Přejít k článku

Přejít na obsah

2. Hlad

2. Hlad

 2. Hlad

„Bude nedostatek potravy.“ (MAREK 13:8)

● Muž hledá útočiště ve vesnici Quaratadji v Nigeru. Z vnitrozemí sem spolu s ním přišli i jeho sourozenci a další příbuzní, aby unikli hladu. Muž však leží na rohoži stranou od ostatních. Proč? Vesnický náčelník Sidi vysvětluje: „Nedokáže nasytit [svoji rodinu], a tak se jim už ani nemůže podívat do očí.“

CO UKAZUJÍ FAKTA? V celosvětovém měřítku téměř každý sedmý člověk nemá denně dost jídla. Ještě horší situace je v subsaharské Africe, kde podle odhadů trvale hladoví každý třetí člověk. Abychom si přiblížili, co tato čísla znamenají v praxi, představme si rodinu, kterou tvoří otec, matka a malé dítě. Pokud mají dostatek jídla jen pro dva z nich, kdo zůstane o hladu? Otec? Matka? Nebo dítě? Tuto otázku musí některé rodiny řešit každý den.

CO LIDÉ ČASTO NAMÍTAJÍ? Na zemi se vyprodukuje tolik potravin, že by to bohatě stačilo pro všechny. Pouze je zapotřebí s přírodními zdroji lépe hospodařit.

JE TATO NÁMITKA ODŮVODNĚNÁ? Faktem je, že zemědělci dokážou vyprodukovat a transportovat víc potravin než kdykoli dříve. Vlády by teoreticky měly být schopné hospodařit s produkcí naší planety tak, aby problém hladu vyřešily. Pokoušejí se o to už desítky let, ale marně.

CO SI MYSLÍTE VY? Splňují se slova zapsaná u Marka 13:8? Pozorujete, že navzdory technickému pokroku lidstvo stále bojuje s nedostatkem potravin?

Důsledkem zemětřesení a hladu bývá další problém, který také patří k charakteristickým rysům posledních dnů.

[Praporek na straně 5]

„Ve více než třetině případů by děti, které umírají na zápal plic, průjmová onemocnění a další choroby, mohly zůstat naživu, kdyby nebyly podvyživené.“ (ANN M. VENEMANOVÁ, BÝVALÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA DĚTSKÉHO FONDU OSN)

[Podpisek obrázku na straně 5]

© Paul Lowe/Panos Pictures