Přejít k článku

Přejít na obsah

Gruzie

Gruzie

DOBRÁ zpráva o Království se v Gruzii rozšířila jako kvas v těstě, o kterém mluvil Ježíš ve svém přirovnání. (Mat. 13:33) Stejně jako v případě kvasu ani duchovní růst nebyl zpočátku příliš vidět. Dobrá zpráva se ale brzy začala nezadržitelně šířit a změnila život mnoha lidí.

Přečtěte si příběh lásky, víry, věrnosti, horlivosti a odvahy. Příběh bratrů a sester z Gruzie, kteří Jehovovi sloužili v příznivém období i v období obtížném. (2. Tim. 4:2)

V TÉTO ČÁSTI

Stručně o Gruzii

Základní informace o geografii, obyvatelích, tradicích a jedinečnému jazyku této země u Černého moře.

Počátky dobré zprávy v Gruzii

Ti, kdo poznali pravdu v zahraničí, přicházeli do Gruzie, aby se o dobré zprávě mohli lidé dozvědět i tam.

Díky shromážděním dělali pokroky

Proč byly publikace v gruzínštině a křesťanská shromáždění nezbytné pro další růst?

Toužil jsem změnit svůj život

Po propuštění z armády Davit Samcharadze prosil Boha, aby mu pomohl být lepším člověkem. Hned druhý den se potkal se svědky Jehovovými.

Chtěl jsem, aby mě Jehova vedl

Než se Tamazi Biblaia přestěhoval do jiného města, hledal Boží vedení.

„U Boha je možné všechno“

Když Natela Grigoriadisová pomáhala s výrobou biblických publikací, setkala se s „neřešitelným“ problémem.

Bible v gruzínštině

Staré gruzínské rukopisy Bible se datují do poloviny pátého století n. l. nebo ještě dříve.

„Bůh působil vzrůst.“ (1. Kor. 3:6)

Když se Gruize stala samostatným státem, začalo období nebývalého duchovního růstu.

Starostliví pastýři školí druhé

Jak po pádu komunistického režimu svědkové Jehovovi organizovali shromáždění, sjezdy a překládání biblické literatury?

Prostě nemohl přestat číst!

Badriho Kopalianiho Bible tak zaujala, že si vzal volno, aby si ji celou přečetl.

„Proč jste nepřišli už dávno?“

Artur Gerechelia se ani ne rok po křtu přestěhoval, aby pomohl v místě, kde byla větší potřeba kázat.

Měla jsem pocit, že mi svět leží u nohou

Madona Kankiová, která bývala význačnou členkou komunistické strany v Gruzii, se v životě vydala jiným směrem.

Pravá křesťanská láska nikdy neselhává

Gizo Narmania a Igor Očigava během války v Abcházii pomáhali svým spoluvěřícím a dalším lidem získat materiální a duchovní podporu.

Na vlastní oči jsem viděla, jak je to v Bibli

Pepo Devidzeová se na svědky Jehovovy dívala skepticky, a tak jí maminka řekla, ať se sama přesvědčí, co jsou zač.

Jehovova péče v příznivém období i v období obtížném (2. Tim. 4:2)

Svědků Jehovových v Gruzii v tomto období rychle přibývalo. Pak ale přišla z nečekaného zdroje vlna náboženského pronásledování.

Hrozby je od uctívání Jehovy neodradily

Jak veřejnost reagovala na násilné útoky proti svědkům Jehovovým v Gruzii?

„To je dědičné vlastnictví Jehovových sluhů.“ (Iz. 54:17)

Zvěstovatelé, kteří horlivě podporovali kazatelskou činnost, získali od Jehovy odměnu.

Pamatovali na svého Vznešeného Stvořitele

Asi třetině průkopníků v Gruzii je 25 let nebo méně.

Kurdové poznávají pravdu ve svém jazyce

Nábožensky založení lidé jsou rádi, že mohou poznávat pravdu ve své mateřštině.

Bratrská láska přesahuje lidmi vytvořené hranice

Dvě babičky zažily lásku svých duchovních bratrů a sester.