Přejít k článku

Přejít na obsah

Dopis od vedoucího sboru

Dopis od vedoucího sboru

Milí bratři a sestry,

prorok Ezekiel měl v sedmém století před naším letopočtem úžasné vidění. Spatřil obrovský nebeský vůz, který ovládal Svrchovaný panovník celého vesmíru. Úchvatný byl zejména způsob, jakým se vůz pohyboval. Jel rychlostí blesku, a dokonce když měnil směr, nezpomaloval ani se nemusel otáčet. (Ezek. 1:4, 9, 12, 14, 16–27)

Ezekielovo vidění nám připomíná, že nebeská část Jehovovy organizace je neustále v pohybu. Z toho, co se událo během minulého služebního roku, je jasně patrné, že se obrovskou rychlostí pohybuje i pozemská část Jehovovy organizace.

Nebeská část Jehovovy organizace je stále v pohybu

Rodina betel ve Spojených státech má plné ruce práce se stěhováním z Brooklynu do nového světového ústředí ve Warwicku ve státě New York a do dalších komplexů. Někteří z betelu odcházejí a budou se více podílet na kazatelské službě. Změny probíhají i v řadě dalších zemí po celém světě. Pobočky se staví, přestavují, slučují nebo stěhují. A co vy? Přestože se možná zrovna nikam nestěhujete, je nám jasné, že i vy máte spoustu práce.

Členové vedoucího sboru si velmi váží toho, jak se Boží lid po celém světě namáhá ve službě. Povzbuzuje  nás, jak tvrdě pracujete a držíte krok s Jehovovou organizací. Mnozí se stěhují a slouží tam, kde je jejich pomoc zapotřebí. Jiní začali sloužit v cizojazyčném poli. Další zkouší nové formy služby nebo se snaží různými způsoby svou službu rozšířit. Všichni, včetně letitých a nemocných, běžíme závod o život a svou vytrvalostí ve službě Jehovovi dokazujeme, že Satan je lhář. (1. Kor. 9:24)

Jehova dobře ví, jak moc se snažíte. (Hebr. 6:10) Váš postoj nám připomíná Abrahama a Sáru. Abrahamovi bylo přes 70 let, když se s celou rodinou vydal z chaldejského města Ur do Kanaánu. Dalších 100 let tam žil ve stanech. To, jak ochotně Abraham a Sára  poslechli Jehovu, je obdivuhodné. (1. Mojž. 11:31; Sk. 7:2, 3)

Stejnou ochotu projevují všichni, kdo v téhle obtížné době vytrvávají a věrně dělají to, co nám přikázal Ježíš. Ten řekl: „Jděte proto a čiňte učedníky z lidí všech národů, křtěte je ve jménu Otce a Syna a svatého ducha.“ (Mat. 28:19)

Ježíš použil slovo „jděte“ a tím ukázal, že musíme být aktivní. To, co se podařilo horlivým Kristovým následovníkům během uplynulého roku, je úžasné. Je z toho jasně vidět, že oznamování dobrého poselství o Království ve všech národech Jehova mocně podporuje. (Mar. 13:10)

Na poselství o Království reagují mnozí příznivě. Vrcholný počet zvěstovatelů v minulém roce byl 8 340 847 a v průměru se každý měsíc vedlo 10 115 264 biblických studií. Nebeský vůz je neustále v pohybu, a stejně tak i vy. Nebude trvat dlouho a Jehova dveře k záchraně zavře, a proto ve své usilovné práci vytrvejte.

Na rok 2017 máme velmi příhodný roční text: „Důvěřuj v Jehovu a čiň dobro.“ (Žalm 37:3) Když podle těchto slov jednáte a činíte dobro tím, že Jehovovi sloužíte, dáváte jasně najevo, že mu důvěřujete. Nezapomeňte, že na to nikdy nejste sami. Stále platí Ježíšova slova: „Jsem s vámi po všechny dny až do závěru systému věcí.“ (Mat. 28:20)

ROČNÍ TEXT NA ROK 2017:

„Důvěřuj v Jehovu a čiň dobro“

 Jsme si jistí, že Jehova vás bude ve vaší věrné službě dále podporovat. Není podstatné, jestli je váš podíl větší nebo menší. Jehovovi záleží na tom, abyste mu dávali to nejlepší a dělali to z dobrých pohnutek. Všeho, co mu dáváte, si váží a dělá mu to radost. (2. Kor. 9:6, 7) Zůstávejte proto svému milujícímu nebeskému Otci nablízku. Pravidelně se k němu obracejte v modlitbě, studujte jeho Slovo, buďte na shromážděních a horlivě kažte.

Než Ďáblovi vyprší jeho „krátké časové období“, je zřejmé, že do poslední chvíle udělá cokoliv, aby naši věrnost Jehovovi zlomil. (Zjev. 12:12) Když se ale k Jehovovi přimkneme, všechny jeho snahy selžou. (Žalm 16:8) Chceme, abyste věděli, že vás máme velmi rádi a hluboce si vážíme toho, jak v těchto posledních dnech podporujete Království.

Vaši bratři,

vedoucí sbor svědků Jehovových