Přejít k článku

Přejít na obsah

 Praktické rady pro rodinný život

Jak dítě ovlivní vaše manželství?

Jak dítě ovlivní vaše manželství?

Charles: * „Když naše dcerka přišla na svět, byli jsme s Mary štěstím bez sebe. Ale prvních několik měsíců po jejím narození jsem toho moc nenaspal. Měli jsme spoustu plánů, jak se o ni co nejlépe starat a jak ji vychovávat, ale všechny se rychle rozplynuly.“

Mary: „Po narození naší dcerky jsem už svůj život neměla plně pod kontrolou. Všechno se najednou začalo točit jen kolem krmení, přebalování a neustálých pokusů miminko utišit. Byla to obrovská změna. Trvalo měsíce, než se můj vztah s Charlesem zase dostal do normálu.“

MNOZÍ rodiče budou určitě souhlasit, že mít děti je velká radost. Bible říká, že děti jsou odměnou od Boha. (Žalm 127:3) Rodiče, kteří mají podobně jako Charles a Mary první dítě, také vědí, že miminko může nečekaným způsobem změnit manželství. Maminka se na své děťátko plně zaměří a bývá překvapena tím, jak její tělo a srdce reagují na každé jeho zavzlykání. A tatínek možná žasne nad tím, jaké pouto se vytváří mezi jeho manželkou a dítětem. Může se ale také obávat, že se najednou ocitne na vedlejší koleji.

Narození prvního dítěte někdy přispěje ke vzniku manželské krize. V důsledku vypětí, které je s rodičovstvím spojeno, se někdy u partnerů projeví nebo prohloubí pocity nejistoty a nevyjasněné problémy.

Jak mohou rodiče zvládnout ty první hektické měsíce, kdy miminko vyžaduje jejich plnou pozornost? Co mohou manžel a manželka udělat pro to, aby si udrželi blízký vztah? Jak mohou řešit případné neshody související s výchovou? Prozkoumejme tyto otázky a uvažujme o tom, jak mohou manželé své problémy řešit uplatňováním biblických zásad.

1. PROBLÉM: Život se najednou začne točit jen kolem dítěte.

Miminko pohltí veškerý matčin čas a plně zaměstná její mysl. Péče o ně ji může hluboce  uspokojovat. Její manžel ale může mít pocit, že je zanedbáván. Manuel, který žije v Brazílii, říká: „Nejtěžší pro mě bylo přijmout to, že středem zájmu manželky už nejsem já, ale naše miminko. Předtím měla oči jenom pro mě, a teď najednou jenom pro naše děťátko.“ Jak se s touto dramatickou změnou můžete vyrovnat?

Klíč k úspěchu: Buďte trpěliví.

Bible říká: „Láska je trpělivá a laskavá. Láska . . . nevyhledává své vlastní zájmy, nedá se vyprovokovat.“ (1. Korinťanům 13:4, 5) Jak mohou manžel a manželka, kterým se narodí děťátko, tuto radu uplatnit?

Chce-li manžel dát své manželce najevo, že ji miluje, je moudré, když si nastuduje něco o tom, jak narození dítěte ovlivní ženu po fyzické i duševní stránce. Díky tomu pochopí, proč může mít jeho manželka sklon k náhlým výkyvům nálady. * Adam, který žije ve Francii a má jedenáctiměsíční dcerku, připouští: „Když se manželce náhle změní nálada, někdy je pro mě těžké se s tím vyrovnat. Snažím se ale myslet na to, že není rozladěná kvůli mně. Spíš je to reakce na novou situaci a na stresy, které předtím neznala.“

Manželé, stane se vám někdy, že chcete své manželce pomoci, a ona vaši snahu špatně pochopí? Pokud ano, nebuďte hned uražení. (Kazatel 7:9) Buďte trpěliví a myslete v první řadě na ni, ne na sebe. Nebudete pak podráždění. (Přísloví 14:29)

A co manželka? Pokud je rozumná, bude svého manžela v jeho nové úloze povzbuzovat. Zapojí ho do péče o dítě a trpělivě mu bude ukazovat, jak dítě přebalit nebo jak připravit kojeneckou láhev — i když mu to zpočátku možná příliš nepůjde.

Ellen, které je 26 let, si uvědomila, že na tom, jak jedná se svým manželem, musí něco změnit. Říká: „Pochopila jsem, že si naše děťátko nesmím tolik přivlastňovat. Také jsem si musela připomínat, že když manželovi dám k péči o naše dítě nějaké rady a on se je snaží uplatňovat, nesmím být puntičkářská.“

VYZKOUŠEJTE: Manželky, pokud váš manžel udělá při péči o dítě něco jinak, než to děláte vy, nekritizujte ho ani tu práci nedělejte znovu. Když se mu něco podaří, pochvalte ho. Tím mu dodáte sebedůvěru, a on vám pak bude skutečnou oporou. Manželé, věnujte méně času činnostem, které nejsou tak důležité, abyste mohli co nejvíc pomáhat manželce, a to hlavně během prvních měsíců po porodu.

2. PROBLÉM: Váš partnerský vztah slábne.

Po narození dítěte je pro mnohé rodiče náročné udržet si mezi sebou blízký vztah, protože jsou vyčerpaní nedostatkem spánku a různými nečekanými problémy. Vivianne, matka dvou dětí, která žije ve Francii, říká: „Zpočátku jsem byla natolik zaměřená na svou roli matky, že jsem skoro zapomněla na svou roli manželky.“

A manžel si možná ani neuvědomí, že jeho manželku těhotenství výrazně ovlivnilo, a to jak po fyzické, tak po citové stránce. Miminko může pohltit čas a energii, které jste dříve věnovali jeden druhému, abyste si v citové i sexuální oblasti byli stále blízko. Co mohou manžel a manželka udělat pro to, aby jejich bezmocné sladké děťátko do jejich vztahu nevrazilo klín?

 Klíč k úspěchu: Prohlubujte lásku jeden k druhému.

O manželství je v Bibli napsáno: „Muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky a stanou se jedním tělem.“ * (1. Mojžíšova 2:24) Božím záměrem už od počátku bylo, aby děti nakonec opustily své rodiče. Naproti tomu manžel a manželka jsou podle Jehovy Boha „jedním tělem“ a jejich úzké pouto má trvat celý život. (Matouš 19:3–9) Jak může tato skutečnost manželským párům pomoci, aby dávaly věcem správné místo i potom, co se jim narodí miminko?

Vivianne, kterou jsme už citovali, říká: „Přemýšlela jsem o slovech v 1. Mojžíšově 2:24. Díky tomuto verši jsem si uvědomila, že jsem se stala ‚jedním tělem‘ se svým manželem, a ne se svým dítětem. Pochopila jsem, že musím naše manželství upevňovat.“ Theresa, která má dvouletou holčičku, říká: „Když začnu mít pocit, že se od manžela vzdaluji, hned udělám všechno pro to, abych se mu mohla plně věnovat, i kdyby to byla jen chvilka denně.“

A co můžete pro posílení manželského pouta udělat vy, manželé? Říkejte manželce, že ji milujete. Svá slova podpořte projevy něžnosti. Cílevědomě se snažte rozptýlit jakékoli pocity nejistoty, které by mohla mít. Třicetiletá matka Sarah říká: „Manželka potřebuje vědět, že si jí manžel stále váží a že ji miluje, i když její tělo už není takové jako dřív.“ Alan, který žije v Německu a je otcem dvou chlapců, si uvědomuje, jak důležité je manželku citově podporovat. Říká: „Když je manželka smutná, snažím se být jí nablízku, aby se mohla vypovídat.“

Narození děťátka samozřejmě naruší intimní život manželů. Je proto nutné, aby si popovídali o svých potřebách. Bible říká, že změny v sexuálním životě by měli udělat „po vzájemném svolení“. (1. Korinťanům 7:1–5) K tomu je zapotřebí komunikace. V důsledku výchovy nebo kulturního prostředí pro vás nemusí být snadné s partnerem mluvit o sexu. V době, kdy se přizpůsobujete svým novým povinnostem, jsou však takové rozhovory velmi důležité. Snažte se vžít do pocitů toho druhého, buďte trpěliví a upřímní. (1. Korinťanům 10:24) Vyhnete se tak nedorozuměním a posílíte vzájemnou lásku. (1. Petra 3:7, 8)

Manžel a manželka mohou svůj vztah prohlubovat také tím, že jeden druhému vyjadřují ocenění. Moudrý manžel ví, že práce, kterou manželka věnuje péči o dítě, většinou není vidět. Vivianne říká: „Večer mám často pocit, že jsem za celý den nic neudělala, i když jsem se pořád točila kolem našeho děťátka.“ A rozumná manželka, přestože má  sama hodně práce, nezlehčuje to, co pro blaho rodiny dělá manžel. (Přísloví 17:17)

VYZKOUŠEJTE: Maminky, když vaše děťátko spí, zkuste si zdřímnout. Pokud takhle „dobijete baterky“, budete mít víc energie pro vaše manželství. Otcové, kdykoli je to možné, v noci k děťátku vstaňte a nakrmte ho nebo ho přebalte, aby vaše manželka mohla spát. Pravidelně ji ujišťujte, že ji máte rádi, například tím, že jí napíšete krátký vzkaz, pošlete jí esemesku nebo jí zatelefonujete. Vyhraďte si čas na důvěrný rozhovor. Nemluvte přitom jen o dítěti, ale zajímejte se jeden o druhého. Jestliže si stále budete blízkými přáteli, pomůže vám to lépe zvládat náročné úkoly rodičovství.

3. PROBLÉM: Máte odlišné názory na výchovu.

Pokud manžel a manželka pocházejí z rozdílného prostředí, mohou mezi nimi vznikat neshody. To byl případ Asami a jejího manžela Kacura z Japonska. Asami říká: „Měla jsem pocit, že Kacuro je k naší dceři příliš povolný. On si zase myslel, že já jsem na ni moc přísná.“ Co můžete udělat pro to, abyste při výchově postupovali jednotně?

Klíč k úspěchu: Povídejte si spolu a vzájemně se podporujte.

Moudrý král Šalomoun napsal: „Opovážlivostí člověk jen vyvolává zápas, ale u těch, kdo se spolu radí, je moudrost.“ (Přísloví 13:10) Víte dobře, jaký přístup k výchově dětí má váš manželský partner? Pokud si na rozhovor o otázkách týkajících se výchovy dětí uděláte čas až potom, co se dítě narodí, možná zjistíte, že místo abyste problémy společně řešili, jeden s druhým jakoby zápasíte.

Na čem jste se shodli například v následujících otázkách: Co můžeme udělat pro to, aby naše dítě získalo dobré návyky, pokud jde o jídlo a spánek? Když začne dítě v noci plakat, měli bychom ho vždycky vzít z postýlky? Jak bychom měli postupovat, když se dítě pořád nemůže naučit chodit na nočník? Je jasné, že vaše rozhodnutí se budou lišit od rozhodnutí jiných manželských dvojic. Ethan, otec dvou dětí, říká: „Abyste se shodli, musíte si o věcech pořádně popovídat. Pak budete schopní při uspokojování potřeb svého dítěte dobře spolupracovat.“

VYZKOUŠEJTE: Přemýšlejte o tom, jak vás vychovávali vaši rodiče. Oba zvažte, které přístupy a metody byste chtěli při výchově svého dítěte napodobovat. Také se rozhodněte, co byste dělat nechtěli. Společně si o tom popovídejte.

Dítě může mít na manželství dobrý vliv

Stejně jako nezkušený krasobruslařský pár potřebuje čas a trpělivost, aby se na ledě naučil pohybovat s jistotou, také vy potřebujete čas, abyste se přizpůsobili své nové rodičovské úloze. Nakonec však získáte jistotu i vy.

Výchova dítěte prověří, zda ke svému manželství přistupujete zodpovědně, a navždy změní váš vzájemný vztah. Dá vám ale také příležitost rozvíjet cenné vlastnosti. Pokud budete uplatňovat moudré rady z Bible, budete mít podobnou zkušenost jako Kenneth, který říká: „Výchova dětí měla na mě a na mou manželku dobrý vliv. Nejsme tolik zaměření sami na sebe a naučili jsme se víc projevovat lásku a pochopení.“ Takové změny jsou v manželství určitě vítané.

^ 3. odst. Jména v tomto článku byla změněna.

^ 11. odst. Několik týdnů po porodu trpí mnohé matky občasnými návaly sklíčenosti. Některé zažívají vážnější stavy známé jako poporodní deprese. Více informací o tom, jak tento problém rozpoznat a jak se s ním vypořádat, najdete v článku „Jak jsem překonala poporodní depresi“Probuďte se! z 22. července 2002 a v článku „Co bychom měli vědět o poporodní depresi“Probuďte se! z 8. června 2003. Časopis vydávají svědkové Jehovovi. Zmíněné články si můžete přečíst také online na webových stránkách www.watchtower.org.

^ 19. odst. Jak uvádí jeden výkladový slovník, hebrejské sloveso, které je v 1. Mojžíšově 2:24 přeloženo výrazem ‚přidržet se‘, může vyjadřovat myšlenku „přilnutí k někomu v náklonnosti a oddanosti“.

K ZAMYŠLENÍ

  • Jak jsem v posledním týdnu dal svému partnerovi najevo, že si vážím toho, co pro rodinu dělá?

  • Kdy jsme si naposled udělali čas na upřímný rozhovor, který by se netýkal výchovy našeho dítěte?