Přejít k článku

Přejít na obsah

6. Celosvětová kazatelská činnost

6. Celosvětová kazatelská činnost

 6. Celosvětová kazatelská činnost

„Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi.“ (MATOUŠ 24:14)

● Vaiatea žije na odlehlém tichomořském atolu v souostroví Tuamotu. I když je toto souostroví tvořeno téměř 80 atoly, které jsou roztroušeny na rozloze více než 800 000 čtverečních kilometrů, žije tam pouze okolo 16 000 obyvatel. Přesto Vaiateu a její sousedy navštívili svědkové Jehovovi. Proč? Protože chtějí dobrou zprávu o Božím Království předat všem lidem — ať žijí kdekoli.

CO UKAZUJÍ FAKTA? Poselství o Království se dostává do všech koutů světa. Jen v roce 2010 strávili svědkové Jehovovi více než 1,6 miliardy hodin tím, že ve 236 zemích kázali dobrou zprávu. To znamená, že každý svědek strávil touto činností v průměru 30 minut denně. V uplynulém desetiletí svědkové vyrobili a rozšířili více než 20 miliard publikací, které slouží k biblickému vzdělávání.

CO LIDÉ ČASTO NAMÍTAJÍ? O Bibli se káže už tisíce let.

JE TATO NÁMITKA ODŮVODNĚNÁ? Je pravda, že o tom, co je v Bibli napsáno, mluvilo v minulosti mnoho lidí. Většinou se tomu však věnovali jen krátkou dobu a v omezeném rozsahu. Naproti tomu svědkové Jehovovi vykonávají kazatelskou činnost organizovaně a po celém světě, takže si dobrou zprávu mohou vyslechnout stovky milionů lidí. Vytrvali v tom i navzdory tvrdému odporu ze strany organizací, které patřily k nejmocnějším a nejkrutějším v lidských dějinách. * (Marek 13:13) Svědkové se navíc této práci ochotně věnují ve svém volném čase, nejsou za ni placeni a své publikace nabízejí bezplatně. Jejich činnost je podporována výhradně dobrovolnými dary.

CO SI MYSLÍTE VY? Skutečně se „dobrá zpráva o království“ káže po celém světě? Mohlo by splňování tohoto proroctví znamenat, že změna k lepšímu je na dosah?

[Poznámka pod čarou]

^ 6. odst. Více informací můžete získat prostřednictvím dokumentárních filmů „Zachovali věrnost ve zkouškách“, „Fialové trojúhelníky“ a „Svědkové Jehovovi zůstali pevní i při útocích nacistů“. Můžete je obdržet od svědků Jehovových.

[Praporek na straně 9]

„Dokud to Jehova dovolí, budeme horlivě kázat dobrou zprávu o Království a budeme využívat každý možný způsob, jak zastihnout lidi.“ (ROČENKA SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH 2010)