gruzínské rukopisy Bible se datují do poloviny pátého století n. l. nebo ještě dříve.

„Bůh působil vzrůst.“ (1. Kor. 3:6)

Když se Gruize stala samostatným státem, začalo období nebývalého duchovního růstu.

Starostliví pastýři školí druhé

Jak po pádu komunistického režimu svědkové Jehovovi organizovali shromáždění, sjezdy a překládání biblické literatury?

Prostě nemohl přestat číst!

Badriho Kopalianiho Bible tak zaujala, že si vzal volno, aby si ji celou přečetl.

„Proč jste nepřišli už dávno?“

Artur Gerechelia se ani ne rok po křtu přestěhoval, aby pomohl v místě, kde byla větší potřeba kázat.

Měla jsem pocit, že mi svět leží u nohou

Madona Kankiová, která bývala význačnou členkou komunistické strany v Gruzii, se v životě vydala jiným směrem.

Pravá křesťanská láska nikdy neselhává

Gizo Narmania a Igor Očigava během války v Abcházii pomáhali svým spoluvěřícím a dalším lidem získat materiální a duchovní podporu.

Na vlastní oči jsem viděla, jak je to v Bibli

Pepo Devidzeová se na svědky Jehovovy dívala skepticky, a tak jí maminka řekla, ať se sama přesvědčí, co jsou zač.

Jehovova péče v příznivém období i v období obtížném (2. Tim. 4:2)

Svědků Jehovových v Gruzii v tomto období rychle přibývalo. Pak ale přišla z nečekaného zdroje vlna náboženského pronásledování.

Hrozby je od uctívání Jehovy neodradily

Jak veřejnost reagovala na násilné útoky proti svědkům Jehovovým v Gruzii?

„To je dědičné vlastnictví Jehovových sluhů.“ (Iz. 54:17)

Zvěstovatelé, kteří horlivě podporovali kazatelskou činnost, získali od Jehovy odměnu.

Pamatovali na svého Vznešeného Stvořitele

Asi třetině průkopníků v Gruzii je 25 let nebo méně.

Kurdové poznávají pravdu ve svém jazyce

Nábožensky založení lidé jsou rádi, že mohou poznávat pravdu ve své mateřštině.

Bratrská láska přesahuje lidmi vytvořené hranice

Dvě babičky zažily lásku svých duchovních bratrů a sester.

Stalo se před sto lety: 1917

Pro mnoho badatelů Bible byl rok 1917 časem zkoušek a prosévání. Věrní bratři ale dál podporovali zájmy Království.

Přehled za rok 2016

Kolik úsilí a prostředků jsme vynaložili na kázání dobré zprávy o Božím Království?

Služební rok 2016: Celosvětová zpráva svědků Jehovových

Tato zpráva obsahuje mimo jiné údaje o počtu zvěstovatelů, poboček, zemí a účastníků na Památné slavnosti.