Přejít k článku

Přejít na obsah

Mexiko: Společně se učili Braillovo písmo

 KÁŽEME A VYUČUJEME PO CELÉM SVĚTĚ

Americký kontinent

Americký kontinent
  • POČET ZEMÍ 57

  • POČET OBYVATEL 998 254 087

  • POČET ZVĚSTOVATELŮ 4 154 608

  • POČET BIBLICKÝCH STUDIÍ 4 353 152

„Budu se učit s tebou“

Ismael z Mexika se rozhodl přečíst celou Bibli. Za rok si ji přečetl dokonce dvakrát. Později ale přišel o zrak. Po několika letech se s ním setkal Ángel, který patří ke svědkům Jehovovým, a mluvil s ním o Božích slibech. Ismael řekl, že by chtěl vědět víc, ale že je nevidomý, a tak si nemůže Bibli číst.

 Ángel mu odpověděl: „Neboj, naučím tě Braillovo písmo.“

„Ty znáš Braillovo písmo?“ zeptal se Ismael.

„Neznám, ale budu se ho učit s tebou,“ řekl na to Ángel. Ismael nemohl uvěřit tomu, že by to pro něj udělal. Ángel šel ale domů, zjistil si, jak se čte Braillovo písmo, a do kusu kartonu vytlačil jednotlivá písmena. Pak začal Ismaela učit, jak se Braillova abeceda čte. Ten se ji brzy naučil, začal chodit na shromáždění a číst si naše publikace v Braillově písmu. Ángel teď studuje se čtyřmi nevidomými. Rádi mluví o ráji, kde budou znovu vidět.

Ani ho nepoznala

Viannei, 14letá sestra ze Spojených států, napsala: „Na hodině společenských věd zrovna suploval jeden učitel a začal mluvit o náboženství. Řekl nám, ať nějaká vyjmenujeme, tak jsem zmínila svědky Jehovovy. Spolužáci se začali smát a povídali, že lidi jenom otravujeme, že nemáme nic lepšího na práci a že naše časopisy vyhazují. Ani učitel se o nás nevyjadřoval hezky.

Tak jsem se k Jehovovi pomodlila, aby mi dal sílu něco říct. Řekla jsem jim, že k nim nechodíme proto, že je chceme otravovat, ale proto, že nás Jehova poslal, abychom jim předali dobré rady z Bible.  Požádala jsem je, aby naše publikace nevyhazovali, protože můžou jejich život změnit k lepšímu. Učitel se omluvil a slíbil, že až příště svědkové přijdou, otevře jim, vyslechne si je a něco si od nás přečte. Upřímně řečeno jsem nevěřila, že to myslí vážně.

Potkala jsem ho o čtyři měsíce později a k mému překvapení studoval Bibli. Po půl roce za mnou ve  škole přišel, aby mi poděkoval za to, co jsem tehdy při hodině řekla. Ani jsem ho nepoznala! Ostříhal se a oholil si vousy. Teď je z něj nepokřtěný zvěstovatel.“

Kázání v Amazonii

Svědkové Jehovovi z Brazílie se vloni zaměřili na rozsáhlou oblast Amazonie. Mnozí tam o dobré  zprávě nikdy neslyšeli. Vedoucí sbor proto schválil mimořádnou celoroční kampaň, při které se měly navštívit tisíce lidí žijících v těch nejodlehlejších místech Amazonie.

Brazílie: Kazatelská kampaň v Amazonii

Podél vodních cest na řece Amazonce pobočka vybrala 53 měst, do kterých měli být zvěstovatelé na období kampaně posláni. Během pouhých čtyř měsíců na výzvu zareagovalo více než 6 500 bratrů a sester.

V odlehlém městě Anamã, kde nejsou žádní zvěstovatelé, kázalo 10 bratrů a sester 11 dní. Rozdali přes 12 500 publikací a zahájili 200 biblických studií, která se nyní vedou po telefonu. Během té doby tam také pořádali shromáždění. Na posledním shromáždění před jejich odjezdem bylo 90 přítomných. Na celkovou zprávu o výsledcích této kampaně si ale ještě musíme počkat.

Doporučila jí stránky jw.org

Jehizel a Mariana z Venezuely chodí už šest let do stejné třídy. Jehizel patří ke svědkům Jehovovým a Mariana se jí kvůli tomu často posmívala. Myslela si, že jako svědek musí mít hrozně nudný život. Když měla zase jednou nějaké poznámky, Jehizel jí řekla: „Zkus se podívat na naše webové stránky jw.org. Jdi na ‚Videa‘ a pak klikni na ‚Mladí lidé‘.“

To odpoledne Mariana Jehizel zavolala. Řekla jí: „Už chápu, proč to všechno děláš.“

 Jehizel si nebyla jistá, co tím myslí, a zeptala se: „Zase si ze mě děláš legraci?“

„Nedělám a už nikdy nebudu,“ odpověděla. „Myslela jsem si, že si život užívám, ale díky tobě jsem pochopila, že si ho jenom komplikuju.“ Mariana teď pravidelně studuje Bibli a chodí na všechna shromáždění.

Čtyři otázky pro pastora

Gérole z Haiti pracovala ve své církvi jako sekretářka. Udělalo na ni dojem, že svědkové Jehovovi dokázali pomocí Bible odpovědět na všechny její otázky.  Spolu se svou dcerou začala Bibli studovat. To, co se dozvídaly, na ně hluboce zapůsobilo a požádaly, zda by mohly studovat dvakrát týdně.

Po třech měsících studia šla Gérole za svým pastorem a dala mu čtyři otázky: Ve kterém roce byl Ježíš dosazen na trůn? Kam jdou dobří lidé po smrti? Kam jdou zlí lidé po smrti? A zemřel Ježíš na kůlu, nebo na kříži? Pastor řekl, že zná odpověď pouze na druhou a třetí otázku, a pokračoval: „Svědkové Jehovovi říkají, že jde do nebe jen 144 000 lidí, ale podle mě jdou do nebe všichni, kdo činí Boží vůli. Zlí jsou navždy trápeni v ohnivém pekle.“ Gérole to chtěla vidět přímo v Bibli, ale on žádný verš, který by to říkal, najít nedokázal. Byla z toho zklamaná, ale zároveň ji to povzbudilo, aby ve studiu Bible pokračovala. Z církve se nechala vypsat a řekla, že za tři měsíce se od svědků Jehovových dozvěděla o Bibli víc než za uplynulých 30 let, co chodila do kostela. S dcerou byly nedávno pokřtěny a ve své vesnici vedou 23 biblických studií.

Haiti: Gérole se svou dcerou mají mnoho biblických studií