Přejít k článku

Přejít na obsah

Warwick, New York: světové ústředí

Co se událo v minulém roce

Co se událo v minulém roce

 ZATÍMCO Satanův svět zažívá jednu pohromu za druhou, Jehovovi služebníci mají „hojnost práce v Pánově díle“. (1. Kor. 15:58) Následující zprávy ukazují, jak se Jehovovi svědkové po celé zemi řídí vybídkou: „Důvěřuj v Jehovu a čiň dobro ... a jednej s věrností.“ (Žalm 37:3)

Stěhování světového ústředí a pobočky ve Spojených státech

Ve Wallkillu ve státě New York byla 1. února 2016 dokončena přístavba, a tak se tam mohl přestěhovat výbor pobočky, služební oddělení a řada dalších oddělení pobočky ve Spojených státech. Také stavební práce ve Warwicku jsou u konce, a tak začalo obrovské stěhování brooklynské rodiny betel z New Yorku na venkov.

 Od pondělí 3. dubna 2017 bude možné přijít do světového ústředí ve Warwicku na prohlídku. Návštěvníci si budou moct sami prohlédnout tři expozice. Prohlídka budov bude s průvodcem.

  1. První expozice s názvem „Bible a Boží jméno“ představuje unikátní Bible a zdůrazňuje, že do Písma patří Boží jméno.

  2. Druhá expozice se jmenuje „Lid pro Jehovovo jméno“ a návštěvníky názorně provede historií a duchovním dědictvím svědků Jehovových. Ukazuje, jak Jehova svůj lid vede, vyučuje a organizuje, aby vykonal to, co si přeje.

  3. Třetí expozice s názvem „Světové ústředí – víra v praxi“ je interaktivní. Vysvětluje, jak jednotlivé výbory vedoucího sboru pomáhají Jehovovým služebníkům, aby se shromažďovali, činili učedníky, duchovně se sytili a vzájemně si projevovali lásku.

Tyto expozice jsou bez průvodce a bude možné si je prohlédnout od pondělka do pátku mezi 8. a 16. hodinou. Připravena je ale také dvacetiminutová prohlídka s průvodcem. Návštěvníci budou moct nahlédnout do kanceláří, podívají se do některých oddělení služeb a prohlédnou si areál betelu. Krátké prohlídky s průvodcem budou probíhat od pondělka do pátku mezi 8. a 11. a mezi 13. a 16. hodinou.

Předtím než si naplánujete návštěvu, podívejte se prosím na stránky jw.org do sekce O NÁS > POBOČKY/PROHLÍDKY > SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ.

V TÉTO ČÁSTI

Nejvyšší prioritou je celosvětová kazatelská činnost

Jak se bývalí betelité přizpůsobili novým okolnostem?

„Jste ti nejlepší sousedé“

V Brooklynu se 7. a 8. května 2016 konaly dny otevřených dveří. Na návštěvníky zapůsobila výstava, která vyzdvihovala význam Božího jména v Bibli.

Nové shromáždění Náš křesťanský život a služba

V lednu 2016 se na celém světě změnila podoba týdenního shromáždění.

JW Broadcasting nás povzbuzuje a osvěžuje

Stanice JW Broadcasting byla spuštěna v roce 2014 a její program teď běží ve více než 90 jazycích. Jak se divákům líbí?

Zasvěcení poboček

Svědkové Jehovovi v Kyrgyzstánu a Arménii zažili v nedávné době něco výjimečného.

Právní bitvy v roce 2016

Jaké právní otázky museli svědkové řešit v roce 2016?

Aktuality z celého světa

Aktuality o činnosti svědků Jehovových v Argentině, v Belize, v Burundi, v Itálii, v Konžské demokratické republice, v Německu, v Nepálu, na Papui-Nové Guineji a v Ugandě.