Přejít k článku

Přejít na obsah

5. Ničení země

5. Ničení země

 5. Ničení země

‚Bůh zničí ty, kdo ničí zemi.‘ (ZJEVENÍ 11:18)

● Pan Pirri žije v nigerijské vesnici Kpor a pracuje jako sběrač šťávy, ze které se vyrábí palmové víno. Na jeho živnost však má zničující dopad rozsáhlá ropná skvrna v deltě řeky Nigeru. „Ropa nám zabíjí ryby, poškozuje kůži a znečišťuje řeky,“ říká pan Pirri. „Není možné se uživit.“

CO UKAZUJÍ FAKTA? Někteří odborníci uvádějí, že do světových moří se každý rok dostane 6,5 milionu tun odpadu. Přibližně 50 procent představují plasty, které se v moři rozloží až za stovky let. Lidé však zemi nejen znečišťují, ale také v alarmujícím rozsahu drancují její přírodní zdroje. Výzkumy ukazují, že k obnově zdrojů, které lidstvo vyčerpá za rok, potřebuje země rok a pět měsíců. V australském listu Sydney Morning Herald bylo uvedeno: „Pokud by růst populace a trendy ve spotřebě pokračovaly, potřebovali bychom v roce 2035 dvě planety Země.“

CO LIDÉ ČASTO NAMÍTAJÍ? Člověk je tvor vynalézavý. Tyto negativní trendy můžeme zvrátit a zemi zachránit.

JE TATO NÁMITKA ODŮVODNĚNÁ? Díky aktivitě mnoha jednotlivců i skupin je veřejnost o problematice životního prostředí stále lépe informována. Ale znečišťování země pokračuje, a to v ohromné míře.

CO SI MYSLÍTE VY? Je potřeba, aby Bůh v souladu se svým slibem zasáhl a naši planetu zachránil před zničením?

Kromě pěti proroctví, o kterých jsme právě uvažovali, Bible obsahuje také proroctví o pozitivních rysech posledních dnů. Uvažujme o jednom z nich.

[Praporek na straně 8]

„Mám pocit, jako by se teď můj kousek ráje změnil ve skládku toxického odpadu.“ (ERIN TAMBEROVÁ, KTERÁ ŽIJE NA POBŘEŽÍ MEXICKÉHO ZÁLIVU. TUTO OBLAST V ROCE 2010 ZASÁHLA ROPNÁ HAVÁRIE)

[Rámeček na straně 8]

Může za to Bůh?

Dnešní neutěšené poměry jsou předpověděny v Bibli. Znamená to, že za ně Bůh nese odpovědnost? Je to on, kdo způsobuje naše utrpení? Uspokojivé odpovědi na tyto otázky najdete v 11. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.

[Podpisek obrázku na straně 8]

U.S. Coast Guard photo